Het project SPEK - projectendatabank europese projecten voor

advertisement
SPEK
Financiële info
EU-subsidie
Publieke financiering
Private financiering
Het project SPEK (Studenten Platform Entrepreneurship Kortrijk) wil in Kortrijk een duurzame
samenwerking realiseren tussen het hoger onderwijs (Howest, Vives, Kulak en later ook UGent),
de studenten (Seniorenkonvent), de lokale organisaties en jongerenverenigingen (Quindo,
Bolwerk, MC Track, de stad Kortrijk en het bedrijfsleven (VOKA) om studenten en (kwetsbare)
jongeren ondernemerszin bij te brengen en naar ondernemerschap toe te leiden.
het partnerschap gebruikt hiervoor diverse methodieken:
- Vives en Howest stellen een bedrijfscoach aan om het potentieel van het hoger onderwijs
maximaal naar boven te halen. Ze zijn antenne, aanspreekpunt en promotor rond
ondernemerschap in de hogeschool zowel naar studenten als docenten en onderzoekers. Ze
verzorgen de link met het lokale bedrijfsleven en de vele externe initiatieven rond
ondernemerschap. In overleg bouwen de businesscoaches een traject uit, mee gebaseerd op
best-practices in binnen- en buitenland.
De samenwerking met de unieke begeleidingstrajecten van Quindo, Bolwerk en MCTrack zorgt
voor experimenten met nieuwe invalshoeken, die het traditionele aanbod van bootcamps,
inspiratiesessies, ... verrijken. Nieuwe vormen van ondernemen die een brede waaier jongeren
kunnen aanspreken, komen aan bod. Met gerichte uitdagingen worden de jongeren getriggerd
om initiatief te nemen en samen te werken in multidisciplinaire teams.
Voka zet met Jump! een jaarlijks laagdrempelig event op om jongeren in contact te brengen met
de bedrijfswereld, gekoppeld aan een reeds inspiratiesessies om jongeren met ideeën te laten
"springen".
Projectleider
Kortrijk
Partners
VOKA - Kamer van Koophandel WestVlaanderen, Katholieke Hogeschool ZuidWest-Vlaanderen - campus Kortrijk,
Hogeschool West-Vlaanderen,
Hogeschool West-Vlaanderen
Thema
Economie en streekontwikkeling
Prioriteit
Concurrentiekracht KMO
Medialab Quindo verslaat het project van op de eerste rij en verspreidt de boodschap op
sociale media.
Provincie West-Vlaanderen • Dienst externe relaties en Europese programma’s
T 050 40 34 72 • www.west-vlaanderen.be/europa • [email protected]
Download