Warrants - Securex

advertisement
Warrants: ideaal om uw lonen te optimaliseren
Uw medewerkers motiveren en in dienst
houden? Hun salaris een boost geven en/
of tegelijkertijd uw loonkosten optimaliseren
dankzij een voordelige alternatieve
vergoeding? Kies dan voor warrants!
WARRANTS
werkgever
werknemer
Van financieel instrument tot nettovoordeel
Warrants zijn financiële instrumenten. Wie ze krijgt, heeft het recht om aandelen te kopen of te verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs.
Ze vormen een ideaal alternatief voor de klassieke bonus. Want de begunstigde heeft de mogelijkheid om zijn warrants te verkopen en zo in te
ruilen voor een nettovoordeel.
De toekenning van warrants wordt op een afzonderlijke loonbrief vermeld als een belastbaar voordeel van alle aard..
Lagere loonkosten voor werkgever EN/OF groter bedrag voor werknemer
Voor u als werkgever is het logisch dat u uw medewerkers wilt belonen voor hun harde werk van het afgelopen jaar. Maar een cash bonus
toekennen? Dat is een kostbare opgave. Bovendien houdt uw medewerker – na aftrek van de sociale en fiscale lasten – netto minder dan de
helft van deze cash bonus over. Met warrants heeft u de mogelijkheid om uw salariskosten als werkgever te optimaliseren en/ of uw werknemers
een hoger nettovoordeel toe te kennen.
Uw voordelen als werkgever:
¤¤ U hoeft geen provisies vakantiegeld aan te leggen op het
bedrag van de warrants.
¤¤ Uw kosten zijn duidelijk afgebakend en 100 procent fiscaal
aftrekbaar.
¤¤ Warrants kunnen individueel worden toegekend. Zo bent u
bijvoorbeeld niet gebonden door collectieve objectieven.
¤¤ Warrants kaderen perfect binnen een motiverend
verloningsbeleid.
¤¤ U bent - onder voorwaarden - vrijgesteld van RSZ-bijdragen.
De voordelen voor uw werknemer:
¤¤ Ook voor de werknemer kan de toekenning van warrants een
aanzienlijk financieel voordeel opleveren.
¤¤ Hij heeft de mogelijkheid om de warrants de eerstvolgende dag
te verkopen, waardoor het beursrisico beperkt is.
¤¤ Loon naar werken
¤¤ Geen opening van effectenrekening noodzakelijk
¤¤ Ook de werknemer geniet - onder bepaalde voorwaarden - van
een heel gunstig RSZ-regime.
Het verschil tussen een klassieke bonus en warrants? De cijfers spreken voor zich. Maak kennis met de verschillende scenario’s:
Winst van
45,5%
voor de
werkgever
klassieke bonus
WARRANTS :
Optimalisatie
3.056
2.100
2.578
3.056
-
100
122,76
145,52
Werkgeversbijdrage (34%)
-680
0
0
0
Provisie voor vakantiegeld (18,8%)
-376
0
0
0
BRUTOBONUS
2.000
2.000
2.455,24
2.910,48
Persoonlijke sociale bijdrage (13,07%)
-261,4
0
0
0
WERKGEVERSKOSTEN
Algemene (bank)kosten (5%)
Diverse kosten voor de werknemer (1,27%)
WARRANTS :
Combinatie
WARRANTS:
hogere verloning
-
-25,40
-31,18
-36,96
Bedrijfsvoorheffing (max. 53,5%)
-930,15
-1.056,41
-1.296,87
-1.537,33
NETTOBONUS
808,45
918,19
1.127,19
1.336,19
Winst van
65,5%
voor de
werknemer
U wilt aan uw mede-­​
werkers een bonus van
€ 2000 toekennen. Dat
kost u € 3056, want u
moet er ook de werkgeversbijdragen aan de
sociale zekerheid en de
provisie voor vakantie­geld
bijtellen. De werknemer
moet op zijn beurt zijn
persoonlijke
RSZ-bijdragen en bedrijfs‑
voorheffing betalen.
Resultaat?
Er rest de werknemer een
aanzienlijk lager nettobedrag in vergelijking
met de totaalkost voor
de werkgever.
U
keert
hetzelfde
brutobedrag uit en
betaalt daarvoor maar
€ 2100. Op het brutobedrag van de warrants
betaalt u als werkgever
immers slechts circa 5 %
algemene (bank)kosten.
Zo geniet u als werkgever een voordeel van
ongeveer 45,5 %.
Voor warrants geldt
trouwens een gunstige
RSZ-regeling: uw medewerkers betalen er onder voorwaarden geen sociale bijdragen
op.
Verdeel de voordelen
tussen u en uw medewerker (in dit voorbeeld
een fifty-fifty verdeling).
Schakel vlot over naar een meer optimale vergoeding
voor uw medewerkers met Securex!
Warrants vormen dus een alternatieve manier om uw medewerkers te belonen. Ze zijn bijzonder voordelig,
zowel voor u als voor uw personeel.
Warrants aanbieden? Securex begeleidt u:
• U kan rekenen op een gepersonaliseerde oplossing, ontwikkeld in samenwerking met BNP Paribas Fortis.
• Uw dossier kent een vlotte follow-up van a tot z en u krijgt daarvoor alle nodige documenten.
• Al uw vragen worden behandeld door een deskundige contactpersoon.
Wilt u meer weten over warrants en hun talrijke voordelen?
Ontdek onze minisite over warrants: www.securex.be/warrants.
De demo licht alles nog eens haarfijn toe.
Stel uw vragen via [email protected]
www.securex.be/warrants
* De voorbeelden zijn indicatief en gebaseerd op de wetgeving zoals van toepassing op 1 januari 2015.
Wil u het gehele voordeel
van warrants aan uw
medewerker toekennen
en hem op die manier
een substantieel hoger
nettobedrag toekennen?
Vertrek dan van dezelfde
kostprijs alsof u een cash
bonus zou toekennen.
U betaalt als werkgever
dan opnieuw enkel de
algemene
(bank)kost,
terwijl uw medewerker
slechts 1,27 % aan diverse
kosten, alsook bedrijfsvoorheffing dient te
betalen.
Verantwoordelijke Uitgever: Groep Securex vzw, Peter Danneels, Tervurenlaan 43, 1040 Brussel AN0106 - 20150901
Voordelen in cijfers *
Download