The Merit Capital Investor

advertisement
The Merit Capital Investor
April 2017
Voorwoord
Trump
Obligatiemarkten
Trump: een zegen of een vloek voor de
opkomende markten?
Toen Donald Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen had gewonnen, namen de beurzen uit de
opkomende landen een duik. Ook de wisselkoersen van
heel wat van die landen verloren terrein. De financiële
markten waren er niet gerust in gezien de retoriek van
Trump ten aanzien van het buitenland in het algemeen
en sommige opkomende landen meer specifiek. Maar is
er wel voldoende reden tot ongerustheid?
‘America first’ was de slogan waarmee President Trump het
verschil maakte tijdens de verkiezingscampagne. Gedaan
met illegale immigranten die de lonen en de veiligheid
van Amerikaanse arbeiders ondermijnen. Gedaan met de
invoer van goedkope goederen die Amerikaanse banen
bedreigen. Gedaan met de excessieve bijdragen van
de VS aan de VN (Verenigde Naties) om de veiligheid
in de wereld te garanderen. Redenen genoeg voor de
opkomende landen om zich ernstig zorgen te maken.
De nieuwe president was vastbesloten om in de eerste
maanden van zijn mandaat onmiddellijk de toon te
zetten door zijn verkiezingsbeloftes hard te maken. Dat
verloopt echter niet van een leien dakje. Het inreisverbod
dat hij inwoners van bepaalde landen wilde opleggen,
is vastgelopen in de rechtbanken en zijn eerste grote
beleidsinitiatief, het aanpakken van de Amerikaanse
Health Care Act (beter bekend onder Obamacare) haalde
niet eens de startlijn in het Amerikaanse parlement.
De kans dat de buitenlandpolitiek van Amerika dit jaar
drastisch zal veranderen lijkt met de dag af te nemen.
Het economisch horror scenario om invoertaksen op te
leggen voor goederen die de VS binnenkomen en het
verwijt aan de partners binnen de NAVO om financieel
meer over de brug te komen, hebben nu veel minder
kans dan aanvankelijk gedacht.
Aandelen
In de kijker
De wereld kijkt reikhalzend toe hoe de VS de
betrekkingen met de Russen en de Chinezen zal
aanpakken. Hoezeer Trump ook probeert om de banden
met Poetin te normaliseren, het is erg de vraag of hij
erin zal slagen om de sancties die de VS tegenover
Rusland heeft uitgevaardigd, zal kunnen opheffen.
Deze sancties werden ingevoerd omwille van de invasie
van Rusland in Oekraïne en later de annexatie van
de Krim. Het opheffen van deze maatregelen zou als
een vrijgeleide kunnen geïnterpreteerd worden voor
Rusland. Daar lijkt het Amerikaanse Congres weinig
appetijt voor te hebben. Aangezien er momenteel een
parlementair onderzoek loopt naar de rol van de Russen
tijdens de verkiezingscampagne van Trump is het heel
onwaarschijnlijk dat President Trump de sancties ten
aanzien van Rusland kan opzeggen.
Tijdens zijn verkiezingscampagne beschuldigde Trump
China van dumpingpraktijken. Deze praktijken moesten
een halt toegeroepen worden. Maar de soep zal wellicht
niet zo heet gegeten worden als ze wordt opgediend,
zo luidt het spreekwoord. Beide landen zijn op elkaar
aangewezen voor diverse redenen. China koopt jaarlijks
massaal veel Amerikaans overheidspapier waarmee het
de tekorten in de VS financiert.
Boordtabel 31/03/2017
31/12/2016
31/03/2017
verschil YTD
BEL20
3606,36
3817,02
5,84%
AEX
483,17
516,54
6,91%
EUROSTOXX 50
3290,5
3500,93
6,40%
SP500 in USD
2238,83
2362,72
5,53%
EURUSD
1,0547
1,0697
1,42%
GOLD in USD
1153,06
1272,15
10,33%
OLIE BRENT in USD
56,82
52,83
-7,02%
EURIBOR3MD
-0,328
-0,329
0,00%
DUITSE BUND 10Y
0,208
0,328
0,12%
US TREASURY 30Y
3,0651
3,0095
-0,02%
MSCI WORLD in €
169,54
176,977
4,39%
Bron: Bloomberg
The Merit Capital Investor april 2017
China is sinds februari de belangrijkste koper van
Amerikaanse olie geworden. China is voor veel
Amerikaanse bedrijven een belangrijke afzetmarkt. De
Chinese overheid hanteert momenteel een pragmatische
‘wait and see’ benadering ten aanzien van de nieuwe
president.
Noord-Korea blijft een twistpunt tussen beide
grootmachten. Het verschil in visie ten aanzien van
Noord-Korea komt China goed uit om haar positie van
grootmacht in die regio kracht bij te zetten. Ook de
militaire ontplooiing van de Chinezen in de Zuid-Chinese
Zee zorgt voor spanning tussen beide landen. Het is
echter onze overtuiging dat deze conflicten niet zullen
escaleren.
Na de mislukte afschaffing van Obamacare staat nu de
belastinghervorming als volgend beleidsinitiatief op
de agenda van President Trump en het Amerikaanse
parlement. De kans dat dit agendapunt op een sisser zal
aflopen is reëel omdat de geschiedenis in de westerse
democratieën bezaaid is met noodlottige politieke
initiatieven voor belastinghervormingen.
De belangrijkste reden hiervoor is de grote verdeeldheid
binnen de Republikeinen over de aanpak hiervan. Veel
Republikeinen zijn in het algemeen gekant tegen een
hogere schuldenlast in de toekomst, zeker nu er weinig
politieke wil is om in de overheidsuitgaven te snoeien.
Eventuele wijzigingen in het Amerikaans internationaal
beleid gaan nu vrijwel zeker de steun van de democratische
partij in het Amerikaanse parlement vereisen. Ook de
bedrijfswereld mengt zich in de debatten. De ‘border taks’
jaagt de Amerikaanse bedrijven die in het buitenland
inkopen in het harnas, waaronder de auto-industrie.
Een land leiden is niet hetzelfde als het leiden van een
bedrijf. Dat heeft de groot gebekte Donald Trump al aan
den lijve moeten ondervinden. De kans is reëel dat we
binnen een paar jaar een groot deel van het tumult van
de Trump regering zullen herinneren als een storm in een
glas water in plaats van grote veranderingen.
Wat is de impact van deze gebeurtenissen op de
emerging markets?
Zoals we de situatie momenteel kunnen inschatten, zijn
we van mening dat de hemel boven de opkomende landen
opklaart. Van de dreigende taal die Trump tot voor kort
hanteerde, zien we weinig omgezet in concrete daden.
Dus, veel geblaat, maar weinig wol. Deze evolutie is dus
zeer positief voor de economische en politieke stabiliteit
in de opkomende markten. Niet toevallig beleefden
de beurzen in de opkomende markten hoogdagen
nadat President Trump een blauwtje had opgelopen
omdat zijn eigen politieke achterban de voorgedragen
wetswijzigingen niet wilde aanvaarden.
The Merit Capital Investor april 2017
Een verlaging van de personenbelasting en de
bedrijfsfiscaliteit in de VS is zeker positief voor de
opkomende markten maar de invoering van een
invoerbelasting zal de uitvoer uit de opkomende markten
naar de Verenigde Staten relatief duurder maken. Een
deel van dit negatieve effect zal ongetwijfeld worden
gecompenseerd door een sprong in de waarde van de
Amerikaanse dollar en het zal eveneens leiden tot een
hogere inflatie in de Verenigde Staten.
Sinds het begin van dit jaar zijn de beurzen van de
opkomende landen de primus inter pares met een
gemiddelde winst van 11%, meer dan dubbel zo veel
als de winsten in de rest van de wereld. Ook al blijven
er significante verschillen tussen een aantal opkomende
landen, structureel zijn een aantal landen er erg op
vooruit gegaan ten opzichte van enkele jaren geleden.
De grote zorgen in Brazilië zijn achter de rug, de Indische
economie bevindt zich in topvorm en China presteert
beter dan de verwachtingen. Wij behouden een positieve
visie ten aanzien van opkomende markten.
Bart Turtelboom
Trumponomics: een storm in een glas
water?
De financiële markten breiden begin dit jaar een
verlengstuk aan de puike prestaties van eind vorig
jaar. Durvers, lees beleggers, werden beloond voor
hun beleggingsmoed. Spaarders zijn andermaal de
verliezers. Letterlijk dan, want met een inflatiecijfer van
2,3% in België gaat de koopkracht van de spaarder er
op achteruit. Als de rente op een spaarrekening 0,5%
bedraagt dan verliest men 1,8% aan koopkracht. Dit
heet dan financiële repressie.
De MSCI World index in Eur, een index van wereldwijde
aandelen, steeg in het eerste kwartaal van dit jaar met
5,14%. Dit is een erg vergelijkbaar cijfer met de stijging
van het laatste trimester van vorig jaar toen deze index
eveneens met meer dan 5% steeg. Nogal wat analisten
schrijven deze sterke prestatie toe aan de verkiezing van
Donald Trump als nieuwe president van de Verenigde
Staten. De plannen van de Trump administratie oogden
erg inspirerend voor de aandelenmarkten, ook al zijn
sommige beleidsthema’s controversieel. De economische
cyclus in de VS toonde reeds tekenen van acceleratie
vooraleer Trump tot president van de VS werd gekozen.
De PMI (Purchasing Managers Index, een indicator die
het vertrouwen van aankoopdirecteuren weergeeft)
klimt naar nieuwe piekniveaus, het vertrouwen van
bedrijfsleiders en consumenten neemt zienderogen toe.
De vonk sloeg ook geleidelijk aan over naar Europa. De
groei voor 2017 wordt naar boven bijgesteld. In Europa
zien we eveneens alsmaar betere PMI cijfers, bedrijven
en consumenten die blaken van vertrouwen en een
werkloosheid die afneemt. Deze trend beperkt zich niet
alleen tot de grote Eurolanden, maar het is een evolutie
die breed gedragen wordt door alle landen uit de unie. De
grootste bedreiging voor Europa vormen de verkiezingen
in Frankrijk, waar de uitslag moeilijk voorspelbaar is.
Eurofielen hopen dat Marine Le Pen niet de nieuwe
Franse president wordt. Volgens de opiniepeilingen haalt
Le Pen de tweede ronde, maar vist ze achter het net bij
de tweede stembusgang. De verkiezingen in Duitsland,
later in het jaar, baren ons op dit moment minder zorgen.
De extreem rechtse AfD partij heeft zeer weinig kans om
deel uit te maken van de volgende Bundesregierung.
Ook China deelt mee in de vreugde. De groei trekt
opnieuw aan onder impuls van een toenemende vraag
vanuit het buitenland. De groei versnelde reeds in het
laatste kwartaal van 2016 en het heeft er alle schijn van
dat de groei voor het eerste kwartaal van dit jaar hoger
zal uitkomen. Deze trend kan aanhouden tot de zomer.
Nadien kan er mogelijk opnieuw wat vertraging optreden.
De verzwakte industrie leeft terug op dankzij hogere
grondstofprijzen. De bedrijfswinsten in deze sector
stegen met 31,5% in het begin van dit jaar. De vrees
voor een harde landing is dus volledig op de achtergrond
geraakt. Bovendien is dit ook goed nieuws voor de rest
van de regio. Meer hierover in volgend artikel.
Japan begint eindelijk de vruchten te plukken van
Abenomics en het beleid van de BoJ, de centrale bank
van Japan. Voor het eerst sinds mensenheugenis groeit
de private sector meer dan de kapitaalkost. Dit doet de
winst van een bedrijf stijgen en moedigt investeringen
aan. Wetende dat de centrale bank nog steeds een
dalende Japanse Yen nastreeft, dan liggen de kaarten
gunstig voor Japanse aandelen.
Op wisselmarkten was er dit jaar nauwelijks beweging in
de pariteit tussen de Euro en US dollar, maar dit neemt
niet weg dat andere munten, vooral uit de opkomende
landen, sterke bewegingen maakten ten aanzien van de
Euro. De Mexicaanse Peso won bijna 10% ten opzichte
van de Euro, de Russische Roebel steeg 7.5% in waarde.
Het zal niemand verrassen dat we de Turkse Lira in het
verliezende kamp terugvinden. Die munt gaf 4.3% prijs
sinds het jaarbegin.
Merit Capital blijft voorzichtig
positief ten aanzien van
aandelenmarkten
De rente op 10-jaars Treasuries en Bunds is na een piek
in februari wat teruggelopen naar niveaus die we in het
begin van het jaar zagen. Dit maakt dit soort obligaties
erg duur en weinig aantrekkelijk. Bij de bedrijfsobligaties
van goede kwaliteit (investment grade) zijn de spreads
(renteverschil tussen bedrijfsobligaties en Duitse
staatsobligaties) in Euro verder afgenomen. Dit betekent
dat er een verhoogd risico is voor deze categorie van
vastrentend papier. Er valt nog waarde te vinden in
hoogrentend papier in Euro en obligaties uitgegeven door
opkomende landen. Hetzelfde geldt voor achtergesteld
schuldpapier.
Merit Capital blijft voorzichtig positief ten aanzien van
aandelenmarkten. De waarderingen zijn de laatste
maanden ten gevolge van de beursrally opgelopen.
Voorzichtigheid is dus geboden. We geven momenteel de
voorkeur aan Europa, de opkomende landen en Japan.
Uiteraard blijven we geïnvesteerd in de VS, maar gezien
de hogere waardering van deze regio zijn we op onze
hoede. Zorgen zijn de politieke ontwikkelingen in Europa
en de geopolitieke spanningen in de wereld.
Bart Sebrechts
Speuren naar rendement in de
catacomben van de obligatiemarkt
De Fed heeft ultimo maart geleverd! De federal fund
rates zijn opgeschroefd naar de bandbreedte van 0,75
tot 1,00%. Precies zoals verwacht. Dit besluit werd
met 9 van de 10 stemmen breed gedragen. De markt
verwacht dat deze tarieven dit jaar nog minstens
tweemaal worden verhoogd (in juni en december). Wat
echter onderbelicht blijft, is dat de FED nog steeds de
obligatiemarkt ondersteunt met aankopen. Het gaat
hierbij om het compenseren van vervallen papier.
Aflossingen worden dus steeds herbelegd. Dit is van
belang voor de rendementen op de langlopende leningen
want die worden door dit fenomeen gedrukt. Ook het
verhogen van de korte tarieven houdt de inflatieangst in
die zin in toom. De grote vraag blijft nu wanneer de FED
ook deze laatste restant van het QE programma stopzet.
In Europa is het in ieder geval nog niet zo ver. De ECB
verlaagt enkel de omvang van de aankopen vanaf heden
van 80 naar 60 mrd Euro per maand en blijft vrolijk
doorgaan tot in 2018. De inflatieverwachtingen alhier zijn
opgetrokken naar 1,7% voor 2017 waarmee de angst
voor deflatie lijkt te zijn geweken. Een belangrijk deel
van de opgelopen inflatie blijkt tot heden olie gerelateerd
want de kerninflatie (zonder energie en voedsel) blijft
steken op zo’n 1%. Derhalve nog ruim onder de 2%
doelstelling van de ECB.
The Merit Capital Investor april 2017
ISINCode
In schril contrast met de licht stijgende lange termijnrentes
zien we echter dat de grootbanken de spaarrentes steeds
verder verlagen. Het gemiddelde zit momenteel op nog
slechts 0,25%. Pijnlijker wordt het als banken negatieve
rentes gaan invoeren zoals reeds eerder besproken. We
zien steeds meer voorbeelden in Europa voorbij komen
dat dit ook daadwerkelijk aan het gebeuren is. De laatste
partij is UBS die u sinds kort maar liefst 0,60% in rekening
brengt bij bedragen boven 1 miljoen. Deze trend zet zich
steeds verder binnen Europa en wordt ingegeven door
het feit dat de ECB geldmarktrentes langdurig onder nul
houdt.
Onder dit gesternte waarbij de lange rente tendens
opwaarts gericht is, wordt het moeilijker om rendement
te genereren. US treasuries en staatsleningen van de
Europese kernlanden mijden wij al enige tijd. Idem dito
voor de hoogste Investment grade bedrijfsleningen in
Euro en de langlopende USD leningen. Noemenswaardig
is dat er nog steeds obligaties zijn die niet in koers dalen,
wanneer de rente stijgt.
Al sinds oktober stijgt het rendement op obligaties,
weliswaar nog niet hard, maar afhankelijk van de
resterende looptijd daalt de koers van de obligatie
soms flink. Desondanks zijn er in de krochten van de
obligatiemarkt nog segmenten waar de koersen dapper
standhouden en soms ook nog behoorlijk stijgen, ook
wanneer de kapitaalmarktrente dus oploopt. Dit zijn onder
andere de topics die in de vorige editie van de Investor
zijn aanbevolen. We hebben het dan over floating rate
notes, high yield, KMO bonds en Steepeners.
Flash back naar de topics van de vorige Investor:
Topic 1: Steepeners
De aanbevolen proposities uit onze vorige editie bleken
een schot in de roos. In onderstaande tabel een update
van de koersen en het verschil ten opzichte van het
vorige kwartaal.
FED levert!
The Merit Capital Investor april 2017
Uitgever
XS0207825364
AXA SA
DE000A0DHUM0 DEUTSCHE POSTBK FUND I
XS0210781828
NIBC BANK NV
XS0209792166
DE VOLKSBANK NV
XS0210578869 BANCA INTESA SPA
XS0211284491 COOPERATIEVE RABOBANK UA
Koers Koers
Coupon Looptijd 23 1 Floor Cap Rating 1e call
maart januari
3,75
3,75
3,56
3,69
3,88
3,42
Perp
Perp
2/21/2040
1/26/2035
2/7/2035
2/28/2035
103
101,44
92,28
115,41
110,84
114,30
102,10
98,05
86,00
111,00
111,14
113,00
3,75
3,75
2,85
3
3
2
10
10
8,5
10
10
10
BBB+
B1u
BB
BBB+
BBBA+
12/20/2017
12/23/2017
21.02.35
1/26/2035
2/7/2035
2/28/2035
Update:
De in vorige editie besproken NIBC Steepner 2035/40
(XS02010781828) heeft recentelijk zijn coupon reset
gekregen. De nieuwe jaarcoupon kwam uit op 3,564%
(4*10yCMS-2yCMS). De vorige coupon bedroeg 3,124%.
Het betreft een achtergestelde (high risk) obligatie met
een Ba1/BB rating.
De Rabobank Steepener 2035 (XS0211284491) is ook
recentelijk gereset en heeft een coupon van 3,416%
gekregen. Dit is duidelijk een stuk hoger dan de
voorgaande coupon van 2,85%. Deze lening is senior
unsecured en heeft een A+/AA- rating.
Uit voorgaande resets komt duidelijk naar voren dat
indien een oplopende rente gepaard gaat met een
grotere spread tussen kort en lang dit voordelig uitpakt
voor dit soort type leningen.
Topic 2: Floaters
Bij een gewone obligatie, een zogenaamde bullet lening
staat de jaarlijkse rentevergoeding gedurende de gehele
looptijd van de lening vast. Zo is de couponrente op
de voorlaatste tienjarige Nederlandse staatslening
0,50%. De koers van de obligatie bepaalt het effectieve
rendement, de yield. Stijgt de kapitaalmarktrente, dan
daalt de koers. Sinds vorig jaar is de koers van deze
obligatie gedaald van 105% naar 100%. Het rendement
is in die periode gestegen van 0,08% naar 0,50%.
Bij een floating rate note wordt de hoogte van de
rentevergoeding echter periodiek vastgesteld, soms
voor een periode van een jaar, soms per kwartaal. De
couponrente wordt vastgesteld aan de hand van een in
het prospectus beschreven formule en een benchmark.
De Deense bank Danske Bank heeft recentelijk 2 van
deze CMS floaters gecalled (vervroegde terugbetaling)
Voor de houders van deze floaters betekent dat een
aanzienlijke winst. In september vorig jaar oefende
Erste Bank een call uit op haar CMS floater. De markt
reageerde positief en alle CMS floaters zagen een mooie
koerswinst gedurende de afgelopen verslagperiode
hetgeen ook naar voren komt in onderstaand overzicht
van een kleine selectie van floaters in Euro:
ISINCode
Uitgever
NL0000116150
XS0179060974
XS0200688256
XS0203470157
NL0000116127
AEGON NV
AXA SA
NORDEA BANK AB
AXA SA
ING GROEP NV
Koers Koers
Cou
Looptijd 1 jan 23 Yield Rating
pon
2017 maart
0,52
1,59
0,92
0,54
0,44
62,48 68,229 1,074 BBB
72,24 83,5 1,916 BBB+
67,00 79,95 1,168 Baa3
66,70 71,4 1,307 BBB+
62,51 72,77 1,007 BB+
Perp
Perp
Perp
Perp
Perp
Aandelen
Het sentiment op de beurzen wordt momenteel
voornamelijk bepaald door de onvoorspelbare Donald
Trump, wisselende peilingen voor aankomende
verkiezingen en militair spierballengerol.
Onderliggend blijven de macro-economische trends
in alle regio’s zeer robuust en onverminderd positief.
Na de desastreuse start in 2016 is de marktconsensus
te negatief gebleken en de kracht van de mondiale
economische groei telkens onderschat. De vrees voor een
recessie is volledig geweken nu de macro-economische
cijfers al drie kwartalen beter zijn dan verwacht.
En vervolgens van floaters in USD die per saldo bijna
zonder uitzondering ook koerswinst opleverden maar in
mindere mate.
ISINCode
Uitgever
US30231GAS12 EXXON MOBIL CORPORATION
US822582BN13 SHELL INTERNATIONAL FIN
US037833BT68
APPLE INC
US61746BEB80
MORGAN STANLEY
US38141EB818 GOLDMAN SACHS GROUP INC
US36962GW752
GENERAL ELECTRIC CO
Koers Koers
Coupon Looptijd 1 jan 23 mrt Yield Rating
2017 2017
1,65
1,61
2,18
2,44
2,65
1,41
2/28/2018
11/10/2018
2/23/2021
4/21/2021
11/29/2023
5/5/2026
100,63
99,99
103,11
102,22
103,16
97,04
100,58
100,79
103,31
102,89
103,90
98,47
1,14
1,25
1,43
1,83
2,14
1,72
AA+
A
AA+
BBB+
BBB+
AA-
Topic 3: KMO/MKB Bonds
Ook het KMO/MKB segment deed het voortreffelijk en
biedt nog steeds voldoende rendementsperspectief. Van
belang is te beseffen dat de liquiditeit soms erg slecht is
en kan leiden tot wispelturig koersgedrag. Feitelijk moet
u hier enkel in beleggen als het behoud van stukken tot
de vervaldatum het uitgangspunt vormt.
Onderstaand wederom een kleine KMO (MKB) selectie van
onze preferred list (op te vragen via uw accountmanager):
ISINCode
Uitgever
DE000A1R07C3 CONSTANTIN MEDIEN AG
DE000A1HLTD2 METALCORP GROUP BV
DE000A168Z39 SEMPER IDEM UNDERBERG
DE000A11QF02 ADLER REAL ESTATE AG
NL0010833349 CE CREDIT MANAGEMENT III
Koers Koers
Coupon Looptijd 1 jan 23 Yield
2017 maart
7
8,75
5
6
7
4/23/2018
6/27/2018
12/11/2018
4/1/2019
10/30/2019
101,25
87,50
100,01
103,10
98,25
103,45
93,88
103,98
102,65
98,8
3,66
14,33
2,58
4,61
7,52
In onze asset-allocatie zijn wij recent positiever geworden
op Europa, Japan en de opkomende markten ten koste
van Amerikaanse aandelen.
De vrees voor een groeiende anti-Europa stroming
post-Brexit lijkt ongegrond na het referendum in Italië
en de verkiezingen in Oostenrijk en Nederland. Ook in
Duitsland verwachten wij geen spectaculaire politieke
ontwikkelingen die de markten zullen opschudden.
De eerste deelstaatverkiezing in Duitsland heeft een
duidelijke overwinning voor de CDU van Angela Merkel
opgeleverd. De peilingen in Frankrijk geven aan dat de
kans zeer klein is dat Marine Le Pen in de tweede ronde
tot president gekozen zal worden. De politieke situatie in
Frankrijk lijkt in feite stabieler dan velen vermoeden en de
kans dat Frankrijk bijgevolg uit de Euro stapt is minimaal.
De discount die de markten hanteerden voor Europese
aandelen neemt af nu de politiek minder aanleiding geeft
tot onzekerheid.
Het politieke toneel in de V.S. wordt daarentegen elke
week absurder. Donald Trump heeft geen controle
over de verdeelde Republikeinse partij. Na het recente
debacle omtrent de hervorming van de gezondheidszorg
vreest de markt dat Trump er evenmin in zal slagen
om
de
toegezegde
belastinghervormingen
en
infrastructuurinvesteringen door te kunnen voeren.
Adriaan van der Peijl
The Merit Capital Investor april 2017
Deze recente verschuivingen aan het politieke front zijn
echter niet de enige reden waarom wij nu de voorkeur
geven aan Europa, Japan en de opkomende markten. De
winstverwachtingen voor deze regio’s worden door de
aanhoudende economische groei, lagere grondstofprijzen,
lage rentes en de sterke dollar verhoogd. Dit geldt niet
voor de Amerikaanse beurs die bovendien een hogere
waardering kent. De markt begint ook te anticiperen op
het afbouwen van het inkoopprogramma door de ECB
waarna de rente in de loop van 2018 verhoogd kan
worden. Het vooruitzicht op hogere rentes en politieke
stabiliteit ondersteunt de euro die daardoor lijkt uit te
bodemen t.o.v. de US dollar.
In onze portefeuilles nemen wij o.a. de volgende
aandelen op:
Valeo
Valeo is marktleider en mondiale toeleverancier aan de
automobielindustrie met een focus op technologieën
om de CO₂ uitstoot te verminderen, componenten
voor elektrische en hybride auto’s en advanced driver
assistance systems. Door de uitstekende positie in deze
sterk groeiende markten zal Valeo de consistente groei
in de winst per aandeel kunnen vasthouden. Met een
K/W van 14 en een dividendrendement van 2,1% is het
aandeel aantrekkelijk gewaardeerd.
In deze sector kopen wij bijvoorbeeld ook Continental en
Monolithic Power Systems.
Kion Group
E-commerce kent een sterke groei en vereist een
optimale logistieke organisatie. Hierdoor zal ook de vraag
naar efficiënte magazijnen en logistieke dienstverlening
de komende jaren sterk groeien.
Kion Group biedt na de recente overname van Dematic
oplossingen om het magazijnbeheer volledig te
automatiseren. Kion Group is bovendien een van de
grootste producenten van industriële vorkheftrucks.
De service aan 1,2 mln vorkheftrucks via 1.600
servicepunten in meer dan 100 landen zorgen voor
stabiele en terugkerende kasstromen. Kion slaagt er al
jaren in om de winst per aandeel te laten groeien. Wij
verwachten dat deze groei nog zal versnellen. Met een
K/W van 17 en een dividendrendement van 1,3% is ook
dit aandeel nog aantrekkelijk gewaardeerd.
Robotica en artificiële intelligentie is een interessant
thema dat wij in portefeuille nemen via gespecialiseerde
beleggingsfondsen en bedrijven als Kion, IMA, Keyence
& Harmonic Drive Systems in de fondsen die Merit Capital
beheert.
The Merit Capital Investor april 2017
Alibaba
Zoals aangegeven zijn wij positief op de aandelenmarkten
van de opkomende markten. Dit is uiteraard een
zeer breed en divers universum zodat wij dit thema
voornamelijk via gespecialiseerde beleggingsfondsen in
portefeuille nemen. Wij maken een uitzondering voor
enkele zeer interessante bedrijven die ook een notering
hebben op de Westerse beurzen.
Schneider Electric
Schneider Electric is wereldwijd actief met vier
geïntegreerde divisies. Schneider levert producten
en diensten voor de bouw en onderhoud van
elektriciteitsnetwerken en is zo een belangrijke speler
in de energietransitie. De IT divisie biedt diensten en
producten voor o.a. datacenters zodat die gegarandeerd
kunnen blijven functioneren. Ook voor de bouw en
industrie is Schneider een belangrijke producent van
talrijke oplossingen i.v.m. elektriciteit.
Schneider Electric zal met haar breed gespreide
portefeuille en mondiale aanwezigheid profiteren van
de economische groei die wij verwachten. De K/W op
basis van de verwachte winst voor 2017 bedraagt 18.
Schneider Electric biedt een aantrekkelijk dividend van
3%.
DSM, Heidelbergcement en Pulte Group zijn andere
voorbeelden van cyclische aandelen die wij nu in
portefeuilles opnemen.
Recordati
De farmasector heeft vorig jaar minder goed gepresteerd
maar profiteert nu van de sectorrotatie uit o.a. grondstoffen
en energie. Recordati is een Italiaanse ontwikkelaar,
producent en marketeer van geneesmiddelen met een
focus op zeldzame aandoeningen. Dit segment (16%
omzet, 26% winst voor belastingen en interesten) kent
een hoge gemiddelde groei van 19,5% in de laatste
zeven jaar en behaalt een operationele marge van 44%.
De klassieke geneesmiddelen (84% omzet, 74%
bedrijfswinst) zorgen voor stabiele kasstromen waaruit
overnames, onderzoek & ontwikkeling gefinancierd
worden. In deze sector kiezen wij ook voor Sanofi,
Fresenius, Celgene en Medidata Solutions.
Alibaba Group Holdings is het grootste online shopping
platform in China waar nu per jaar goederen verhandeld
worden met een waarde van $480 mrd. Alibaba domineert
met haar online en mobiele platformen zowel de retail als
de groothandel in China. Via haar websites worden meer
dan 800 miljoen artikelen te koop aangeboden.
Alibaba is de laatste jaren heel sterk gegroeid. Analisten
verwachten een verdere stijging van de winst per aandeel
van 32% voor 2017 en 23% in 2018. Het aantal Chinezen
met internettoegang zal stijgen van 700 miljoen naar 950
miljoen in 2021. De verkopen via internet zullen naar
verwachting met 20% per jaar stijgen.
Grote merken als Zara en Burberry worden online actief
in China via winkels op een platform van Alibaba. Via een
samenwerking met Softbank worden cloud-computing
diensten in Japan aangeboden. Wereldwijd worden
goederen verhandeld via AliExpress. Via Aliyun worden
er cloud-computing diensten aangeboden en Alipay is
het grootste mobiele betalingsplatform ter wereld.
Een waardering van 26 keer de verwachte winst per
aandeel in 2018 is nog relatief goedkoop gezien het
enorme groeipotentieel.
In deze sector beleggen wij bijvoorbeeld ook in Tencent
Holdings. In de Verenigde Staten kopen wij Amazon,
Facebook en Alphabet.
Rob Siegersma
The Merit Capital Investor april 2017
Facebook rules the waves
Op 16 februari postte Mark Zuckerberg een stoutmoedig
manifest op zijn facebookpagina (Where else?). De zeer
ambitieuze en weinig aan de verbeelding overlatende
titel van dit artikel luidde: ‘Building Global Community’.
De boodschap van de CEO van ’s werelds grootste social
media bedrijf kwam niet toevallig enkele weken na de
inaugurele rede van Donald Trump. Facebook kwam
door gebruikers onder vuur te liggen omwille van hun
belangrijke rol in het fake-news-debacle, een element
dat, zo stellen alvast de critici, een belangrijke bijdrage
zou geleverd hebben aan de overwinning van Donald
Trump. Dit stootte vele facebookfans en -gebruikers tegen
de borst. Sinds de start koestert Facebook de wens om
vrienden en familie met elkaar te verbinden en hiervoor
de passende sociale infrastructuur te ontwikkelen.
De perceptie dat Facebook zou evolueren naar een
platform waar vals nieuws eerder regel dan uitzondering
zou zijn en bijvoorbeeld verkiezingen verregaand kan
beïnvloeden, valt dan ook te mijden als de pest. In dit
manifest countert Mark Zuckerberg de kritiek en gaat
hij zelf een stap verder in het scherpstellen van het
belangrijkste doel van Facebook:
“In times like these, the most important thing we at
Facebook can do is develop the social infrastructure to
give people the power to build a global community that
works for all of us.”
Hij streeft met Facebook met andere woorden geen
politieke neutraliteit na, dit zou immers de reactie zijn
die je na dergelijke heisa van een klassiek bedrijf zou
verwachten. Wel integendeel, hij deelt in deze bijdrage
met de 1,8 miljard gebruikers (1,8 miljard!) van
Facebook zijn plannen om het sociaal netwerk om te
bouwen tot een heuse global community. Hij stelt dat de
huidige mondiale problemen globale oplossingen nodig
hebben. Steden en/of naties zijn hier volgens Zuckerberg
onmogelijk het aangewezen instrument voor: “progress
now requires humanity coming together not just as cities
or nations, but also as a global community”.
Dit klinkt radicaal anders dan Donald Trump’s America
First strategie. In plaats van zich te distantiëren van de
kritiek dat Facebook via fake nieuws het Trump kamp
zou geholpen hebben, gaat hij eerder rechtstreeks tegen
Trump in de aanval.
De gerenommeerde Israëlische historicus en bestseller
auteur in bijberoep Yuval Noah Hariri poneert in een
artikel in de Financial Times de boude stelling:
“Facebook is no longer merely a business, or even
a platform. It is on its way to becoming a worldwide
ideological movement.”
Dit is zonder meer opmerkelijk. Het manifest van
Zuckerberg lijkt alvast deze stelling te bevestigen.
Facebook overstijgt het concept bedrijf. Het wordt
een beweging, een ideologische beweging. Aan de
dominantie en alomtegenwoordigheid van Facebook
lijken geen grenzen te komen. Dit heeft zonder meer
grote voordelen voor haar stake- en shareholders. Het
wordt een platform waar macht en invloed te vergaren
valt, maar ook te verliezen.
Deze dominante positie vertaalt zich ook economisch
en financieel en biedt bovendien een mooi uitzicht op
impressionante resultaten in de toekomst. Dit gegeven
maakt het nieuwe spelers à la Snapchat bijzonder
moeilijk om hun plaats in het sociale netwerk landschap
te verzekeren. Met Instagram ging Facebook immers
frontaal in de aanval. De commerciële en politieke impact
die Instagram, Facebook en WhatsApp voor bedrijven
kan maken is vele malen groter dan deze van Snapchat.
Het valt dan ook te betwijfelen of Snapchat de reeds
ruim ingeprijsde vooruitzichten zal kunnen waarmaken.
Tegenover IPO’s zoals die van Snapchat staan we dan
ook eerder kritisch. Facebook is echter een bedrijf voor
de toekomst, dat staat als een paal boven water.
Maarten De Bousser
Colofon
Disclaimer
The Merit Capital Investor
driemaandelijkse nieuwsbrief
2017 jaargang 9 nr. 1
Verantwoordelijke uitgever:
Bart Sebrechts
Museumstraat 12D
2000 Antwerpen, België
Merit Capital NV
Museumstraat 12D
T: + 32 (0)3 259 23 00
[email protected]
Beursvennootschap
2000 Antwerpen, België
F: + 32 (0)3 259 23 05
www.meritcapital.eu
The Merit Capital Investor is een uitgave van Merit Capital,
www.meritcapital.eu. Behoudens de uitdrukkelijke bij
wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave
verveelvoudigd opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, op welke wijze
ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke
toestemming van de uitgever. Dit document verstrekt
commerciële informatie en mag in geen geval gelijkgesteld
worden met beleggings-advies. De verstrekte informatie
vormt geen aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten. De informatie in dit
document is afkomstig van zorgvuldig gekozen bronnen.
Merit Capital geeft echter geen enkele garantie over de
actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid
of de opportuniteit van de informatie, gegevens of publicaties. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
het niet-verwezenlijken van de verwachtingen.
Download