PowerPoint Presentation - OneLife

advertisement
Gelieve,
zet
Jouw
Logo
hier
met
Levensverzekering & vermogensoverdracht
#Success in #Successie : Mijn Leven.
Mijn Familie. Mijn Plannen.
Wat is een Levensverzekering?
Levensverzekeringen kunnen u inspireren om vrij en
zorgeloos te leven, terwijl u flexibel omgaat met uw
financiën en er de controle over behoudt. Wat vooral
belangrijk is, is dat ze als instrument voor
vermogensoverdracht kunnen worden ingezet, om
de volgende generaties uit de startblokken te
helpen.
Wanneer u een Levensverzekering aangaat, sluit u
eigenlijk een pact. U verbindt zich ertoe een bedrag
te betalen aan een levensverzekeringsmaatschappij,
en u maakt duidelijk aan wie u dit vermogen wilt
overdragen en wanneer. In ruil daarvoor belooft de
maatschappij om op de afgesproken datum een
prestatie uit te betalen aan uw begunstigden.
De Levensverzekering is uitgegroeid tot essentieel
vermogen.
Niet alleen wegens de gunstige fiscale behandeling
die deze formule biedt wanneer u uw vermogen
overdraagt, maar ook omdat de activa die u
overdraagt naar het contract beheerd worden
volgens een beleggingsstrategie die u zelf bepaalt.
© OneLife 2016
https://www.onelife.eu.com
Waarom u de Levensverzekering
zou moeten gebruiken
voor successieplanning?
Als het om vermogen gaat, is elk verhaal
uniek.
Meer dan ooit streven mensen een leven op
wereldschaal na, waarbij ze op zoek gaan naar
kansen, vriendschappen en samenwerkingen
in de vier windstreken.
Voor heel wat vermogensbeheerders is de
complexiteit van internationale vermogens een
grote uitdaging. Wij vinden dat dit moet
beschouwd worden als spannend en
inspirerend.
Een Levensverzekering is een ideale oplossing
voor mensen van wie het vermogen
internationale grenzen overschrijdt, omdat ze
enorme mogelijkheden biedt qua maatwerk en
flexibiliteit.
© OneLife 2016
https://www.onelife.eu.com
Waarom moet u een
Luxemburgse Levensverzekering afsluiten?
Flexibele beleggingen
Een Levensverzekering
biedt een poort naar een
compleet aanbod van
beleggingsopportuniteite
n. Afhankelijk van het
initieel belegde bedrag
en het specifieke type
levensverzekeringscontra
ct dat u afsluit, kunt u
toegang krijgen tot een
uitgebreide reeks activa van aandelen, obligaties
en geldmarkten, tot en
met niet-genoteerde
activa, maar ook externe
of interne fondsen die
speciaal voor u kunnen
worden opgemaakt.
Gunstige fiscaliteit
Levensverzekeringscontrac
ten bieden gewoonlijk een
gunstig belastingstelsel,
afhankelijk van het land
van residentie van de
verzekeringnemer. De
belastingregels die voor
het contract gelden, zijn
deze van het land van
verblijf van de polishouder.
Als u een Luxemburgse
levensverzekering
gebruikt, is deze
belastingneutraal in
Luxemburg, tijdens heel
de duur van de polis,
ongeacht het land van
residentie van de
polishouder.
Meeneembaarheid
Wij weten dat onze
cliënten steeds mobieler
worden. Daarom komt de
levensverzekering van
OneLife tegemoet aan
internationale vereisten
in geval van verhuizing
naar een ander land.
Onze experts staan klaar
om alle toepasselijke
regels van uw land van
bestemming te
analyseren, zodat ze uw
contract efficiënt kunnen
aanpassen en tegemoet
komen aan uw
verwachtingen.
Bescherming
van de investeerder
Een
levensverzekeringscontra
ct bij OneLife betekent
dat u beschermd bent
binnen de
Veiligheidsdriehoek. Wat
is dat, vraagt u zich
wellicht af? Wel, in geval
van faillissement hebben
de verzekeringnemers
van onze contracten
voorrechten over alle
andere schuldeisers op
de representatieve
waarden die belegd
werden in de
verschillende
afgescheiden rekeningen,
maar ook een grondig
gereglementeerd
toezicht. Met andere
woorden: we kijken uit
© OneLife 2016
voor u.
https://www.onelife.eu.com
Klinkt ingewikkeld ? Wel, soms is het dat ook. Maar daar hoeft U niet
wakker van te liggen.
Wij zijn er omdat we u echt willen leren kennen, en uw wensen en
verwachtingen willen weten. OneLife werd opgericht om u te helpen
bij het beheer en de overdracht van uw vermogen op een flexibele,
veilige en efficiënte manier.
We staan klaar om u te helpen om uw OneLife te beleven.
© OneLife 2016
https://www.onelife.eu.com
De Successie checklist
De planning van uw nalatenschap
is een sleutelelement in de
bescherming van uw rijkdom en
zorgt ervoor dat uw vermogen
terecht komt bij diegenen die u
aangeduid heft.
Omdat uw personlijke situatie
belangrijk is, is het essentieel om
de juiste vragen te stellen.
>> Download onze
Successie Checklist!
www.onelife.eu.com
© OneLife 2016
https://www.onelife.eu.com
OneLife Familiefoto's
De familie
Blanchet
We stellen u voor aan drie families die
hun voordeel gehaald hebben uit een
levensverzekeringscontract in
Luxemburg.
Deze families genieten volop van hun
leven met hun mobiele en flexibele
oplossingen, waardoor ze er een
zorgeloze, internationale levensstijl op na
kunnen houden.
De familie
Peeters
Ze zijn afkomstig uit Frankrijk, België en
Finland, en tonen u hoe cruciaal het is
om volledig beschermd te zijn door een
levensverzekering.
Maak kennis met…
De familie
Tuominen
>> Download onze ebook!
www.onelife.eu.com
© OneLife 2016
https://www.onelife.eu.com
Alle gegevens afkomstig uit onderzoek door The OneLife Company S.A.
Bron: Scorpio Partnership, The OneLife Company S.A. Copyright 2016.
Alle rechten voorbehouden.
The OneLife Company S.A. is een toonaangevende aanbieder van
oplossingen voor vermogensbeheer over de grenzen heen, via het
gebruik
van
privébeleggingen
en
aan
units
gekoppelde
levensverzekeringsproducten,
die
staat
voor
uitmuntendheid,
transparantie en naleving. Wij verbinden ons ertoe onze partners een
uitstekende service en oplossingen te bieden om de steeds complexere
behoeften van hun vermogende cliënten op het vlak van financiële
planning en vermogensstructurering te vervullen.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.onelife.eu.com
De inhoud van dit e-boek is enkel bestemd als algemene leidraad voor de lezer over de markt van vermogensbeheer en de
diensten die worden aangeboden door The OneLife Company S.A., zijn dochters en aangesloten bedrijven. De informatie in
dit e-boek is geheel afkomstig uit onderzoek geleid door The OneLife Company S.A. en is niet bedoeld als een mening van
The OneLife Company S.A. over de diensten van Vermogensbeheerders of als aanbod of aansporing voor de aankoop of
verkoop van een levensverzekeringsproduct. De informatie is ook niet bedoeld als een of andere vorm van juridisch, fiscaal
of beleggingsadvies en mag bijgevolg enkel worden gebruikt in combinatie met aangepast professioneel advies van een
geschikte, bevoegde professionele bron. The OneLife Company S.A., zijn aangesloten bedrijven en dochters kunnen niet
garanderen dat de informatie in deze infografiek volledig, accuraat of actueel is. The OneLife Company S.A. wijst bijgevolg
elke vorm van aansprakelijkheid af ten opzichte van personen met betrekking tot oorzaak of gevolg van welke aard dan ook,
een of andere opinie of anderszins, die aangenomen of afgewezen wordt, geheel of gedeeltelijk afgaande op alle of een deel
van de inhoud van het onderzoek dat door The OneLife Company S.A. werd gevoerd en op basis van dit e-boek, gebaseerd
op de bevindingen van het onderzoek.
OneLife Familiefoto's XXXXX
We stellen u voor aan drie families die
hun voordeel gehaald hebben uit een
levensverzekeringscontract in
Luxemburg.
Deze families genieten volop van hun
leven met hun mobiele en flexibele
oplossingen, waardoor ze er een
zorgeloze, internationale levensstijl op na
kunnen houden.
Ze zijn afkomstig uit Frankrijk, België en
Finland, en tonen u hoe cruciaal het is
om volledig beschermd te zijn door een
levensverzekering.
Maak kennis met…
DE FAMILIE XXXXXX
DE FAMILIE XXXXXX
XXXXXX (68 jaar) & XXXXXX (65 jaar)
Wonen in Parijs, Frankrijk
Maak kennis met XXXXXX en XXXXXX…
De gouden jaren, het moment waarop u alles waar u zo hard
voor gewerkt hebt, wilt omarmen en er ten volle van
genieten. Uiteraard wilt u voorbereid zijn. Maar wanneer de
toekomst van het leven met pensioen onbekend is, kan die
voorbereiding lastig blijken. Het is cruciaal om een goed plan
uit te werken met de juiste mensen, die u een correcte
begeleiding bieden.
XXXXXX, een Franse gepensioneerde van XX jaar, heeft
fortuin gemaakt door zijn ondernemingstalent te gebruiken
om verschillende succesvolle productiebedrijven op te richten
en uit te bouwen. XXXXXX, XX jaar, maakte haar eigen
fortuin
XXXXXXin de
en financiële
XXXXXX sector.
waren gescheiden toen ze elkaar ontmoetten en waren het snel eens over hun
gemeenschappelijke zorgen over het behoud van een normaal en vreugdevol leven voor hun kinderen uit hun
vorige huwelijken. Ze werden verliefd, en trouwden met een huwelijkscontract met scheiding van goederen.
Sindsdien hebben ze zich geconcentreerd op hun leven samen en beginnen nu te plannen voor de jaren die voor
hen liggen.
Ze gingen elk een eigen levensverzekering aan, waarbij ze elk de andere partner en hun eigen kinderen als
begunstigden aanduidden. Dat gaf hen de steun en flexibiliteit die ze nodig hadden om de financiële zekerheid van
hun kinderen te plannen. Bovendien bood het contract hen de zekerheid dat ze financieel voorbereid zouden zijn
indien één van hen zou overlijden.
XXXXXX en XXXXXX maakten ook verschillende portefeuilles aan, met beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde
DOELSTELLINGEN VOOR DE FAMILIE XXXXXX
Een efficiënt beheer van hun respectievelijke financiële activaportefeuilles mogelijk
maken.
Ervoor zorgen dat XXXXXX en XXXXXX hun vermogen kunnen overdragen aan hun
respectievelijke kinderen.
Bescherming bieden aan de overlevende partner wanneer de eerste overlijdt.
AANDACHTSPUNTEN
SUCCESSIEPLANNING
De begunstigingsclausule in een levensverzekeringscontract is van het
grootste belang, omdat het wat weg heeft van een testament. Een goede
opmaak zorgt ervoor dat XXXXXX en XXXXXX er zeker van kunnen zijn dat
hun geliefden het vermogen ontvangen dat hen toekomt. Bij de opmaak van
deze clausule dienen XXXXXX en XXXXXX dan ook te beslissen welk deel van
de totale waarde van het contract ze precies willen overdragen aan elk van de
aangeduide begunstigden.
PORTEFEUILLEADVIES
Aangezien XXXXXX en XXXXXX hun portefeuille activa op lange termijn wilden
behouden, kregen ze het advies om de initiële premie te betalen door hun
activa over te dragen en te consolideren in een bijzonder verzekeringsfonds
(Fonds d'Assurance Spécialisé of FAS, in het Frans).
INDIVIDUELE
INTEKENING
Aangezien ze onder het stelsel van scheiding van goederen getrouwd zijn,
gaan XXXXXX en XXXXXX elk apart een levensverzekeringscontract aan, met
als begunstigden hun respectievelijke kinderen en de andere partner.
VOORDELEN
VOOR DE FAMILIE XXXXXX
Tijdens de duur van het contract blijft het
gekapitaliseerde inkomen van XXXXXX en
XXXXXX in hun respectievelijke contract
onbelast.
Een levensverzekeringscontract zorgt ervoor
dat de door XXXXXX en XXXXXX aangeduide
begunstigden in de toekomst zullen
beschermd zijn.
XXXXXX en XXXXXX zullen hun strategieën
voor vermogensoverdracht op maat en
flexibel kunnen plannen en aanpassen aan
hun wensen en noden .
Omdat XXXXXX en XXXXXX de
levensverzekering afgesloten hebben voordat
ze 70 werden, zullen hun kinderen een
gunstige fiscale behandeling genieten
wanneer het contract wordt ontbonden.
DE FAMILIE XXXXXX
DE FAMILIE XXXXXX
XXXXXX (60 jaar) & XXXXXX (62 jaar) – wonen nu in België
Hun drie kinderen – wonen in Finland, Frankrijk en België
Maak kennis met XXXXXXe en XXXXXX.
Heeft u ooit het gezegde gehoord: "de wereld is uw oester"? Het koppel XXXXXX
beleeft en ademt deze filosofie uit en heeft ook zijn nakomelingen geïnspireerd om
een internationale levensstijl te leiden. Nu ze de pensioenleeftijd naderen, denken
ze aan de erfenis voor hun kinderen.
Nadat ze tientallen jaren in verschillende landen in vastgoed hebben gewerkt, willen
XXXXXX en XXXXXXe XXXXXX naar Frankrijk verhuizen. Ze willen dit in de
komende vijf jaar doen en streven ernaar comfortabel met pensioen te gaan, in de
buurt van hun vrienden en familie. Deze tijdlijn werd aan hun financieel adviseur
overgemaakt om op basis daarvan een patrimoniaal plan op te maken.
Hun oudste dochter XXXXXX is XX jaar en een succesvolle ondernemer in Finland,
die net de groeiende Finse FinTech-markt aangeboord heeft. Ze is optimistisch over
de toekomst van haar zaak en heeft plannen om uit te breiden naar het Europese
vasteland.
XXXXXX, hun middelste kind, is een opkomende modeontwerper in Parijs. Op zijn
29ste heeft hij eindelijk zijn roeping gevonden, nadat hij in verschillende andere
sectoren allerlei dingen had uitgeprobeerd.
Hun jongste dochter XXXXXX heeft net een Master in marketing behaald aan een
Belgische topuniversiteit. Ze is pas XX en start een veelbelovende carrière in een
Fortune 500-bedrijf. Ze is opgewonden over haar nieuwe job, maar weet nog niet of
ze in België zal blijven of naar het buitenland zal vertrekken.
De familie heeft verschillende portefeuilles en nogal wat cash die samen hun
volledige vermogen uitmaken.
DOELSTELLINGEN VOOR DE FAMILIE XXXXXX
Het XXXXXX en XXXXXXe mogelijk maken om hun vermogen rechtstreeks
aan hun kinderen over te dragen.
Belasting verminderen die hoog kan zijn in een internationale nalatenschap.
Bescherming bieden aan de overlevende partner.
Oplossingen vinden wanneer XXXXXX en XXXXXXe in de nabije toekomst naar
Frankrijk verhuizen.
AANDACHTSPUNTEN
FISCALE OPTIMALISATIE
In het kader van de toekomstige verhuizing is er nood aan een grondige
juridische en fiscale analyse om de aangewezen planning te bepalen, rekening
houdend met het nieuwe land van residentie van XXXXXX en XXXXXXe en het
land van residentie van elke begunstigde.
GEZAMENLIJKE
INTEKENING
Het contract zal pas ontbonden worden bij overlijden van de tweede partner,
zodat de overlevende partner beschermd blijft.
NAKENDE
VERHUIZING
Een grondige analyse zal moeten worden uitgevoerd om de dwingende regels
te respecteren die op dat moment op het verzekeringscontract van toepassing
zijn.
LANDSPECIFIEKE
REGELS
Een uitgebreide kennis over internationale wetgeving en belastingstructuren
wordt vereist om de beste aanpak per land te bepalen.
VOORDELEN
VOOR DE FAMILIE XXXXXX
De activa van de familie kunnen
geconsolideerd worden in één contract.
XXXXXX en XXXXXXe zullen hun
vermogen kunnen overdragen aan hun
drie kinderen of eventuele andere
begunstigden, door hen te bepalen.
De structuur van het
verzekeringscontract zal dubbele
belasting helpen vermijden.
Voor een koppel dat van plan is om op
korte termijn te verhuizen, is het
gunstig om een contract aan te gaan
dat over de grenzen heen geldig kan
blijven.
DE FAMILIE XXXXXX
DE FAMILIE XXXXXX
XXXXXX (70 jaar) & XXXXXX (62 jaar)
Wonen in Helsinki, Finland
Maak kennis met XXXXXX en XXXXXX.
Vijf jaar geleden verkocht XXXXXX XXXXXX zijn elektronicazaak aan een
grote multinational en twee jaar geleden besloot hij met pensioen te
gaan. Hij probeert bezig te blijven door bij te leren over hoe hij de
inkomsten van de verkoop het beste kan beheren en zijn interesse in
startende bedrijven in de sector van groene energie levendig te houden.
Zijn vrouw, XXXXXX, stopte met werken om hun twee zonen, XXXXXX en
XXXXXX groot te brengen. Zij heeft dan ook niet de kans gehad een
eigen vermogen op te bouwen.
XXXXXX woont langs de Finse kust in Turku, waar hij in de
biotechnologische sector werkt. Momenteel is hij alleenstaande, maar hij
heeft een actief sociaal leven en houdt van sporten.
XXXXXX verhuisde bijna tien jaar geleden naar Stockholm om zijn
ambities op academisch vlak na te streven. Jammer genoeg overleed zijn
vrouw vorig jaar, en is het voor XXXXXX moeilijk om zijn twee jonge
kinderen - XXXXXX en XXXXXX - groot te brengen terwijl hij als professor
aan de universiteit werkt. Hij roept dan de hulp van zijn ouders in.
De familie XXXXXX heeft een periode van grote veranderingen achter de
rug en XXXXXX wil graag naar Stockholm verhuizen om XXXXXX te
helpen. XXXXXX denkt er nu meer dan ooit aan om de
langetermijntoekomst van zijn gezin veilig te stellen. Hij wil een
vermogensstrategie uitwerken waarmee hij de controle over het beheer
behoudt en waarmee hij kan blijven investeren in de milieuprojecten
DOELSTELLINGEN VOOR DE FAMILIE XXXXXX
Het voor XXXXXX mogelijk maken om zijn vermogen rechtstreeks over te dragen aan
XXXXXX en XXXXXX.
XXXXXX voldoende beschermen indien XXXXXX eerst zou overlijden.
XXXXXX wil een deel van zijn beleggingen zelf blijven beheren en zijn huidige
assetmanager behouden.
Het voor XXXXXX mogelijk maken om te beleggen in niet-beursgenoteerde bedrijven
die zich bezig houden met de milieukwesties die hem nauw aan het hart liggen.
Een patrimoniale en fiscale optimalisatie bereiken die de regels in beide rechtsgebieden
(Finland en Zweden) respecteert.
AANDACHTSPUNTEN
NIETBEURSGENOTEERDE
ACTIVA
Om aan de beleggingswensen van XXXXXX te voldoen, zal een
verzekeringspolis worden opgemaakt met meerdere specifieke fondsen die in
niet-beursgenoteerde activa beleggen,
naast traditionelere activa.
MULTI-SUPPORT
XXXXXX heeft de mogelijkheid om zijn huidige Finse assetmanager te
behouden en mogelijk een nieuwe Zweedse assetmanager in te huren. Hoewel
het merendeel onder discretionair beheer zal verlopen, zal een deel van de
portefeuille door XXXXXX zelf kunnen beheerd worden.
VERHUIZING
Aangezien XXXXXX en XXXXXX van plan zijn om naar Zweden te verhuizen,
kan het levensverzekeringscontract aangepast worden om de voordelen en
vrijstellingen
van de Zweedse belastingwet te genieten bij ontbinding of erfenis.
SUCCESSIERECHTEN
Bij de ontbinding van het contract is de impact van de successierechten
afhankelijk van de woonplaats van zowel XXXXXX als de begunstigden. Vanuit
dat oogpunt wordt XXXXXX in Finland belast, omdat hij daar gedomicilieerd is,
maar kan hij genieten van de vrijstellingen die in Finland van toepassing zijn
op levensverzekeringen. Als we ervan uitgaan dat XXXXXX in Zweden
gedomicilieerd is, kan XXXXXX genieten van het Zweedse belastingstelsel dat
geen successierechten heft.
VOORDELEN
VOOR DE FAMILIE XXXXXX
Volledig op maat aanpasbare oplossing
(in vergelijking met een eerder
standaard binnenlandse Finse
oplossing).
Actief portefeuillebeheer van
beursgenoteerde activa, in combinatie
met een mogelijkheid van meerdere
assetmanagers en beleggingen
in niet-beursgenoteerde startende
bedrijven.
Gunstige fiscale behandeling op het
moment van ontbinding van het
contract door overlijden
Efficiënte vermogensoverdracht naar
de begunstigden.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards