PowerPoint-presentatie

advertisement
Prinsjesdag 2013
Afdeling Auto’s
Amsterdam, 18 september 2013
BPM
BPM inkomsten 2013 geraamd op € 1.186 miljard, 2014 € 1.147 miljard.
Uitgangspunt was € 2,1 miljard. Geen tussentijdse aanpassingen om streefgetal alsnog te halen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BPM volledig gebaseerd op CO2 uitstoot van auto.
De CO2-schijfgrenzen worden jaarlijks aangepast. Deze aanpassingen zijn niet gewijzigd ten opzichte
van oorspronkelijke Belastingplan 2012
De benzine- en dieselgrenzen groeien langzaam naar elkaar toe tot gelijke waarden in 2015.
Tarieven niet gewijzigd ten opzichte van oorspronkelijke Belastingplan 2012.
Inflatiecorrectie van 1,7% voor 2014. Deze komt bovenop inflatiecorrectie 2013 van 2,2%.
De dieseltoeslag bedraagt in 2014 € 72,93.
De benzinekorting is in 2014 niet meer van kracht.
Auto’s die rijden op aardgas worden in de autobelastingen behandeld als auto’s die rijden op benzine.
Geldt voor zowel de grenswaarden, de tarieven als de franchise.
BPM overgangstermijn van 2 maanden van toepassing. Voor auto’s waarvan het blanco kenteken tot en
met 31 december 2013 wordt aangevraagd en die voor 1 maart 2014 worden geregistreerd, geldt het
BPM tarief uit 2013.
BPM zuinigheidsgrenzen en tarieven 2014
BPM zuinigheidsgrenzen
en tarieven
Uitstoot CO2 gr/km
Benzine, CNG,
LPG, E85
diesel
Tarief*
≤88
≤85
€0
1e schijf
89-124
86-120
€ 105
2e schijf
125-182
121-175
€ 126
3e schijf
183-203
176-197
€ 237
4e schijf
≥204
≥198
€ 474
Vrijgesteld
* Bedragen inclusief 1,7% inflatiecorrectie
Bijtelling
Maatregelen ingaande per 1 januari 2014
•
•
•
•
•
Met ingang van 1 januari 2014 zijn personenauto’s met een uitstoot van 50 gram CO2 of
minder niet langer vrijgesteld van bijtelling.
Voorstel dat vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 auto’s met een CO2
uitstoot van 0 gram CO2 per kilometer in een 4% bijtellingscategorie vallen
Vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 vallen auto’s met een CO2 uitstoot
van 1 tot en met 50 gram CO2 per kilometer in een 7% bijtellingscategorie.
De grenzen van de 14%- en het 20%-bijtellingstarieven worden met ingang van
1 januari 2014 naar beneden aangepast.
Auto’s houden het tarief voor een periode die gelijk is aan de standaard leaseperiode,
rekenend vanaf het moment dat de auto voor het eerst op kenteken is gesteld.
Het ministerie van Financiën heeft de standaard leaseperiode bepaald op 60 maanden.
Bijtellingsgrenzen 2014
Bijtellingsgrenzen
Uitstoot CO2 gr/km
Benzine, CNG, LPG, E85
diesel
4% bijtelling
0
0
7% bijtelling
1-50
1-50
14% bijtelling
51-88
51-85
20% bijtelling
89-117
86-111
25% bijtelling
> 117
> 111
Motorrijtuigenbelasting
Maatregelen ingaande per 1 januari 2014
•
•
•
•
•
•
De vrijstelling voor zuinige auto’s vervalt per 1 januari 2014 voor zowel nieuwe als bestaande
personenauto’s. MRB vanaf 2014 alleen nog op gewicht gebaseerd.
Personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gram CO2-uitstoot per kilometer worden
tot en met 2015 vrijgesteld van MRB.
Verschillende tarieven voor de verschillende brandstofsoorten. De dieseltoeslag in de MRB-tarieven
blijft van kracht.
Auto’s die rijden op aardgas worden behandeld als auto’s die rijden op LPG.
Oldtimerregeling: vanaf 1 januari 2014 vrijstelling van MRB voor alle motorrijtuigen van 40 jaar en
ouder. Overgangsregeling voor personen- en bestelauto’s rijdend op benzine, motorfietsen, bussen en
vrachtauto’s die op 1 januari 2014 ouder zijn dan 26 jaar maar nog geen 40 jaar.
Kwarttarief in de MRB met een maximum van € 120 (€ 30 per kwartaal) mits er in december t/m
februari niet van de openbare weg gebruik wordt gemaakt.Voor dieselauto’s en auto’s met een
ingebouwde LPG-installatie geldt geen overgangsregeling, personenauto’s en bestelauto’s rijdend op
diesel of met een ingebouwde LPG installatie jonger dan 40 jaar betalen het volle MRB-tarief.
Minimale schorsingstermijn voor MRB wordt verkort van drie maanden tot een maand.
KIA, MIA, VAMIL
Doelstelling is om meest zuinige en innovatieve technologieën te stimuleren.
•
•
•
•
KIA wordt afgeschaft voor personenauto’s
VAMIL niet meer van toepassing op personenauto’s
MIA meer gericht op (semi)-elektrische auto’s
Per investering in MIA wordt maximumbedrag ingesteld
Accijns en subsidie
•
Diesel, naast inflatiecorrectie: + 3 cent/liter
•
LPG, naast inflatiecorrectie: + 7 cent/liter
•
Voor LNG: gedeeltelijke teruggaaf van accijns,
zijnde een vast bedrag van € 125 per 1000 kg,
over een periode van vijf jaar zonder toepassing
van de jaarlijkse inflatiecorrectie
•
Euro 6 subsidie voor dieselpersonenauto’s stopt
per 1 januari 2014
Behandeling Belastingplan 2014
•
24 september: Technische briefing Tweede Kamer over Belastingplan
•
10 oktober: Tweede Kamer leden leveren de schriftelijke vragen in
•
28 oktober: Wetgevend overleg – eerste termijn.
•
4 november: Wetgevend overleg – tweede termijn
•
December: behandeling Belastingplan 2014 in de Eerste Kamer
Download