Gunningsproject - Schriek en Hol

advertisement
Gunningsproject CO2 prestatieladder
Momenteel loopt er reeds een project waar op de gunning is verstrekt op basis van de CO2 reductiedoelstelling.
Dit project omvat o.a.:






Onderhoud van zandwegen op militaire oefenterreinen
Maaien van grasvegetatie
Leveren en aanbrengen van borden, palen en slagbomen
Reinigen kogelvangers
Schoonmaken verhardingen
Verwijderen ongewenste (hout)opslag
Van bovengenoemde punten uit dit project wordt er van beide partijen naar gestreefd,
om op een zo CO2 bewuste manier om te gaan met de uitvoering.
Gunningsproject CO2 prestatieladder
Maatregelen
Zo zal voor de leveranties op houten materialen uitsluitend gekozen worden voor duurzaam onbehandeld materiaal.
Dit houd concreet in dat in de natuurlijke omgeving waar dit project wordt uitgevoerd geen chemisch behandelede
materialen worden toegepast.
Dit in tegenstelling tot het verleden, waar gekozen werd voor chemisch behandeld materiaal.
Wat inhoud dat productie en behandeling van dit materiaal zeer schadelijk was voor het milieu.
Een ander punt voor de CO2 reductie doelstelling van onze onderneming is een samenwerking met een collega
bedrijf om vrijkomend groen(afval) materiaal uit het gunningsproject op verantwoorde wijze om te zeten naar
biomassa voor groene stoom.
Zo zal ook dit onderdeel ook zijn steentje bijdragen aan de doelstelling van maatschappelijk verantwoord
ondernemen, om de uitstoot van CO2 drastisch te reduceren.
Download