Vrouwen in Waterschapsbesturen

advertisement
Een onderzoek naar de positie van vrouwelijke
waterschapsbestuurders, naar aanleiding van de
campagne ‘Water zoekt Vrouw’
Door Karin Nobel
 De
waterschappen zijn van
oudsher een sterk door
mannen bepaald terrein
 Het
is voor vrouwen moeilijker
om een positie binnen de
waterschapsbesturen te krijgen
in vergelijking tot mannen.
 Vrouwen
hebben een andere
kijk op waterzaken en besturen
 Een
groter aandeel vrouwen in
de waterschapsbesturen leidt tot
een betere en alomvattende
besluitvorming


1)
2)

Waterschappen  Mannen-bolwerk
Wat werkt vrouwen tegen?;
Structurele belemmeringen
‘Gate-keeping’ mechanismen
De Overheid en de Emancipatie Nota zijn
voornamelijk gericht op de structurele
belemmeringen

Streefgetallen en structurele maatregelen zijn
belangrijk
Maar … …


Even belangrijk zijn de persoonlijke
ervaringen die inzicht geven in de actuele
situatie binnen de waterschappen en hoe
vrouwen deze sector ervaren
Feministisch oogpunt  standpoint theory
 Situated Knowledges



-

-
Periode: 02-02-09 t/m 16-04-09
Onderzoeksvraag:
Welke processen of factoren dragen bij aan de geringe
instroom van vrouwen in de waterschapsbesturen?
23 interviews:
9 persoonlijke gesprekken
6 telefonische gesprekken
8 vragenlijsten
Onderzoekspopulatie:
15 gekozen vrouwelijke bestuurders
5 niet gekozen vrouwelijke kandidaten
3 terug getrokken vrouwelijke kandidaten
-
Verschillen tussen mannen en vrouwen;
Vrouwen hebben meer feeling voor de sociaalmaatschappelijke kant van besturen
Beeldvorming
Gebruik maken van je vrouwelijkheid

De rolverdeling

-

-
Het belang van een netwerk;
Steun vanuit de achterban
Sociale netwerk theorie
‘Vangnet’

-

-

Mannen-bolwerk?;
een op mannen georiënteerde organisatiecultuur
Historisch oogpunt
‘Excuus-Truus’
Campagnevoering;
Netwerk onderhouden
Voorkeursstemmen
De selectiecommissie, ervaring & interesse, het
lijstensysteem

Netwerk en steun van belang

Mannen-bolwerk in een positiever daglicht

Geen sprake van belangenbehartiging

Verschillen in aanpak en benadering benutten

Gate-keeping mechanismen onder belicht


Veel factoren spelen een rol als het gaat om
de positie van vrouwen binnen de
waterschapsbesturen
Opmerkingen? Vragen? Stellingen?
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards