SHANNA is een moderne Engelse variant van

advertisement
SHANNA is een moderne Engelse variant van SHANNON
------------------------------------------------------------------------------------------ door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)
Betekenis
Van oorsprong Keltische naam, die terug gaat op een rivier (eigenlijk meer een baai) aan de
westkust van Ierland, die als godheid werd beschouwd; de naam betekende 'Oude Persoon',
met de bijbetekenis van 'wijs' en 'ervaren'; 'die in de loop der tijden veel gezien en gehoord
heeft'.
Er is ook een Ierse plaats van die naam.
Vooral in het Keltisch taalgebied is het niet ongebruikelijk dat voornamen teruggaan op
namen van plaatsen, rivieren, bergen enz.
*
Varianten
Shani (eng), Shanna (eng), Shannan (eng), Shanon (eng).
*
Bijzonderheden
De variant Shanna is een tamelijk moderne vorm; te vinden onder zowel blanke als zwarte
kinderen in de Verenigde Staten, maar onbekend in Engeland.
*
Eind jaren dertig van de 20e eeuw raakte Shannon als meisjesnaam in gebruik, en wel in de
Verenigde Staten; tegen 1950 ook in Engeland.
Met ingang van de 60-er jaren waren er ook jongens die zo heetten, vooral in zwarte
Amerikaanse families; in Engeland bleef het vooral een meisjesnaam.
*
Er zijn geen heiligen bekend van deze naam.
Download