groepstherapie voor kinderen tussen 9 en 13 van ouders met

advertisement



Regio: Kortrijk
Kopp-groep voor kinderen
CGG Mandel en Leie vestiging Kortrijk – start voorjaar 2013
-
Doelgroep: kinderen van ouders met psychische problemen van 9-13
jaar.
-
Indicaties om deel te nemen: kinderen/jongeren die bijzondere
zorg verdienen omdat één van hun ouders een psychiatrische
problematiek heeft.
-
Eén van de doelstellingen :kinderen handvatten bieden om op een
constructieve manier om te gaan met het leven in een gezin waar
een van de ouders aan een psychiatrische aandoening lijdt.
-
Data en duur: 5 maandelijkse bijeenkomsten op woensdagnamiddag.
-
Plaats: CGG Mandel en Leie, President Rooseveltplein 12 A, Kortrijk
-
Prijs: 10 euro per sessie
-
Voorwaarden om deel te nemen : tijdens een kennismakingsgesprek
wordt afgetoetst of het volgen van de groep kadert in het
behandelplan van de cliënt.
-
Trainers: Carol Rosseel - psychologe
Anne Callewaert – maatschappelijk assistente
-
Meer informatie: CGG Mandel en Leie vestiging Kortrijk
056 – 23 00 23
Vragen naar een van de trainers.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards