Groep 1-3 Taalontwikkeling, verrijking woordenschat

advertisement
De applicaties op de surface table
Groep 1-3............ pag. 2
Groep 4-6............ pag. 4
Groep 6-8............ pag. 6
1
Groep 1-3
Taalontwikkeling, verrijking woordenschat en leren lezen
Woordenwiel - Maak de woorden op de plaatjes.
Het Woordenwiel bevat steeds drie woorden, die
leerlingen bij aanvankelijk lezen aangeboden krijgen.
De woorden worden uitgebeeld in plaatjes. Rondom
het wiel liggen losse letters. De leerlingen zoeken de
letters van het woord en schuiven deze op de juiste
plek.
De klinkers, medeklinkers en dubbelklanken worden
onderscheiden door verschillende kleuren.
Is een Woordenwiel compleet, dan verschijnt er een
nieuw wiel.
Inzetbaar bij leerlingen vanaf eind groep 2 of begin groep 3. De oefening kan
voortgezet worden in groep 3.
Letterzoekspel - Aanvankelijk lezen
In het wiel verschijnt een letter. De bedoeling is dat de leerlingen het wiel met
de gevraagde letter vullen. Pas als het wiel helemaal gevuld is, verschijnt de
volgende opdracht.
Een uitdagende oefening voor leerlingen van eind groep 2 die al enige
letterkennis hebben.
Woordenwolk - Taalontwikkeling en woordenschat
Sleep de plaatjes in de goede wolken.
Met de Woordenwolk oefenen de kinderen van
groep 1 en 2 het seriëren, ze zoeken welke
plaatjes bij elkaar horen. Door met elkaar te
praten over de oefening, breiden de leerlingen hun
woordenschat uit. Deze oefening past daarom
onder meer bij werken aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling. De afbeeldingen sluiten aan bij de
volgende thema´s: boerderij, lente, eten en
drinken.
Combinatiespel - Taalontwikkeling en woordenschat.
Zoek de plaatjes die bij elkaar horen.
Geschikt voor leerlingen van groep 1 en 2 t/m
begin groep 3.
Leerlingen zoeken steeds twee afbeeldingen die bij
elkaar horen.
Verschillende begrippen komen hierbij aan de
orde. De afbeeldingen passen onder meer bij de
thema´s: boerderij, dieren, eten, kleding (´Wat
doe ik aan?´), lente en winter.
2
Zoekspel kleuren
In het midden van het wiel verschijnt een kleur. De leerlingen vullen samen het
wiel met de afbeelding in de juiste kleur. De afbeeldingen verschillen telkens bij
elke ronde waardoor ook de woordenschat geoefend wordt.
TipTile dierengeluiden en Op de boerderij
Met deze TipTile leren de allerjongsten spelenderwijs dieren en hun geluiden
kennen en herkennen.
Aanvankelijk rekenen en ordenen
Stippen tellen - Ontwikkelingsgebied:
denkontwikkeling
Vergelijken, aanvankelijk tellen, aanvankelijk
rekenen.
In het midden van het scherm verschijnt een
lieveheersbeestje met een bepaald aantal stippen
op de rug. De leerlingen moet de
lieveheersbeestjes met hetzelfde aantal stippen in
het wiel zien te krijgen.
Leuke aanvankelijk rekenenoefening voor kinderen
vanaf groep 1.
Samenwerking is essentieel bij deze oefening.
Kleurentrein - Taalontwikkeling en woordenschat.
Bij het spel Kleurentrein oefenen de kinderen van groep 1 en 2 het seriëren en
ordenen, door de treintjes te vullen met juiste figuren in de juiste volgorde.
Verschillende vormen, figuren en kleuren worden onderscheiden en herkend.
Samenwerken speelt bij dit spel een belangrijke rol.
Zoekspel vormen en kleuren
Zoek de figuurtjes met de goede vorm en kleur.
In het wiel in het midden verschijnt een vorm in een kleur. De leerlingen vullen
samen het wiel met precies dezelfde figuren. Er verschijnt een nieuwe opdracht
als het wiel compleet is.
Geschikt voor leerlingen van groep 1 en 2.
Rijtjesspel
Leg de vormen op de goede volgorde.
Bij het Rijtjesspel oefenen de kinderen van groep
1 en 2 het seriëren en ordenen, door de treintjes
te vullen met juiste figuren in de juiste volgorde.
Verschillende vormen, figuren en kleuren worden
onderscheiden en herkend. Samenwerken speelt
hierbij een belangrijke rol.
3
Groep 4-6
Tafelpakket - Middenbouw
Voor het inoefenen van de tafels zijn verschillende programma’s ontwikkeld,
omdat elk kind op een andere manier leert en oefent. Het zijn spelletjes, waar de
kinderen geen genoeg van kunnen krijgen. Vooral ‘Varkens vangen’ is populair –
en niet alleen bij de kinderen!
Tafelwiel - Tafels oefenen, tafels 1 t/m 10.
Sleep de uitkomsten van de tafels naar het wiel en leg ze in de goede volgorde.
Het tafelwiel laat een tafel( 1 t/m 10) zien. De leerlingen moeten de getallen
buiten het tafelwiel op de goede volgorde in het Tafelwiel plaatsen. Is een wiel
compleet en goed gemaakt, dan verschijnt er een nieuw wiel.
Tafeltrein - Tafels oefenen, tafels 1 t/m 10.
Maak de treinen vol en los de tafels op.
De Tafeltrein laat verschillende uitkomsten van tafels ( 1 t/m 10) zien. De
uitkomsten die in het midden liggen, moeten in de juiste wagon geschoven
worden. Wie heeft als eerste alle wagons gevuld? Samenwerking gewenst!
Tafelzoeker - Tafels oefenen , tafels 1 t/m 10.
Sleep de goede getallen in de tafels.
Welke getallen horen bij de tafel in het wiel?
Op het scherm verschijnen een heleboel
getallen, maar let op... niet alle getallen horen
bij de tafel in het wiel. Wie krijgt de meeste
goede uitkomsten in het wiel? Samenwerken is
bij dit spel erg belangrijk.
Varkens vangen
Stuur de varkens naar de goede vakjes. Op de rug van een varken staat een
getal, in de tafel-vakjes staan de tafels. Bij welke tafels horen de getallen?
De varkens moeten geholpen worden om bij de juiste tafels terecht te komen.
Samenwerken bij dit spel is dan ook heel belangrijk.
Hoe verder de leerlingen in het spel komen, hoe moeilijker het wordt.
4
Verrijking woordenschat
Spellingwiel - Maak de woorden op de plaatjes.
Het Spellingwiel bevat drie woorden, die een
bepaald spellingprobleem laten oefenen
(bijvoorbeeld de –t klank op het eind van een
woord. De woorden worden uitgebeeld in plaatjes,
rondom het wiel liggen losse letters. De leerlingen
zoeken de letters van het woord en schuiven deze
op de juiste plek.
De klinkers, medeklinkers en dubbelklanken
worden onderscheiden door een andere kleur.
Is een Spellingwiel compleet, dan verschijnt er een nieuw wiel.
Erg leuk voor leerlingen vanaf eind groep 4, die met spelling bezig zijn. De
oefening kan voortgezet worden in groep 5.
Rekenen
Ruimterekenen
In een decor van sterren en planeten oefenen de
leerlingen sommen van 1-20.
Ze moeten goed vooruit denken en de
consequenties van alle stappen kunnen voorzien.
Het begint gemakkelijk, maar met elk level is
moeilijker.
Leuke oefening voor leerlingen van eind groep 3 en
groep 4.
Wereldoriëntatie
Zoek de verschillen
Dit spel is onderdeel van ‘Schatverhalen op Walcheren’. Een project van de
musea op Walcheren. Mo en Maatje zijn de hoofdpersonen en beleven allerlei
avonturen in de geschiedenis van Walcheren. Maar om het verhaal van de strip
te kunnen lezen, moeten eerst de 5 verschillen worden gevonden tussen de twee
platen.
5
Groep 6-8
Taal
Feiten/meningen/argumenten spel
Het scherm staat vol met zinnen. De leerlingen moeten van deze zinnen bepalen
of dit een feit, mening of een argument is.
Feiten/meningen/argumenten quiz
Na het oefenen bij het spel, volgt de quiz om de kennis te testen.
Werkwoordenspel
Met dit spel oefenen de leerlingen met de zwakke en sterke werkwoorden. Over
het hele scherm zwerven werkwoorden. Deze moeten de leerlingen schiften in
sterke en zwakke werkwoorden. Wie haalt de meeste punten?
Werkwoordenquiz
Door het spelen van deze quiz wordt de kennis van de verschillende
werkwoordvormen getest. Niet alleen sterke en zwakke werkwoorden, maar ook
bijvoorbeeld de persoonsvorm komen aan bod.
Wereldoriëntatie
Michiel de Ruyter quiz - Geschiedenis voor de bovenbouw.
De Michiel de Ruyter quiz is een leuke quiz met
filmpjes. Op het scherm verschijnt een
filmfragment, de leerlingen bekijken met elkaar
het fragment. Naar aanleiding van het fragment
wordt een vraag gesteld. De leerlingen moeten
het juiste antwoord zien te vinden. Met elk juist
antwoord is een punt te verdienen. Wie haalt de
meeste punten?
Leuk en uitdagend onderwerp uit de
Nederlandse geschiedenis voor leerlingen vanaf
groep 6.
EPZ quiz
Een leuke quiz over de werking van de Energiecentrale in Borssele. Op het
scherm verschijnt een filmfragment, de leerlingen bekijken met elkaar het
fragment. Naar aanleiding van het fragment wordt een vraag gesteld. De
leerlingen moeten het juiste antwoord zien te vinden. Met elk juist antwoord is
een punt te verdienen. Wie haalt de meeste punten?
Interessante quiz over het belangrijke onderwerp energie voor leerlingen vanaf
groep 6.
Waterschapsquiz
Een interessante en leerzame quiz over de verschillende taken van het
waterschap. De vragen gaan over dieren, landschap, recreatie, waterpeil e.d.
Ook met deze quiz is met elke vraag een punt te verdienen en zal uiteindelijk tot
een winnaar leiden.
6
Visserij/scheepsbouw/deltawerken/watersnoodramp
Vier historische videoquizzen met oude beelden uit Zeeland. Met o.a. beelden
van oude NOS journaals.
Naar aanleiding van het fragment wordt een vraag gesteld. De leerlingen moeten
het juiste antwoord zien te vinden. Met elk juist antwoord is een punt te
verdienen. Wie haalt de meeste punten?
Leerzame quizzen over Zeeland voor leerlingen uit groep 7/8.
Tiptile Mars
Een ontdekkingstocht over de planeet Mars. D.m.v. klikpunten opent zich een
pagina met informatie over deze planeet.
Rekenen
Omtrek-oppervlakte
Via deze applicatie oefenen de kinderen met de omtrek en oppervlakte. Eerst
rekenen ze het zelf uit, daarna kijken ze of hun bevindingen kloppen.
Breukenpakket
Breukentrein - Oefenen met breuken.
Leg de breuken op de goede volgorde.
Dit breukenspel kan gedaan worden vanaf groep 6. De leerlingen leren met
elkaar gelijknamige breuken op de goede volgorde te zetten. Is een treintje
compleet, dan verschijnt er een nieuwe serie treintjes met oefeningen.
Breukenzoeker - Zoek de breuken die even
groot zijn.
Bij het spel Breukenzoeker zoeken de leerlingen de
breukennotatie bij de juiste getekende verdeling. De
leerlingen leren welke hoeveelheid er hoort bij een
geschreven breuk.
Dit spel is geschikt voor leerlingen vanaf groep 6.
Sommenspel - Sommen met breuken.
Bij het sommenspel maken de leerlingen sommen met gelijknamige breuken. De
sommen lopen op in niveau, een uitdaging dus voor kinderen vanaf eind groep 6.
Het is aan te bevelen een groepje leerlingen met verschillende niveaus te laten
samenwerken aan deze oefening.
Sommentrein - Rekenen met breuken.
Sleep de breuken in de goede sommen.
Sommentrein is geschikt voor leerlingen vanaf eind groep 6, begin groep 7. De
kinderen maken een breukensom af, een deel van de som en het antwoord staan
al op de trein.
7
Koppelbreuken - Combineer steeds twee
even grote breuken.
Kommagetallen, visualisatie, notatie zijn de
onderwerpen die bij de oefening Koppelbreuken
aan de orde komen. Leerlingen leren
overeenkomsten en verschillen zien tussen
kommagetallen en notatie. De breukencirkels en –
vormen visualiseren de grootte van de breuken.
Historische Canon
Canonkwartet - periode Regenten en vorsten
Dit digitaal kwartet is gebaseerd op de periode
Regenten en vorsten. Leerlingen lezen de teksten op
de afbeeldingen en vergroten zo hun kennis van deze
periode uit de Nederlandse geschiedenis. Vier
afbeeldingen die bij elkaar horen, vormen een kwartet
dat aansluit bij een venster uit de Historische Canon.
Op deze manier krijgen leerlingen spelenderwijs grip
op de geschiedenis.
Canonspiraal - Alle vensters van de canon in een tijdlijn.
Multitouch digitale tijdlijn met informatie over alle vensters.
Elk venster uit de Historische Canon wordt zichtbaar in deze digitale voorstelling
van de gehele Nederlandse geschiedenis. Van elk venster is beknopte informatie
na te lezen.
Op deze manier wordt duidelijk in welke volgorde de gebeurtenissen plaats
hebben gevonden, al lezende breid je je inhoudelijke kennis uit.
Engels
Engelse persoonsvormenspel – Did-yIr-I-Doo
Did you do it? Dit I do it? We did it!
Met dit spel oefenen de leerlingen met de Engelse persoonsvormen.
Engels rijmen
De kennis van het Engelse vocabulaire wordt getest met dit spel. Soms moeten
twee woorden aan elkaar worden gelinkt, maar soms ook alleen twee plaatjes,
zodat hun kennis op de proef wordt gesteld.
Engels quiz
Hoe goed is het gesteld met de kennis van de Engelse taal? Woordenkennis,
grammatica: alles komt aan de orde!
Engels werkwoorden-Verb couples
Op het scherm liggen kaartjes met werkwoorden in de verleden en
tegenwoordige tijd. De leerlingen moeten de tegenwoordige tijd aan de verleden
tijd koppelen. (Went – go, was – be)
8
Engels woordenspel – Word match
Op het scherm verschijnen plaatjes en Engels woorden. Deze moeten aan elkaar
worden gelegd. Op deze manier oefenen ze de Engelse woordenschat. En elke
ronde wordt moeilijker.
Woordenwiel Engels
Het Woordenwiel bevat steeds drie woorden, die uitgebeeld worden in plaatjes.
Rondom het wiel liggen losse letters. De leerlingen zoeken de letters van het
woord en schuiven deze op de juiste plek.
9
Download