BAM - AM

advertisement
Persbericht
Dit is een openbare mededeling van Koninklijke BAM Groep nv (Koninklijke BAM Groep), Terra
Amstel B.V. (Terra Amstel) en AM N.V. (AM). Niet voor uitgifte, publicatie of verspreiding, geheel of
gedeeltelijk, in of naar de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan of Italië en het Verenigd
Koninkrijk.
Beëindiging beursnoteringen AM in zicht; BAM controleert meer dan 99% van AM
Bunnik en Nieuwegein, 8 maart 2006 – De noteringen van de aandelen en warrants van AM zullen
– zoals meegedeeld op 10 februari 2006 – worden beëindigd op dinsdag 14 maart 2006. De laatste
dag waarop de aandelen en warrants kunnen worden verhandeld op Euronext Amsterdam zal
maandag 13 maart 2006 zijn.
Bij sluiting van de beurs op 7 maart 2006 controleerde Terra Amstel 99,3% van de aandelen en
100,0% van de warrants. Dit komt overeen met 99,3% van het totaal aantal uitstaande aandelen en
warrants tezamen.
Ter verwerving van de resterende, circa 680.000 aandelen zal Terra Amstel binnenkort een
uitkoopprocedure starten in overeenstemming met artikel 92a boek 2 Burgerlijk Wetboek.
Nadere informatie:
Koninklijke BAM Groep nv, Arno Pronk, directeur public relations, telefoon (030) 659 86 21
AM N.V, Michel Westbeek, directeur in- en externe communicatie, telefoon (030) 609 72 52
Dit persbericht is gepubliceerd in het Nederlands en in het Engels. De Nederlandstalige versie
prevaleert boven de Engelstalige versie.
AP/pr/06/0063
Download