A Naam: Studentnummer: Opdracht FH MER Zoek de antwoorden

advertisement
A
Naam: ________________________________ Studentnummer: ____________________
Opdracht FH MER
Zoek de antwoorden op onderstaande vragen in de Digitale Mediatheek. Gebruik hiervoor de
link naar de mediatheek die je op de portal van FH MER vindt onder het tabblad BMER vt.
Bij elke vraag wordt aangegeven in welke informatiebron je het antwoord vindt.
1. Zoek in de fysieke collectie van de Fontysmediatheken naar een boek uit 2010 van
uitgever Pearson Education over de financiering van woningen.
a. Wat is de naam van de auteur?
b. Wat is de plaatsingscode van het boek?
Je vindt de antwoorden in : Fontys Mediatheek Catalogus
Antwoorden:
a.
b.
2. Het boek De val van SNS Reaal : hoogmoed, het snelle geld en blinde ambitie: het
complete verhaal beschrijft de ondergang van SNS Reaal.
a. Wat is de naam van de dichtstbijzijnde (gerekend vanaf Eindhoven) openbare bibliotheek
in Limburg dat het boek in de collectie heeft?
b. Welke Fontysmediatheek heeft het boek ook in de collectie?
Je vindt de antwoorden in : Worldcat
Antwoorden:
a.
b.
3. Stel een lijst samen van ondernemingen in Noord-Brabant en Limburg die zich bezig
houden met dakdekken en bouwen van dakconstructies die elk tussen 10 en 100
werknemers tellen en een B.V. zijn.
a. Hoeveel ondernemingen telt de lijst?
b. Een van de gevonden ondernemingen is gevestigd in Nuland. Wat is de naam van deze
onderneming en wat is de naam de gevolmachtigde bestuurder?
c. Hoeveel werknemers telde het bedrijf in 2012 en over hoeveel bedroeg de netto winst dat
jaar?
Je vindt de antwoorden in : Company.info
Antwoorden:
a.
b.
c.
4. Zoek een brancherapport (industry profile) uit 2014 over de woningbouw (homebuilding) in
Nederland. Hoeveel woningen zullen volgens dit rapport naar verwachting in 2018 gebouwd
worden? Zijn dit meer of minder woningen dan in 2013?
Je vindt het antwoord in : Business Source Premier
Antwoord:
5. Zoek een bedrijfsprofiel (company profile) uit 2012 van bouwonderneming Koninklijke
BAM. Wie zijn volgens dit rapport de drie belangrijkste concurrenten van Koninklijke BAM?
Je vindt het antwoord in : Business Source Premier
Antwoord:
6. In april 2008 verscheen in het tijdschrift Risk analysis: an international journal een artikel
van twee Nederlandse wetenschappers die daarin de effecten beschrijven die
klimaatverandering en overstromingen op de verzekeringsbranche in Nederland kunnen
hebben. De auteurs vergelijken de Nederlandse verzekeringsregelingen m.b.t.
overstromingen met die in enkele andere Europese landen.
a. Wat zijn de namen van de twee auteurs?
b. Met welke drie Europese landen werd Nederland vergeleken?
Je vindt de antwoorden in : Business Source Premier
Antwoorden:
a.
b.
7. In augustus 2012 verscheen in het Nederlands Dagblad een artikel naar aanleiding van de
presentatie van een boek waarin gepleit wordt voor meer aandacht voor ethiek in de
financiële wereld. De auteur van het boek was een voormalig beursbestuurder. Wat was zijn
naam en hoe luidde de titel van het boek?
Je vindt het antwoord in : Nederlandse nationale en regionale kranten (LexisNexis)
Antwoord:
8. De Digitale Mediatheek telt ca. 40.000 tijdschriften.
a. Hoeveel van tijdschriften in de Digitale Mediatheek zijn (onder meer) gewijd aan het
onderwerp verzekeringen?
b. Vanaf welk jaar is het tijdschrift Journal of financial service professionals full text
beschikbaar?
Je vindt de antwoorden in : A-Z lijst Fontys eJournals (eContent Portal)
Antwoorden:
a.
b.
9. Koninklijke BAM Groep initieert, ontwikkelt, bouwt en onderhoudt projecten op het gebied
van wonen, werken, transport en recreatie. Welke onderneming is de grootste
aandeelhouder in Koninklijke BAM Groep en hoe groot bedraagt het aandeel (uitgedrukt als
percentage)?
Je vindt het antwoord in : Company.Dashboard
Antwoord:
10. Hoeveel bedrijven zijn gevestigd in postcodegebied 5048AB? Welke van deze
ondernemingen telt het grootste aantal werknemers?
Je vindt het antwoord in : Company.Dashboard
Antwoord:
11. Een studente van de Haagse school schreef in 2011 haar bachelor-scriptie over de
gevolgen van het provisieverbod voor financieel adviesbureau HVR Advies in Zoetermeer.
Wat is de naam van de studente?
Je vindt het antwoord in : HBO Kennisbank
Antwoord:
12. Zoek in de databank Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht (NDFR) naar een model
(voorbeeld) van een schenkingsovereenkomst. Met welke term wordt de begunstigde (de
ontvanger) in het document aangeduid?
Je vindt het antwoord in : NDFR
Antwoord:
13. In 2013 verscheen in een wetenschappelijk tijdschrift een artikel met de titel The problem
with Bitcoin, geschreven door journalist Danny Bradbury. Zoek het artikel.
In welk tijdschrift was het artikel gepubliceerd?
Je vindt het antwoord met : Biep.nu
Antwoord:
14. Tussen 2002 en 2006 voerde de afdeling Ruimtelijke Economie van een Nederlandse
universiteit een onderzoeksproject uit naar het effect van de de ontwikkeling van spoorwegen
op de prijs van onroerend goed. Welke specifieke casus (regio) werd onderzocht?
Je vindt het antwoord in : Narcis
Antwoord:
Download