kopp groep voor jongeren van 13 tot 16 jaar

advertisement



Regio: Izegem
Kopp-groep voor jongeren
CGG Mandel en Leie Izegem – Deze groep gaat door in CGG Largo
Roeselare !!! – start november 2012
-
Doelgroep: kinderen van ouders met psychische problemen van
13 tot 16 jaar.
-
Indicaties om deel te nemen: kinderen/jongeren die bijzondere
zorg verdienen omdat één van hun ouders een psychiatrische
problematiek heeft.
-
Eén van de doelstellingen: kinderen handvatten bieden om op een
constructieve manier om te gaan met het leven in een gezin waar
een van de ouders aan een psychiatrische aandoening lijdt.
-
Data en duur: 4 bijeenkomsten (om de 2 weken) op dinsdagavond.
-
Plaats: CGG Largo, J.Lagaelaan 21 - Roeselare
-
Prijs: 10 euro per sessie
-
Voorwaarden om deel te nemen : tijdens een kennismakingsgesprek
wordt afgetoetst of het volgen van de groep kadert in het
behandelplan van de cliënt.
-
Trainer: Hilde Desloovere
-
Meer informatie: CGG Mandel en Leie vestiging Izegem
056 – 23 00 21
Vragen naar een van de trainers.
Download