Elizabethaans Engeland

advertisement
Elizabethaans Engeland
Het Elizabethaanse tijdperk is geassocieerd met Koningin Elizabeth I’s bewind en
wordt vaak beschouwd als de gouden eeuw in de Engelse geschiedenis. Het was het
hoogtepunt van de Engelse Renaissance en zag de ontplooiing van het Engels poëzie
en literatuur. Het was ook de tijd waarin Elizabethaans theater opbloeide en William
Shakespeare en vele anderen, vrijbraken van de Engelse stijl van spelen en theater.
Het was een tijdperk van de exploratie en de expansie in het buitenland, dit terwijl
terug thuis, de protestantse Reformatie de nationale mentaliteit werd van alle
mensen.
De Elizabethaanse periode wordt zo sterk gemaakt vanwege de grote verschillen
voor en na die periode. Het was een korte periode van grotendeels interne vrede
tussen de Engelse Reformatie en de gevechten tussen protestanten en katholieken
en de gevechten tussen het Parlement en de monarchie. De kloof tussen de
protestanten en katholieken werd opgelost door de Elizabethaanse Religieuze
schikking. Ook werd er besloten dat het parlement nog niet sterk genoeg was voor
een absoluut koninkrijk.
De Italiaanse Renaissance was gekomen om een eind onder het gewicht van de
buitenlandse overheersing op het schiereiland. De eeuwenlange strijd tussen
Frankrijk en Engeland was geschorst omdat Frankrijk zelf verwikkeld was in zijn
eigen religieuze gevechten. Zo had Engeland aardige verhoudingen met de andere
Europese landen.
Echter, met Spanje was er geen goede verhouding. Een poging van Philip II van
Spanje om Engeland binnen te vallen werd verworpen. Maar de oorlog keerde zich
tegen Engeland toen een expeditie naar Portugal mislukte.
In de werkende klasse, die bestond uit 90 procent van de bevolking, heerste een
schrijnende armoede. De mensen verdiende hun brood door het zeemanschap,
ambachtsschap, als handelaar en als boer. Er waren ook veel zwervers en landlopers.
Omdat sommige gemeenten maatregelen tegen de landlopers en zwervers hadden
genomen trokken ze verder naar minder strenge steden. Dit zorgde voor veel
problemen in andere steden. Daarom heeft men de Elizabethaanse armenwet
aangenomen.
Gedurende een groot deel van de 17e eeuw domineerden eerst de Nederlanders, en
met mindere mate de Portugezen en de Spanjaarden, de wereldhandel. Later zou dit
na een felle competitiestrijd overgaan in de handen van de Engelsen.
Koningin Elizabeth I
William Shakespeare
Bronvermelding:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Elizabethan
 http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.csupomona.edu/~maaron/courses/l
ondon/englonsite/Elizabethan/elizabeth.jpg&imgrefurl=http://www.csupomona.edu/~
maaron/courses/london/englonsite/Elizabethan/elizabethan.html&usg=__8ezKIbPavy
NCbbZbqM8RGEoakJ8=&h=468&w=337&sz=76&hl=nl&start=1&um=1&tbnid=gy
DTdDt7Yv0I0M:&tbnh=128&tbnw=92&prev=/images%3Fq%3Delizabethan%2Bage
%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN
 http://www.elizabethi.org/links/index.htm
 http://www.theaterland.nl/default.asp?loc=/project/projecten.asp&path=w4aevb9d
Download