De 14 punten van Deming

advertisement
Hoofdstuk 2
Kwaliteitszorg Deel 1
2.1 Definities van kwaliteit
• Transcendente of filosofische
benadering
• Productgerichte benadering
• Gebruikersgeoriënteerde benadering
• Productiegerichte benadering
• Waardegerichte benadering
Is hier sprake van transcedente
kwaliteit?
Computers en kwaliteit!
Een ontploffende computer
2.3 Waarom kiezen organisaties
voor kwaliteit?
• De klant wil het. Het niet leveren van
kwaliteit is niet mogelijk.
• De concurrentie is door globalisatie
wereldeconomie is toegenomen.
• Daling van de foutkosten.
2.4 Integrale Kwaliteitszorg
• Kwaliteitsbeleid
• Kwaliteitssysteem
• Kwaliteitsborging
Verschillende soorten audits
•
•
•
•
Kwaliteitssysteemaudits
Procesaudits
Productaudits
Dienstaudits
2.5 Amerikaanse invloeden op de
theorie van kwaliteitszorg
1.
2.
3.
4.
5.
Shewhart
Deming
Juran
Crosby
Feugenbaum
Deming
De invloed van Shewhart en Deming
op de kwaliteitszorg
• Het management moet ‘driver of Change zijn’;
• Shewhart’s PCDA-cirkel;
• Terugdringen van de variabiliteit in de
productie;
• Uitgaan van een statistische benadering;
• Demings ideeën later door de VS
geadopteerd, in navolging van Japan.
The Deming Cyclus
De 14 punten van Deming;
1. Continue kwaliteitsverbetering en vernieuwing,
gunstig voor concurrentie-positie en banen.
2. Neem de nieuwe kwaliteitszorgfilosofie over.
3. Selecteer de beste leveranciers en zorg dat zij
constante kwaliteit leveren.
4. Ga bij inkoop uit van kwaliteit en niet van de
prijs.
5. Ga uit van permanente verbetering van de
productieprocessen, verlaag daarbij het
kostenniveau.
De 14 punten van Deming
6. Start Training on the job in kwaliteitstechnieken.
7. Leiderschap dmv coaching en niet dmv
controle.
8. Stimuleer trots op en plezier in werk,
waardering uiten door kwaliteit van
leiderschap. Stop met jaarlijkse
beoordelingen.
De 14 punten van Deming
9. Stimuleer training, zelfverbeteringsprogramma’s en opleidingen om de
organisatie verder te ontwikkelen.
10. Breek de muren af tussen afdelingen en
werk samen aan het oplossen van
problemen.
11. ‘No Fear–cultuur’. Effectieve communicatie
zodat fouten worden voorkomen.
De 14 punten van Deming
12. Vermijd slogans en ‘targets’ voor
medewerkers die niet over de vereiste
middelen beschikken.
13. Vermijd kwantitatieve doelstellingen, maar
ga uit van statistische hulpmiddelen.
Continue verbetering.
14. Creëer betrokkenheid en laat het
management initiatief nemen om het
veranderingsproces tot stand te brengen.
De zeven dodelijke ziekten
1. Het ontbreken van een duidelijke strategie.
2. Nadruk op kortetermijnwinst.
3. Prestatiebeoordeling, premiesysteem of
jaarlijks functioneringsgesprek.
4. Te veel verloop onder management.
5. Een bedrijfsvoering op basis van alleen
zichtbare cijfers.
6. Exorbitante ziektekosten.
7. Exorbitante juridische kosten.
De Big Q van Juran
• De grote kwaliteit omvat ieder aspect van
de organisatie met betrekking tot
kwaliteit.
• De kleine kwaliteit betreft het ad hoc
oplossen van problemen.
Juran
Juran
De Juran-Trilogie:
• Kwaliteitsplanning
• Kwaliteitsbeheersing
• Kwaliteitsverbetering
Het tienstappenplan van Juran
1. In beeld brengen van verbetermogelijkheden.
2. Doelstellingen formuleren voor verbetering.
3. Organisatie rond doelstellingen opzetten.
4. Trainen van medewerkers en managers.
5. Verbetermogelijkheden projectmatig
aanpakken.
Vervolg tienstappenplan Juran
6. Vooruitgang rapporteren.
7. Erkenning geven voor bereikte resultaten.
8. Resultaten communiceren aan overige
medewerkers.
9. De score bijhouden door middel van een
‘Quality Cost Scoreboard’.
10. Het borgen van de tot stand gebrachte
verbeteringen in systemen en processen.
Download