verslag

advertisement
Kyoto certified
RITVERSLAG N°15: 22/04/2007
Parcours:
Kortrijk – Spiere –
Spierevalleiroute - Kortrijk
75km
Weersgesteldheid: Zomers warm en droog,
beperkte wind uit
veranderlijke richting
Nadien genuttigde
consumpties/pp:
Algemene
bevindingen:
Piongs
weekspreuk:
Aanwezig:
Filiep
Kristof
Benoit
Sofie R
Lukas
Bert
Bruno Declerck (guest)
Verontschuldigd: Dries
Sarah (van wacht)
Mathieu (relationele
verplichtingen)
Sofie G
Afwezig:
/
3 in de Salong. Paprika
chips, nootjes, salamie.
Opmerkelijk:
buitenbediening door
Nautica
Dat de rit chaotisch begon hadden we te danken aan Lukie die aan “de
brug” zou staan. Nu zijn er over de Schelde, Leie, Kanaal KortijkBossuit en het Spierekanaal wel meerdere bruggen. Enfin, na wat heen
en weer getelefoneer werd de groep vervolledigd aan “de brug”. Wat
volgde was een gevarieerde rit langs romantische plaatsjes rondom
Spiere. De uitgestippelde route leerde ons ongekend terrein kennen
waarbij enkele nijdige stukken off-road niet werden geschuwd. Eens
uitgedroogd de Salong werd bereikt, maakten we algauw kennis met de
nieuwe buitenbedienster Nautica (Grieks voor zee) voorzien van oranje
string onder spierwit rokje. Schol!
- P1: “Da kan nie”. P2: “De paster kan wel, moa je meug nie”
- Vrij vertaald: Dat kan niet. Eerwaarde Heer Pastoor heeft wel de
mogelijkheden, maar Hij heeft de toelating niet verleend
gekregen.
- Betekenis: geen
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards