Klik hier voor Antwoordbriefje

advertisement
ANTWOORDBRIEFJE
Deze antwoordstrook kunt u invullen en retour mailen naar
[email protected] of uitprinten en in de bus in de sportkantine van de
Jister stoppen
Ondergetekende is bereid om een financiële bijdrage te leveren t.b.v. de verbouwing van de Jister en
o
geeft een éénmalige gift van €
o
koopt …..
Betaling van het totale bedrag ad €
en/of
stuks renteloze aandelen ad. € 100,- per stuk.
zal plaatsvinden door:
o
contante betaling (samen met antwoordbriefje in bus in de
sportkantine of af te geven bij penningmeester M.T.Heeg,
It Hynstewaed 33 in Easterlittens
o
overschrijven van het aangegeven bedrag voor 30 maart 2014 op
rekeningnummer NL76 RABO 0371 0566 67 t.n.v. St. Beheer MFC
de Jister onder vermelding van gift en/of aandelen.
Naam;………………………………………………………………………..……………………..
Adres:………………………………………………………………………………………………..
Postcode en Woonplaats……………………………………………………………………….
Download