Les 4

advertisement
september MedMec01 les 3
• Mail: [email protected]
• Wiki: http://startpagina.cmd.hr.nl
• vakgroep: Media en creativiteit
• jaar 1 VT, modulewijzer
• Docentpagina: alle slides van de afgelopen les +
huiswerk volgende les onder mijn naam
• Aanwezig: woensdag, vrijdag
• Lokaal: 1.10, postvakjes tegenover de
portiersloge
Agenda les 3
• Inleveren vooronderzoek: geprint in snelhechter
o.v.v. volledige naam, studentnummer, klas.
• Hoe gaat het met de dummy
• Het boek en de oefeningen
• Schema planning
• Beoordelingscriteria
• 3 creatieve technieken om tot keuze voor
onderwerp gebruiksaanwijzing te komen
• Huiswerk
Waar zijn we nu?
Schema planning
•
•
•
•
•
•
Les 3 Genereren van ideeën voor een onderwerp voor
gebruiksaanwijzing, dmv 3 aangegeven creatieve
technieken.
Kies een handeling die wellicht in de les is uit te voeren
Les 4 Analyse, stappenplan
Les 5 en 6 Product realisatie, uitwerken van je
gebruiksaanwijzing
Les 7 Test en evaluatie, feedback
Les 8 Inleveren opdracht 3, beoordelingsgesprek helft
groep dummy en reflectie
Les 9 beoordelingsgesprek andere helft groep dummy
en reflectie.
Opdracht 3. gebruiksaanwijzing
• Kies een ongewone of bijzondere handeling.
• Het moet een min of meer complexe handeling zijn met
duidelijk begin en eind.
• Maak voor deze handeling een gebruiksaanwijzing en
bedenk een toepassing. Met andere woorden waar en
hoe is je gebruiksaanwijzing terug te vinden.
• Je mag hierbij geen tekst, cijfers, beweging, geluid
gebruiken. Je mag dus alleen d.m.v. beelden
communiceren.
• Is de handeling in de klas uit te voeren? Niet verplicht
Beoordelingscriteria opdracht 3
• Kwantiteit–Je hebt minstens drie creatieve technieken
gebruikt. Deze technieken hebben geleid tot het
genereren van minstens 15 ideeën voor onderwerp
gebruiksaanwijzing
• Terug te vinden in je reflectie (vlieger).
• Kwaliteit–De handeling en je gebruiksaanwijzing is niet
voor de handliggend. Ook hoe en waar je
gebruiksaanwijzing wordt aangetroffen is met aandacht
uitgewerkt.
• Originaliteit–Je gebruiksaanwijzing getuigt van
authenticiteit. Het is nergens (ook niet online) terug te
vinden, het komt voort uit je eigen denken.
De 3 Creatieve Technieken
• Mindmap
• Omkering
• Toevalstreffers
(ook zonder boek goed te doen)
Creatieve techniek 1. mindmap
• Centraal woord of begrip in een cirkel in midden
van liggend A4
• Vanuit daar de belangrijkste begrippen die daar
mee te maken hebben.(hoofdwegen)
• Door deze stap voor elk van de buitenste
begrippen telkens weer te herhalen kan je een
zeer gedetailleerde mindmap maken
(hoofdstraten, gewone straten,kleine straten,
pleintjes, steegjes etc.)
• http://www.buzan.com.au/learning/mindmapgallery.html
• http://mind-map.com
• http://www.bubbl.us
Een Mind Map over de regels van Mind Mapping. Controleer of je je aan al
deze basisprincipes gehouden hebt
Zelfde mindmap met de hand of met de computer voor computerprogramma’s
zie www.bubbl.us
Positieve effecten op de samenleving van Corporate Social Responsibility
Creatieve techniek 2. Omkering
gebruik deze oefening om nog meer te halen uit je mindmapideeën
• Zet de zaken op zijn kop!
• Foute antwoorden
• Keer onderwerp en lijdend voorwerp om
• Bedenk totaal foute antwoorden op de vraagstelling
• Inefficiënte, absurde oplossingen
• Pas de foute antwoorden toe als inspiratie
• Waar zou ik nou nooit een gebruiksaanwijzing voor
nodig hebben?
Creatieve techniek 3. Toevalstreffers
zie ook boek o.a. pagina 122
•
•
•
•
Keuze van lukrake informatie
Bijv. uit boek, woord prikken
Associëren op basis van dat woord
A4 volschrijven met alles wat je met dat
woord associeert
• Resociëer de associaties naar een idee
voor een handeling, tot in het belachelijke.
• Welke leuke onderwerpen komen eruit?
3. Voorbeeld toevalstreffer: wol
•
•
•
•
•
•
•
•
Warm
Kriebelen
Motten
Breien en haken
Dekens
Stof
Spinnen
Wassen
Door de wol geverfd
Wollige taal
Scheren
Geur natte wol
Weven
Zacht
3.Koppelen toevalstrefferassociaties aan
onderwerpen voor gebruiksaanwijzingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Warm – aansteken open haard,
vegen schoorsteen,
ontluchten radiatorbuizen.
hoe bespaar ik op de stookkosten
hoe houd ik mezelf warm in de auto bij pech,
hoe krijg ik het koel als het 35 graden is
hoe maak ik vuur zonder lucifer
Kriebelen – jeuk wegnemen op plek waar ik niet bij kan,
trui kriebelvrij maken (in diepvries)
hoe voorkom ik een droge huid
wat te doen bij een insectenbeet
in de brandnetels gevallen, wat nu
hoe kan ik kietelen weerstaan
Motten – hoe sla ik een mot dood,
hoe voorkom ik motten,
hoe repareer ik een gat in een trui,
hoe camoufleer ik een motttengat
hoe los ik een ruzie op
etc.etc.et
Startformulering
zie ook boek pagina 81 en 87
• Aan de hand van 3 creatieve technieken kom je tot een
startformulering van het product.
• 1.Voor welke handeling wil je in een gebruiksaanwijzing
in beeld maken?
• 2.Beschrijf de handeling van het begin tot eind als
verhaaltje met kop en staart.
• 3.Bekijk kritisch welke stappen essentieel zijn voor je
handeling, laat overbodige informatie vervallen.
• 4. Formuleer de handeling nogmaals, geef in woord aan
welke stappen straks in beeld duidelijk gemaakt moeten
worden in jouw gebruiksaanwijzing.
Huiswerk voor les 4
• 3 aangegeven creatieve technieken uitgewerkt, per
techniek duidelijk aangeven op welke ideeën voor een
gebruiksaanwijzing je bent gekomen.
•
•
•
•
Longlist (10) handelingen selecteren
Shortlist (3) handelingen selecteren uit longlist, waarom?
Definitieve keuze handeling en waarom
Startformulering helemaal helder, wordt genoteerd
• Reflectievlieger (proces) en dummy bijhouden
Download