ppt 29 sept - Wikiwijs Maken

advertisement
Vandaag
Aanwezigheid
Presentaties psychiatrie en verslavingszorg
Theorie les
Begeleidingsmethoden in de ouderenzorg
Afsluiting
Begeleidingsmethoden in de ouderenzorg
Vroeger
en
nu.
Ouderen recht doen
aan het eigen leven.
Familie
Werk vanuit interesse.
Bedelen was bron van inkomen,
Armen en oudeliedenhuizen.
Zorg werd geboden door de overheid
en de kerk.
Voegen in de
regels/dagschema van
het huis.
1965 moderne bejaardentehuizen geopend.
Het vertrouwde gewone
mogelijk maken.
Opdracht.
Wat houdt een zorgleefplan in?
In een zorgleefplan staat beschreven hoe cliënten willen leven en op welke
ondersteuning zij kunnen rekenen om te leven zoals zij dat willen.
Wat zijn de richtlijnen voor het werken met een zorgleefplan?
Gericht zijn op zowel de zorg maar ook op het welzijn van bewoners.
Weten dat een zorgleefplan een groeiproduct is, je zult hier voortdurend aan
werken.
Client en familie mogen zelf bepalen welke hulp en behoeften erin staan.
Hospitalisatie
Betutteling in de omgang met ouderen is een gevaar.
( het is weer voor een lekker wandelingetje).
Ouderen zullen hier niet zo snel iets van zeggen, ze zijn beleeft tegen
zusters en de dokter. (voorbeelden blz. 28)
Hospitalisatie is het proces van gedragsverandering door aanpassing
aan regels en gewoonten die in de instelling gelden
Opdracht
Warme zorg
Wat is warme zorg?
Een benaderingswijze die wordt ingezet bij ouderen met
psychogeriatrische problemen (dementie).
Waar is warme zorg op gericht?
Niet op verbetering of op herstel, maar op verminderen van
pijnlijke symptomen. (angst onveiligheid en onzekerheid).
Film van mevrouw Bogers
https://youtu.be/fIm5ACA6DJ4?t=360
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards