Nieuw beleggingsfonds Intereffekt

advertisement
PERSBERICHT
t.a.v. de financieel economische redactie
Nieuw beleggingsfonds Intereffekt
Intereffekt Investment Funds introduceert vandaag een nieuw beleggingsfonds, genaamd Intereffekt India
Warrants. Met dit nieuwe fonds kunnen beleggers met een relatief kleine investering, in vergelijking tot
aandelen, profiteren van de ontwikkelingen van de Indiase financiële markten.
Beleggingsbeleid
Intereffekt India Warrants zal haar vermogen beleggen in warrants en andere derivaten. Doel is het
verkrijgen van een positie op de Indiase financiële markten. Met een investering in Intereffekt India
Warrants koopt men een aandeel. Qua risicokarakter is dit aandeel vergelijkbaar met een langlopende optie.
Gestreefd wordt naar een hefboom van twee tot driemaal het rendement op de onderliggende waarden in
portefeuille.
Emissie en inschrijving
De emissie staat open van 10 april t/m 4 mei 2007 (15.00 uur). De uitgifteprijs is € 2,50 per aandeel. Vanaf
7 mei zal het fonds iedere beursdag doorlopend verhandelbaar zijn via elke bank en commissionair.
Tijdens de emissieperiode kan bij elke bank en commissionair kosteloos ingeschreven worden op de
aandelen Intereffekt India Warrants.
India
De ontwikkeling van India, met 1,1 miljard inwoners de grootste democratie ter wereld, spreekt op vele
fronten tot de verbeelding.
De economische groei, de sterk stijgende arbeidsproductiviteit, de IT industrie, de relatief jonge bevolking
en de internationale overnamedrift moeten India de komende decennia in de mondiale top drie van
wereldeconomieën brengen.
India is in toenemende mate een drijvende kracht achter de wereldeconomie. Het afgelopen jaar groeide de
economie met ruim 9% en de drie jaar daarvoor met meer dan 8% per jaar. Diverse gerenommeerde
financiële instellingen verwachten dat de Indiase economie in 2050 zelfs de tweede van de wereld zal zijn
(na China).
Beheerder
De beleggingsfondsen van Intereffekt Investment Funds N.V. worden beheerd door TRUSTUS Capital
Management B.V. te Joure. Op dit moment worden drie beursgenoteerde fondsen beheerd:

Intereffekt Japanse Warrants (over 2005 winnaar van een FD/Morningstar Award in de categorie
hoogste jaarrendement);

Intereffekt Japanse Aandelen;

Intereffekt China Warrants (over 2006 winnaar van een FD/Morningstar Award in de categorie
hoogste jaarrendement).
Joure, 10 april 2007
Voor meer informatie :
de heer drs. W.Y. Riemersma RBA
tel. 0513 – 48 22 22
www.intereffektfunds.nl
Download