Nieuwsbrief april 2008 - De Heerlijkheid Herlaar

advertisement
Nieuwsbrief april 2008
Inhoud:
-
Lezing dr. Bart van den Hurk 17 april a.s.
Open Monumentendag - jaar van het Religieus Erfgoed
Mededelingen uit de Vereniging
Verslag jaarvergadering
Lezing De Essche Stroom in de Romeinse tijd: Esch, Vught en Halder
Gepresenteerd door heemkundevereniging “De Heerlijkheid Herlaar” op 17 april in de Huif te
Sint-Michielsgestel.
In de jaren 1950-1975 verschenen er in de krant regelmatig berichten over ontdekkingen uit
de Romeinse tijd langs de Essche Stroom en meestal ging het daarbij om heel spectaculaire
zaken. Er bleek veel meer aan vondsten uit de Romeinse tijd in de grond te zitten dan men
ooit had durven denken. Esch (rijke graven), Vught (munten) en Halder (oven) zijn door die
ontdekkingen belangrijke plaatsen op de kaart van Romeins Nederland geworden.
Op 25 juni a.s. zal het 15 jaar geleden zijn dat het Oudheidkundig Museum zijn deuren
opnieuw kon openzetten voor het publiek. Het kleine museum van broeder Celestinus op een
van de zolders van (toen nog) het Instituut voor Doven, had een nieuw onderkomen gevonden
in twee statige kapellen van het Instituut. Sinds de heropening in 1993 heeft het museum ruim
30.000 bezoekers mogen begroeten.
Naar aanleiding van het 15-jarig bestaan zal dr. Bart van den Hurk, conservator van het
Oudheidkundig Museum, op Donderdag 17 april a.s. voor de Heemkundevereniging een
lezing met dia's houden over de Romeinse tijd in onze streek. De nadruk zal daarbij liggen op
de opgravingen in Esch (1950-1960) en Halder (1963-1973). Ook zal hij laten zien hoe de
resultaten van de opgravingen op Halder bij de inrichting van het Museum zijn verwerkt.
Deze lezing is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden. Aanvang 20.00 uur
Open Monumentendag - jaar van het Religieus Erfgoed
Op Zaterdag 13 en Zondag 14 september organiseren de gezamenlijke
heemkundeverenigingen in onze gemeente de Open Monumentendag, met als thema Het
Religieus Erfgoed. De heemkundeverenigingen worden hierbij ruimhartig ondersteund door
de gemeente Sint-Michielsgestel die ook voor ons de publiciteit zal verzorgen. Op Zondag 14
september zal er een fietstocht uitgezet zijn langs de belangrijkste Religieuze Monumenten in
onze gemeente. Deze tocht is overigens ook met de auto uit te voeren, alleen mist u dan
enkele mooie fietspaden. Over de details volgt nog nader bericht.
Tevens zullen de samenwerkende heemkundeverenigingen een publicatie uitbrengen over het
Religieus Erfgoed in de gemeente Sint-Michielsgestel. De daartoe benodigde subsidie is
onlangs door de Provincie verstrekt.
Mededelingen uit de Vereniging
Afsluiting
Op 15 maart zijn de organisatoren van de”Historische dag Nieuw Herlaer” die gehouden werd
in november 2005 nog even bij elkaar geweest in “Het Vertier”. Onder het genot van een
drankje en een hapje zijn de genoeglijke herinneringen aan deze open dag nog eens
opgehaald. Intussen is er veel gebeurd met “Nieuw Herlaer”.
Archeologie
De leden Theo Schure en Frans Cooijmans hebben met goed gevolg de cursus “Archeologie
en Gemeentelijk beleid”, gegeven door Brabant Heem, afgerond. Met een Certificaat op zak
hebben zij ook deelgenomen aan een eerste gesprek met de vijf heemkundeverenigingen in de
Gemeente, het “Oudheidkundig Museum” en “Stichting Erfgoed”. Dit aangaande onderlinge
samenwerking en uitwisseling, maar ook in de wetenschap dat de Gemeente een start gaat
maken met hun taak beleid te formuleren aangaande Archeologie. Vrijdag 11 april zal de
tweede bijeenkomst zijn en krijgen we uitleg van Gerard van Kaathoven, van de Schijndelse
heemkundevereniging die al enige ervaring heeft op dit gebied.
Leden die interesse hebben in Archeologie en een goed advies aan de Gemeente t.a.v. te
verwachten vindplaatsen belangrijk vinden kunnen zich aansluiten bij Frans en Theo.
Historische groep en openstelling Heemruimte
De Heemruimte is geopend de eerste woensdag van de maand, van 14.00 tot 16.00 uur. De
“Historische groep” zal daar voortaan dan ook te vinden zijn. U vindt de Heemruimte in het
gebouw van Viataal door bij het opgaan van het terrein de bordjes “Oudheidkundig Museum”
te volgen naar de achterkant van het gebouw. In de hal aldaar gaat U twee maal rechts de trap
op naar onze Heemruimte.
Redactie “Heertgang”
Ruud van Aart heeft zich gemeld voor de redactie. Frans Schellekens heeft een verhaal
aangeleverd over de Gilden.
Website en E-mail
Bezoek ook eens onze Site www.deheerlijkheidherlaar.nl voor informatie of het laatste
nieuws. Wilt U ook informatie ontvangen via E-mail, stuur dan even een mail naar ons eigen
adres [email protected] en U wordt aan de maillijst toegevoegd.
Nieuwe leden
We mogen verwelkomen, Golfclub de Dommel en Hr. O.M.Verhorst.
Download