sterk verband tussen CO2 en

advertisement
1
Sharley Vullers
Luisa Akansu
Eva Schoren
Onderzoek klimaat verandering in het verre verleden: Sterk verband tussen CO2 en
temperatuursverandering
Paleoklimatologen: mensen die de leer van het klimaat in vroegere aardperioden bestuderen
Sedimenten: bezinksel , neerslag, afzetting uit een vloeistof.
CO2-emissies: vrijkomende CO2 bij verbranding van brandstoffen.
Wat is het sterke verband tussen CO2 en temperatuursverandering?
Een verandering in de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer heeft op lange geologische tijdschalen een
sterk verband met verandering in de temperatuur. De onderzoekers herleidden zowel de
temperatuur als de CO2-concentraties tijdens een klimaatverandering die 40 miljoen jaar geleden
plaatsvond. De onderzoekers lieten zien dat de wereldwijde temperatuur destijds in een periode van
een half miljoen jaar eerst met 4 tot 6 graden steeg, waarna de temperatuur weer afnam. De
onderzoekers bestudeerden de klimaatverandering in het verre verleden aan de hand van
sedimenten uit de zeebodem. In de klimaatdiscussies staat de vraag centraal of menselijke CO2emissies de oorzaak zijn van klimaatverandering.
Een verandering in de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer heeft op lange geologische tijdschalen een
sterk verband met verandering in de temperatuur. Dit herleidden ze door de temperatuur en de
CO2-concentraties tijdens een klimaatverandering die 40 miljoen jaar geleden plaatsvond: in een
periode van een half miljoen jaar steeg de temperatuur met 4 tot 6 graden, en nam daarna weer af.
Door ook de CO2-concentraties tijdens deze klimaatverandering te herleiden, lieten de
paleoklimatologen zien dat dit broeikasgas en de temperatuur op lange tijdschalen sterk zijn
gekoppeld. Ze bestuderen de klimaatverandering in het verre verleden aan de hand van sedimenten
uit de zeebodem. Het toenmalige CO2-gehalte haalden de onderzoekers uit de fossiele resten van
algen in dit sediment. De koolstofsamenstelling in de algen wordt namelijk beïnvloed door CO2concentratie in de atmosfeer. Deze gegevens zijn aangevuld met studies van het toenmalige
ecosysteem en temperatuur. De grootschalige verandering in CO2-concentraties tijdens de
onderzochte periode doet sterk vermoeden dat CO2 op die tijdschaal een leidende rol speelde. De
verandering in CO2 is simpelweg te groot om enkel het gevolg te zijn van aan klimaatverandering
gekoppelde processen, verandering in CO2 biedt een aannemelijke verklaring voor de waargenomen
temperatuursverandering.
Hoe kan het dat de aarde eerst opwarmde, en daarna weer afkoelde?
Hoe groot is de rol van de menselijke CO2-emissies bij klimaat verandering?
Hoe komt het dat een toename van CO2 leidt tot een stijging van de temperatuur?
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards