2017: Beleggingsvooruitzichten én kansen

advertisement
2017: Beleggingsvooruitzichten
én kansen
NN Investment Partners verwacht een verbetering van de wereldwijde economische groei, met name in ontwikkelde markten. Beleggers
houden een voorkeur voor cyclische aandelen. Wij zien ook een opwaartse trend in obligatierentes. Politieke onzekerheid voert in 2017
zowel in de Verenigde Staten als in Europa de boventoon. Dat hoeft echter geen slecht nieuws te zijn voor de reële economie.
Visie Economische vooruitzichten
• Wereldwijd verdere verbetering van het economisch groeimomentum
• Politieke onzekerheid blijft een belangrijke factor voor de financiële markten
• Beleid nieuwe president Donald Trump bepaalt vooruitzichten Verenigde Staten
• Goede groeivooruitzichten Europese economie, ondanks onzekere politieke agenda
• Groei opkomende markten vrijwel ongewijzigd
NN Investment Partners gaat uit van een licht herstel van de wereldwijde economische groei en een meer
evenwichtig economisch beleid. De reële wereldwijde groei bedraagt komend jaar naar verwachting 2,9%.
In de ontwikkelde markten verwachten wij een groeiverbetering tot 1,7% komend jaar, van 1,4% in 2016.
Politieke onzekerheid zal in 2017 een prominent thema blijven op de financiële markten. Dit hoeft echter
niet schadelijk te zijn voor de reële economie.
Wat doet Trump?
De vooruitzichten voor de economie van de Verenigde Staten zijn deels afhankelijk van het beleid van de
nieuwe president. Van belang is de balans die Donald Trump gaat vinden tussen het stimuleren van de
economie (waarschijnlijk dmv uitgaven aan de infrastructuur) en het nemen van protectionistische handelsmaatregelen. Wij verwachten dat de wijzer uit zal slaan naar het eerste aspect, wat leidt tot een
hogere groei en een stijgende inflatie.
Goede vooruitzichten Europa
Wij zijn positief over de vooruitzichten voor de Europese economie: consumenten zijn de afgelopen maanden meer gaan besteden, onder andere door een aantrekkende arbeidsmarkt en een stijgend consumentenvertrouwen. Ook bedrijven voeren de investeringen op. De Europese Centrale Bank heeft daarnaast
het stimuleringsprogramma verlengd tot het einde van 2017. De huidige lagere waardering van de euro
ten opzichte van de dollar pakt naar verwachting ook goed uit voor de export. De politiek in de eurozone
zal komend jaar stappen moeten zetten om een antwoord te vinden op de zorgen van de kiezers.
Groei opkomende markten vrijwel ongewijzigd
De reële groei in opkomende landen valt naar verwachting met een voorspelde 4,4% iets lager uit dan in
2016 (4,5%). De mogelijk protectionistische agenda van Donald Trump is een risicofactor. Daarnaast
nemen waarschijnlijk de kapitaalstromen richting opkomende markten af door de betere groeivooruitzichten in ontwikkelde landen en de stijgende rente in de Verenigde Staten.
• 1
Visie Aandelen
Visie Obligaties
• Cyclische sectoren zetten opmars voort
• Wij prefereren de Financiële sector en Basismaterialen
• Hogere olieprijs ondersteunt herstel winstgroei
• Japan is onze favoriete aandelenmarkt
• De rentes in de kern-eurolanden blijven relatief laag
• Verdere renteverhogingen in de VS verwacht
• Hogere overheidsbestedingen steun voor obligatierentes
• Voorkeur voor ‘High Yield’ bedrijfsleningen
Aantrekkelijke cyclische sectoren
De rentes op staatsleningen van ontwikkelde markten bereikten
deze zomer een dieptepunt en zitten sindsdien in de lift. Een trend
die naar verwachting ook volgend jaar door kan gaan. Deze beweging
krijgt waarschijnlijk steun van de extra begrotingsmaatregelen die
overheden nemen. Steeds meer beleidsmakers lijken geneigd ruimere begrotingen op te stellen. De rentes worden ook ondersteund
door een verdere verbetering van de macrocijfers, betere groeiverwachtingen en de renteverhoging(en) van de Federal Reserve.
Beleggers houden een voorkeur voor cyclische sectoren. Dit is het
gevolg van de verbetering van macro-economische cijfers, de hogere
prijzen van olie en industriële grondstoffen en de (geleidelijke) stijging van de obligatierentes. Ook hogere winstverwachtingen spelen
een rol. Wij hebben een voorkeur voor ondergewaardeerde sectoren
als Financiële waarden, Basismaterialen en Energie.
Winsten in de lift
Een stijgende olieprijs en de naar verwachting ruimere overheidsbegrotingen jagen de mondiale winstgroei aan. Energiebedrijven
leveren daaraan een grote bijdrage. Vooral Amerikaanse bedrijven
profiteren naar verwachting van het beleid van Trump, maar de
sterkere dollar zal ook gunstig zijn voor de winstgroei van nietAmerikaanse bedrijven, met name in Europa en Japan.
Japan profiteert van lagere yen ten opzichte van dollar
Japanse aandelen zijn gunstiger geprijsd dan Europese. Bovendien
zien wij de yen in waarde verder dalen ten opzichte van de dollar.
Japanse exporterende bedrijven zullen daar in 2017 van profiteren.
Winstontwikkeling opkomende landen verbeterd
Bedrijfswinsten in opkomende landen zijn de afgelopen periode verbeterd. De sterke Amerikaanse dollar en een stijgende rente zijn
echter nadelig. Daarom zijn wij ook iets voorzichtiger ten aanzien van
beleggen in opkomende landen. Binnen deze categorie hebben wij
een voorkeur voor onder meer India, Indonesië, Argentinië en
Vietnam. Minder positief zijn wij over Turkije, Brazilië, Rusland en
China.
Rente eurozone blijft laag
Wij verwachten dat de rente in de kernlanden van de eurozone, zoals
Duitsland en Nederland, nog relatief laag zal blijven. De ECB heeft
begin december het obligatie-opkoopprogramma verlengd tot eind
2017. De rente op staatsleningen van landen aan de randen van de
eurozone, die de afgelopen maanden al iets is opgelopen, wordt naar
verwachting vooral gestuurd door politieke ontwikkelingen.
High Yield-leningen profiteren van opleving economie
Wij hebben een voorkeur voor hoogrentende obligatieleningen die
waarschijnlijk profiteren van betere winst- en economische cijfers.
Deze ‘high yield’ leningen met een relatief lage kredietwaardigheid
hebben in onze ogen een aanmerkelijk groter opwaarts potentieel
dan kwalitatief betere bedrijfsobligaties (de zogeheten investment
grade obligaties).
Visie Grondstoffen
Wij zijn gematigd positief over grondstoffen. Het akkoord dat de
organisatie van olie-exporterende landen OPEC eind november
bereikte over een beperking van de olieproductie is een positief signaal en verkleint de neerwaartse risico’s voor de olieprijs. De verwachte verbetering van de economische groei is sowieso gunstig
voor de meer cyclische segmenten als olie en industriële metalen.
Deze laatste sector krijgt ook steun van de investeringsplannen voor
de infrastructuur van president Trump.
Visie Vastgoed
Vastgoed profiteerde de afgelopen jaren van de wereldwijde zoektocht naar rendement als gevolg van de lage rentes. Een ommekeer
van deze trend kan een risico zijn voor vastgoedaandelen. Vastgoed
heeft echter ook een cyclische component: de sector kan profiteren
van een sterkere arbeidsmarkt en betere detailhandelsverkopen. Wij
hebben daarom een neutrale visie op deze beleggingscategorie.
Fondsen die passen bij onze visie:
Aandelen:
NN Financials Fund
NN Energy Fund
NN Japan Fund
NN North America Fund
NN (L) US High Dividend N Dis
ISIN Code:
NL0000286169
NL0000289791
NL0000286078
NL0000286045
LU0953790879
Obligaties:
NN (L) Global High Yield
ISIN Code:
LU0953792222
N Cap EUR (hedged)
NN Euro Obligatie Fonds
NN (L) Global Convertible
Opportunities N Dis EUR (hedged)
NL0006311797
LU1236546765
Grondstoffen:
NN Basic Materials Fund
NN (L) Commodity Enhanced
ISIN Code:
NL0000289882
LU0800559196
NCap EUR (hedged)
Vastgoed:
NN Global Real Estate Fund
NN (L) European Real Estate
N Cap EUR
ISIN Code:
NL0006311847
LU0953789517
• 2
Fonds onder
de aandacht
NN Basic Materials Fund
Grondstoffen in de lift
Grondstoffen profiteren komend jaar naar verwachting van de verdere opleving van de economische groei en een verwachte toename
van de overheidsinvesteringen in infrastructuur. Het NN Basic Materials Fund en het NN (L) Commodity Enhanced N Cap EUR spelen in op
het herstel in grondstofprijzen en de verbetering in economische omstandigheden.
NN (L) Commodity Enhanced
N Cap EUR (hedged)
NN (L) Commodity Enhanced N Cap EUR (hedged)
NN Basic Materials Fund
Het NN (L) Commodity Enhanced boekte in 2016 een nettorendement van 9,4% (per 30 november 2016)
Het NN Basic Materials Fund boekte in 2016 een nettorendement van 20,2% (per 30 november 2016)
ISIN Code: LU0800559196
Oprichtingsdatum fonds: 27 juli 2010
Lopende kosten per jaar: 0,85%
ISIN Code: NL0000289882
Oprichtingsdatum fonds: 30 november 2011
Lopende kosten: 0,83%
• Belegt in termijncontracten van meer dan twintig verschillende grondstoffen
• Belegt in onder meer energie, landbouw, industriële- en edelmetalen en levend vee
• Speelt in op kansen die de verschillende looptijden van termijncontracten bieden
• Belegt wereldwijd in bedrijven binnen de sector basismaterialen
• Belegt onder meer in de subsectoren chemie, bouwmaterialen, papier, mineralen en metalen
• Combineert de beste ideeën van analisten met een strenge kwantitatieve beoordeling van bedrijven.
• Geconcentreerde portefeuille met 30 tot 40 namen
NN (L) Commodity Enhanced N Cap EUR (hedged)
Top 10 posities
Gas
%
10,2
NN Basic Materials Fund
%
Top 10 posities
%
%
Mais
6,1
Dow Chemical Company
4.67
Monsanto Company
2.80
Ruwe Brent olie
9,5
Sojabonen
5,5
Rio Tinto
3.77
International Flavors & Fragrances Inc.
2.67
Goud
9,5
Verwarmingsolie
4,6
LyondellBasell Industries NV
3.27
UPM-Kymmene Oyj
2.72
Ruwe WTI olie
8,8
Aluminium
4,2
Nucor Corporation
3.17
BASF AG
2.66
Koper
7,7
Zilver
Newmont Mining Corporation
3.14
Packaging Corporation of America
2.58
3,95
• 3
NN Mixfondsen
opnieuw de beste
NN Mixfondsen ook dit jaar beloond met een Gouden Stier door de
onafhankelijke vakjury:
En al 3 jaar op rij zijn de Mixfondsen van NN Investment Partners als beste
beoordeeld door onafhankelijke ratingbureau’s Morningstar en Lipper.
Morningstar : NN Dynamic Mix Fund III
Lipper : Beste mixfondsenhuis
•• 2
4
Disclaimer
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om
effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers
zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud
van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt
er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van
de informatie. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V. en haar dochtermaatschappijen, noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met
betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Het is niet toegestaan dit document te
vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan
derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Voor gedetailleerde informatie over de genoemde fondsen verwijzen wij u naar het prospectus en het daarbij behorende supplement. Voor deze fondsen is tevens de Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie over
het product, de kosten en de risico’s. Loop geen onnodig risico. Lees het prospectus en de Essentiële
Beleggersinformatie voordat u belegt. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw beleggingen is
mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Daarnaast kent ieder fonds zijn eigen specifieke
risico’s. Kijk voor de fonds specifieke kosten en risico’s in het prospectus. Het prospectus, het supplement en de
Essentiële Beleggersinformatie zijn verkrijgbaar via www.fitvermogen.nl. De genoemde Luxemburgse fondsen zijn
een subfonds van een SICAV, gevestigd te Luxemburg. Deze SICAV beschikt over een vergunning van de Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) te Luxemburg. Zowel het subfonds als de SICAV zijn geregistreerd bij de
CSSF. NN Investment Partners B.V. is de beheerder van alle in Nederland gevestigde NN Investment Partners beleggingsfondsen en in die hoedanigheid in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten op grond
van de Wet op het financieel toezicht. De genoemde fondsen zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten
te Amsterdam. Dit document is niet bestemd voor burgers van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor
personen die gevestigd zijn in jurisdicties waar de betreffende aandelenklassen/(sub)fondsen voor distributie zijn
toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is.
Dit document is niet bestemd voor burgers van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die
gevestigd zijn in jurisdicties waar de betreffende aandelenklassen/(sub)fondsen voor distributie zijn toegelaten of
waar een dergelijke toestemming niet vereist is. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.
• 5
Download