docx bestandInfofiche project Gent

advertisement
PROJECTEN BRUGGENBOUWERS – GENT
Naam Project: Brugfigurenwerking
Project wordt uitgevoerd in de stad: Gent
Korte beschrijving project
Onderwijs is een belangrijke hefboom om kinderen meer kansen te bieden. Ondanks inspanningen die
het onderwijs levert, is men er nog niet in geslaagd om alle leerlingen een schoolloopbaan aan te
bieden die optimaal aansluit bij en gebruik maakt van zijn of haar persoonlijke capaciteiten.
Onderzoek hamert er al langer op dat de achterstand van groepen kinderen voor een deel kan
begrepen worden als het niet aansluiten van de schoolcultuur op de thuiscultuur van de kinderen die
ze ontvangen. School en thuis moeten meer aansluiting vinden om onderwijs echt als hefboom te
laten functioneren.
Daarom startte de Pedagogische Begeleidingsdienst van de Stad Gent in 1997 het “Project
Brugfiguren”.
Met dit project konden basisscholen uit alle netten met een hoog percentage kinderen uit
kansengroepen een medewerker (brugfiguur) aantrekken die mee zou instaan voor de verbetering
van de relatie tussen de school en de gezinnen.
Het project werd in 2012 versterkt met 5 extra medewerkers (4 Brugfiguren Intra-Europese Migratie
of BIEM + 1 coach) die zich gedurende 4 jaar specifiek richtten op de populatie van Intra Europese
migranten. Dit project is afgelopen, maar de vier brugfiguren en coach zijn opgenomen in de werking.
Eind februari 2015 startte een kleinschalig proefproject in het Secundair Onderwijs, waarbij 2
brugfiguren in 4 scholen (uit 4 verschillende onderwijsnetten) ingezet werden.
Intussen is het project verankerd in de reguliere werking van stad Gent en tellen we twee
coördinatoren, twee coaches en 42 brugfiguren!
Wat is de rol van de Bruggenbouwer?
Een brugfiguur (BF) ondersteunt de school en de leerkracht op het vlak van de communicatie met
ouders om de sociale uitsluiting van kwetsbare kinderen en ouders aan te pakken en strategieën te
ontwikkelen die gelijke kansen tot doel hebben. Eén van de belangrijke factoren in de achterstand op
het gebied van schoolloopbaan heeft te maken met een tekort aan impact van de ouders en daar van
afgeleid ook van hun ondersteuning.
De brugfiguur betrekt elke ouder zoveel als mogelijk en spreekt hem aan als partner in het leer- en
opvoedingsproces. Hiernaast ondersteunt de brugfiguur de samenwerking en de communicatie met
de buurt en de brede school.
Kortom, de brugfiguren werken voor het kind met de school, de ouders en de buurt.
Drie aandachtspunten die belangrijk zijn bij de opstart van een project rond
Bruggenbouwers
1. Tijd: tijd nemen om elkaar te leren kennen; maar ook tijd in de zin van duurzaam werken,
investeren op lange termijn. Resultaten zijn niet op 123 geboekt.
2. Vertrouwen: je kan pas bruggen bouwen als je een stevige basis hebt aan beide kanten.
Zonder vertrouwen bereik je niks.
3. Respect: basis om vertrouwen te krijgen, te bouwen en mensen sterker te kunnen maken.
Contactpersoon
Samira Wymeersch
Coördinator Ouderbetrokkenheid, Brugfiguren en Opvoedingswinkel
[email protected]
Onderwijscentrum Gent - Departement Onderwijs en Opvoeding & Jeugd - Stad Gent
Bezoekadres: Jubileumlaan 215b, 9000 Gent
Postadres: stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
09 323 50 72
0032 479 55 03 98
Download