hier de powerpointpresentatie

advertisement
‘omdat echte vrienden elkaar helpen’
Gedreven door de liefde
van God geeft Sprank zorg
en ondersteuning aan
mensen met een
verstandelijke beperking.
Doel van Sprank
Iedere cliënt…
is geliefd en hoort bij God
verdient een veilige omgeving
heeft een eigen plek in de buurt, kerk
en samenleving
kan tot ontplooiing komen.
Via de WLZ betaalt de overheid een groot
deel van het benodigde geld voor zorg en
ondersteuning.
Maar voor extra’s trekt de overheid geen geld uit.
Impressie van woonvorm Kameleon
‘Vrienden van Sprank’ zet zich in om het
‘gewone extra’ mogelijk te maken. Zo
realiseerden we o.a:
Een tuin op maat
Een nieuwe hometrainer
Bijbel in gewone taal voor alle locaties
Impressie van woonvorm Kameleon
Draag bij aan net dat
meer!
Steun Vrienden van Sprank,
omdat echte vrienden elkaar helpen!
Een gift overmaken of donateur worden:
www.vriendenvansprank.nl
Hartelijk dank voor uw gift!
Download