TIJDSCHRIFT Isa-e Church publiceert naast boeken en cd`s ook

advertisement
OKTOBER T/M DECEMBER 2015
TIJDSCHRIFT VAN ISA-E-CHURCH
krantenstalletjes in Dhaka verkopen het
tijdschrift. Het tijdschrift wordt ook overal
verkocht waar Isa-e Jamat programma’s heeft.
Iedere maand worden er 8.000 tijdschriften
verkocht in heel Bangladesh.
Redacteuren van het tijdschrift aan het werk
TIJDSCHRIFT
Isa-e Church publiceert naast boeken en cd’s
ook een weekblad. Na veel inspanning kregen
we toestemming van de overheid om het
tijdschrift “Somoyar Bibotran” te mogen
registreren. De naam betekent “Tijd voor
transformatie”. We publiceren iedere week
een seculier tijdschrift voor de gemiddelde
lezers van Bangladesh. Positieve
ontwikkelingen en positief nieuws worden
benadrukt. Er worden ook vragen gesteld om
discussie op te roepen. Ieder tijdschrift bevat
een vergelijkende studie en een analyse over
religieuze kwesties, vooral tussen de islam en
het christendom. Moslims in Bangladesh
weten maar heel weinig over het christendom
en zij hebben veel vooroordelen. Isa-e Church
hoopt zo een bijdrage te leveren aan een
beter begrip en een grotere acceptatie van
christenen.
Oorspronkelijk was het doel van het magazine
om de publieke opinie te beïnvloeden. Maar
het publiceren van het tijdschrift heeft een
aantal andere positieve neveneffecten. Alle
pastors die vertegenwoordiger van het
tijdschrift zijn geworden, hebben een
identiteitskaart gekregen waarmee zij kunnen
aantonen dat zij voor het tijdschrift werken.
Als journalist van een tijdschrift krijgen ze
maatschappelijk aanzien en respect in de
gemeenschap. Mensen willen niet dat er
negatieve verhalen over hen in het tijdschrift
worden geplaatst. Het tijdschrift helpt om een
brug te slaan tussen gelovigen, de plaatselijke
gemeente en de overheidsambtenaren. Het
beschermt de gelovigen: als er op illegale
Voor Bengalen in het buitenland is het
tijdschrift ook beschikbaar op internet
(www.somoyerbibortan.com) en op Facebook.
In 2015 hadden we 37.000 online lezers over
de hele wereld en 1.360 Facebook-lezers. Veel
1
wijze druk wordt uitgeoefend op gelovigen,
dan kan het tijdschrift dit publiceren en de
publieke opinie beïnvloeden.
HET VERHAAL VAN EEN LEZER
Mijn naam is Sarifun. Ik werk als een
kliniekmanager in Joypurhat. Ik lees het
tijdschrift Somoyar Bibotran regelmatig sinds
2012. Het is mijn favoriete blad. Ik hou vooral
van artikelen over gezondheid. Zo las ik een
artikel dat het belangrijk is om melk te
drinken. Er staan ook artikelen in over religie,
die mijn aandacht trekken. De prijs van het
tijdschrift is redelijk, waardoor iedereen het
kan kopen. Ik bid en hoop dat het tijdschrift
steeds bekender zal worden in heel
Bangladesh.
Pastor Mustafa Kamal
ACTIVITEITEN 4E KWARTAAL 2015
 We hebben in drie plaatsen bijeenkomsten
georganiseerd voor nieuwe gelovigen. In
totaal lieten 65 mensen zich dopen,
waaronder ook veel Rohingya
vluchtelingen uit buurland Myanmar.
 13-27 november: Laatste sessie leken
leiderschapstraining in Barisal, met
diploma-uitreiking aan 30 deelnemers
 23-24 december: Follow-up seminar van
bijbelcorrespondentiecursus in Netrokona
met 45 deelnemers.
 Op 1e kerstdag werd de kerk in Barhatta
officieel geopend. Het was een vreugdevol
moment voor ons allemaal.
Sarifun
EEN PASTOR OVER HET TIJDSCHRIFT
Mijn naam is Mustafa Kamal. Ik ben
regiocoördinator bij Isa-e-Church. Naast mijn
pastorale werk ben ik de lokale
vertegenwoordiger van het tijdschrift Somoyar
Bibotran in mijn regio. Ik ben erg blij dat ik voor
het tijdschrift kan werken, omdat ik contacten
heb met veel verschillende mensen (van de
overheid, politiek, onderwijs, politie, sociaal
werkers). Door het tijdschrift ontmoet ik veel
hooggeplaatste mensen, die ik om hun mening
kan vragen. Ik ben nu bijvoorbeeld lid van de
persclub in mijn regio. Iedereen weet dat ik
christen ben en in het tijdschrift Somoyar
Bibotran schrijf. Ik verdien zelf wat door de
verkoop van het tijdschrift. Het is goed om te
doen en helpt om het Goede Nieuws van God te
verspreiden.

BEDREIGINGEN DOOR EXTREMISTEN
De laatste maanden is de politieke situatie in
Bangladesh instabiel. Hierdoor en door de
aanvallen van moslim extremisten hebben veel
van onze gelovigen het moeilijk. Op verschillende
2
plekken in het land worden christenen bedreigd.
Een aantal van onze pastors en kerkleiders
worden bedreigd per telefoon en sms, dat ze
vermoord zullen worden als ze doorgaan met hun
werk onder moslims. Ook hun gezinnen worden
bedreigd en leven in angst. Men stuurt ouders
bedreigingen dat ze hun kinderen van de
basisscholen zullen kidnappen.
De nieuwe kerk in Barhatta
Daarnaast worden ook buitenlanders
aangevallen: een Italiaanse medewerker van ICCO
is doodgeschoten door een onbekende schutter.
Een Italiaanse dokter die als missionaris werkt is
in de nek geschoten en in een ziekenhuis
behandeld. Bangladesh heeft de laatste jaren te
lijden onder toenemend islamitisch geweld. Ook
mensen die kritiek leveren op dit geweld worden
bedreigd.
BEMOEDIG CHRISTENEN IN BANGLADESH
Wilt u christenen in Bangladesh graag
bemoedigen vanwege de moeilijke situatie
waarin ze nu zitten? Stuur dan liefst vóór 1
maart 2016 kaartjes van uw
gemeenteleden naar Florette Koning, Kerk
in Actie, Postbus 456, 3500 AL Utrecht. Als
de kaartjes op tijd binnen zijn, kunnen ze
mogelijk nog vóór Pasen aan christenen
van Isa-e-Church overhandigd worden.
Veel van onze pastors en kerkleiders zijn hun huis
ontvlucht en verblijven nu in een andere regio op
aanraden van de politie. Begin januari is een
christen met een mes vermoord. Deze aanslag is
opgeëist door ISIS. Isa-e-Church probeert de
situatie met moed en gebed te doorstaan.
GEBEDSPUNTEN
 Dank God voor Zijn zegeningen en Zijn
bescherming in moeilijke situaties
 Bid voor Bangladesh en de christelijke
gemeenschap, omdat de aanvallen van
islamitische extremisten op christenen
toenemen
 Dank God dat we een nieuwe kerk konden
bouwen in Barhatta
 Dank God dat we een nieuwe bijbelvertaling
konden printen van het Nieuwe Testament
 Bid dat we in 2016 trainingen voor Rohingya
vluchtelingen kunnen aanbieden in eigen taal.
 Dank God dat we in 2015 3 cd’s met psalmen
mochten uitgeven (Psalm 1 – 21).
 Bid dat we cd’s kunnen uitgeven totdat alle
150 psalmen op muziek staan.
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem
contact op met uw Kerk in Actie
gemeenteadviseur of met Maaike
Wigboldus, relatiebeheerder Bangladesh.
Hartelijk dank voor uw steun. Uw gebed versterkt
en bemoedigt ons om door te gaan met ons werk.
[email protected]
www.kerkinactie.nl/themajaar
www.kerkinactie.nl/gemeenteadviseur
Mabud Chowdhury, Isa-e-Church, januari 2016
3
Download