Top margin 1

advertisement
EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT
Winnaars van de EU-prijs voor cultureel
erfgoed/Europa Nostra-prijzen van 2012
bekendgemaakt
Brussel/Den Haag, 20 maart 2012 – De winnaars van de EU-prijs voor cultureel
erfgoed/Europa Nostra-prijzen van 2012 worden vandaag bekendgemaakt door de
Europese Commissie en Europa Nostra (zie de lijst met winnaars hieronder). De
prijzen worden op 1 juni uitgereikt tijdens een ceremonie in het
Hiëronymietenklooster in Lissabon en in aanwezigheid van Androulla Vassiliou,
EU-Commissaris voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken, en Plácido
Domingo, de wereldbekende tenor en tevens voorzitter van Europa Nostra. Het
evenement vindt plaats onder het hoge beschermheerschap van Aníbal Cavaco
Silva, president van Portugal, die ook aanwezig zal zijn en van José Manuel
Barroso, voorzitter van de Commissie. Van de 28 winnende projecten krijgen er zes
een hoofdprijs als meest opmerkelijke erfgoedprojecten van 2012.
"Het Europese culturele erfgoed is uniek in de wereld. De EU-prijs voor cultureel
erfgoed is een blijk van erkenning voor buitengewone prestaties op het gebied van
behoud, onderzoek, onderwijs, opleiding en bewustmaking en voor de bijzondere
inzet van individuen en groepen. Ik feliciteer de winnaars van dit jaar, die ons
herinneren aan ons bijzonder rijke en gevarieerde erfgoed, dat we nooit als
vanzelfsprekend mogen beschouwen. Wij hebben het in bewaring voor de
toekomstige generaties," aldus commissaris Vassiliou.
IP/12/254
"Het verheugt me zeer dat de Europese Commissie opnieuw de partner van
Europa Nostra is bij het belonen van bijzondere prestaties op het gebied van
cultureel erfgoed. Ook ben ik de Commissie dankbaar dat zij dat zij haar
engagement heeft bevestigd om onze gezamenlijke doelstellingen te ondersteunen
door middel van het voorgestelde programma Creatief Europa. Een Europese
financiële bijdrage is essentieel: deze bevordert creativiteit en innovatie, wat ons
helpt om ons verleden levend te houden en onze erfenis te bewaren voor de
toekomst," voegde de voorzitter van Europa Nostra, Plácido Domingo, hieraan toe.
Achtergrond
De 28 winnaars zijn gekozen uit 226 projecten uit 31 landen. De prijzen worden
verdeeld in vier categorieën: behoud, onderzoek, bijzondere inzet, en onderwijs,
opleiding en bewustmaking. Voor elke categorie is er een gespecialiseerde jury,
bestaande uit onafhankelijke deskundigen uit heel Europa. Alle winnaars
ontvangen een gedenkplaat of een trofee. De zes hoofdprijswinnaars ontvangen
bovendien ieder 10 000 euro.
Cultureel erfgoed levert een aanzienlijke – en vaak onderschatte – bijdrage aan
economische groei en aan de schepping van arbeidsplaatsen. De sector
vertegenwoordigt een belangrijk deel van de culturele en creatieve bedrijfstakken,
die werkgelegenheid bieden aan 8,5 miljoen mensen in de EU en goed zijn voor
4,5% van het Europese bbp. Uitgaven voor het behoud van cultureel erfgoed door
publieke en particuliere instellingen bedragen ongeveer vijf miljard euro per jaar.
Cijfers gepubliceerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO), tonen aan dat 40% van het wereldwijde internationale
toerisme een culturele dimensie heeft. Cultureel erfgoed is ook een essentiële
hulpbron voor duurzame ontwikkeling en sociale samenhang.
De prijzen worden ondersteund door het programma Cultuur van de Europese
Unie, dat sinds 2007 ongeveer 30 miljoen euro heeft geïnvesteerd in de
medefinanciering van erfgoedprojecten. Andere door de EU gefinancierde
programma’s bieden eveneens steun: het Europees Fonds voor regionale
ontwikkeling heeft voor de periode 2007-2013 een bedrag van 6 miljard euro
uitgetrokken voor cultuur. Hiervan is 3 miljard euro bestemd voor de bescherming
en de instandhouding van cultureel erfgoed, 2,2 miljard euro voor de ontwikkeling
van culturele infrastructuur en 775 miljoen euro voor de medefinanciering van
culturele diensten zoals beroepsopleiding, onderwijs op het gebied van kunst en
erfgoed, de bevordering van erfgoedroutes, enz. Voorts is sinds 1998 nog eens 150
miljoen euro beschikbaar gesteld door middel van de EU-kaderprogramma's voor
onderzoek en technologische ontwikkeling.
Voor meer informatie:
Presentaties over elk winnend project (website van Europa Nostra)
http://ec.europa.eu/culture
Website van Androulla Vassiliou
Twitter: @VassiliouEU
http://flickr.com/photos/europanostra
http://www.youtube.com/europanostrachannel
2
Noot voor redacteuren:
Europa Nostra is een pan-Europese ngo die optreedt als pleitbezorger van het
cultureel erfgoed. Het is een verzameling van 250 niet-gouvernementele
organisaties zonder winstoogmerk uit meer dan 50 landen in Europa, waarvan in
totaal meer dan 5 miljoen inwoners lid zijn. Ook kan deze ngo rekenen op de steun
van meer dan 150 geassocieerde overheden en organisaties en meer dan 1500
individuele leden. Haar uitgebreide netwerk van beroepskrachten en vrijwilligers zet
zich in voor de bescherming van het culturele erfgoed van Europa voor de huidige
en toekomstige generaties.
De uitreikingsceremonie van de EU-prijs voor cultureel erfgoed/Europa Nostraprijzen van in Lissabon op 1 juni maakt deel uit van het jaarlijkse Europees
Erfgoedcongres van Europa Nostra.
De uiterste termijn om mee te dingen naar de prijzen van volgend jaar is 1 oktober
2012. De prijsuitreiking vindt naar verwachting plaats in Athene in juni 2013.
De winnaars van de prijzen in 2012 (alfabetisch gerangschikt naar
land)
Categorie 1 — Instandhouding
- Institut de Sociologie Solvay (Sociologisch Instituut Solvay), Brussel, BELGIË
- "Second Temple Cycle'' painted wall panels of Kunststätte Bossard (''Second
Temple Cycle'', beschilderde wandpanelen in museum Bossard), Jesteburg,
DUITSLAND
- The Averof building - School of Architecture, National Technical University
(Averof-gebouw - School voor architectuur, Technische Universiteit), Athene,
GRIEKENLAND
- Windmills of the Monastery of St John the Theologian (Windmolens van het
Johannieterklooster), Chora, Patmos, GRIEKENLAND
- Ancient Citadel (Oude citadel) in Aghios Andreas, Siphnos, GRIEKENLAND
- Royal College of Spain (Koninklijk Spaans Collegium), Bologna, ITALIË
- Liubavas Manor Watermill Museum (Watermolenmuseum Landgoed
Liubavas), Vilnius, LITOUWEN
- The Portuguese Synagogue Complex (Portugese Synagoge), Amsterdam,
NEDERLAND
- The Six Historical Organs of the Basilica of Mafra (de zes historische orgels
van de basiliek van Mafra), PORTUGAL
- Golia Monastery (Golia-klooster), Ia┼či, ROEMENIË
- Fortifications (Vestingmuren), Pamplona, SPANJE
- Ene.térmica,
National
Energy
Museum
(Ene.térmica,
Nationaal
energiemuseum), Ponferrada, SPANJE
- Number 2 Blast Furnace (Hoogoven nr. 2), Sagunto, SPANJE
- Miletos Ilyas Bey Complex (Ilyas Bey-moskee, Milete), Balat, TURKIJE
- The Poundstock Gildhouse (Gildehuis van Poundstock), Bude, Cornwall,
VERENIGD KONINKRIJK
- Leighton House Museum, Londen, VERENIGD KONINKRIJK
3
Categorie 2 — Onderzoek
- Innovative protocol for the conservation of paintings on canvas (innovatieve
werkwijze voor de conservering van schilderijen op doek), Parijs, FRANKRIJK
- The Augustus Botanical code of Ara Pacis (Botanische codex van Augustus Ara Paxis), Rome, ITALIË
- Restoration study for the Nolla Palace (Studie voor de restauratie van het
Nolla-paleis), Meliana, SPANJE
Categorie 3 — Bijzondere inzet
- The Piraeus Bank Group Cultural Foundation (Culturele Stichting van de Piraeus
Bank Groep), Athene, GRIEKENLAND
- Paraschiva Kovacs, Satu Mare, district Harghita, ROEMENIË
- Allianoi-initiatief en Dr. Ahmet Yaras, Allianoi, TURKIJE
- The Society For The Protection Of Ancient Buildings (Vereniging tot
bescherming van oude gebouwen), Londen, VERENIGD KONINKRIJK
Categorie 4 — Onderwijs, opleiding en bewustmaking
- The Seaweed Bank (Zeewierbank), Læsø, DENEMARKEN
- Work and restoration expertise in the rural areas of Joensuu (Werkzaamheden
en restauratie-expertise in de plattelandsgebieden van Joensuu), FINLAND
- Teaching manual: The Fortifications of Vauban (Onderwijshandboek: De
vestingmuren van Vauban), Besançon, FRANKRIJK
- Improve a Heritage Site - Norwegian Heritage Foundation (Verbetering van
een terrein met erfgoed – Noorse erfgoedstichting), Vågå, NOORWEGEN
- Crossing Cultures: Transforming the Ashmolean Museum (Ontmoeting van
culturen: verbouwing van het Ashmolean Museum), Oxford, VERENIGD
KONINKRIJK
Contact :
Dennis Abbott (+32 2 295 92 58), Twitter: @DennisAbbott
Dina Avraam (+32 2 295 96 67)
Elena Bianchi +31 703024058, http://twitter.com/europanostra
Giuseppe Simone +31 703024059
4
Download