Talent naar de top in de zorg

advertisement
TOPTALENT EN DUURZAAM LEIDERSCHAP
Stelling:
Europabreed moeten maatregelen worden genomen om te voorkomen dat er in besturen en
management minder dan 30% vrouwen zitten.
Waarom?
Op de eerste plaats omdat vrouwen toptalent bieden.
Een combinatie van mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten aan de top van een organisatie leidt
tot betere resultaten. Uit internationaal onderzoek blijkt dat deelname van vrouwen aan de top
van grote bedrijven 50% stijging van de winst levert en daarnaast verbetering van alle
organisatiekenmerken zoals werkklimaat, innovatie en creativiteit. Toch is het aandeel vrouwen
in hogere posities en besturen zeer laag: in de grotere bedrijven en organisaties slechts 7%.
Op de tweede plaats hebben optimale inzet van vrouwen nodig om de gevolgen van de
vergrijzing op te vangen. Van de vrouwen werkt 75% in deeltijd. Als het talent van vrouwen zo
weinig benut blijft, zal het tekort aan arbeidskrachten in Europa in 2040 groeien tot 24 miljoen.
Als we erin slagen om het talent van vrouwen evenveel te benutten als dat van mannen, dan zal
het tekort beperkt blijven tot 3 miljoen.
Maar om vrouwen te motiveren meer uren te gaan werken is het wel noodzakelijk hen een kans te
bieden op een geschikte, uitdagende functie.
Op een niveau dat bij hun talenten past.
Mét mogelijkheden om door te stromen naar de top.
Waarom zitten er zo weinig vrouwen in de top?
De oorzaken liggen verankerd in de cultuur. Om meer vrouwen naar de top de krijgen is daarom
een integrale aanpak vereist voor een cultuuromslag. Vele facetten eisen immers aandacht, zoals:
Coachen van vrouwen,
Faciliteren van de combinatie werk en gezin,
Evenredige verdeling van zorgtaken tussen man en vrouw.
Er moeten meer vrouwelijke rolmodellen aan de top verschijnen.
Werving- en selectieprocedures zouden genderneutraal moeten worden.
Bovendien moet een organisatie getraind worden om de meerwaarde van vrouwelijke
kwaliteiten te herkennen.
Kortom, wat is mijn boodschap:
Ten eerste: Vrouwen aan de top bevorderen de kwaliteit van een organisatie
Ten tweede: Optimale inzet van vrouwen is vereist om gevolgen van vergrijzing op te
vangen.
Maar: Het aandeel vrouwen aan de top is extreem laag
Dus: Een cultuuromslag is noodzakelijk om doorstroom van vrouwen te realiseren
Wij vragen:
Kunt u als Europarlementariër werken aan Europese richtlijnen om te komen tot meer vrouwen
op hoge posities en in besturen?
1
Download