Raak brochure def

advertisement
I have a
DREAM*
*Heb je ooit gedroomd om een
gemeenschap op te bouwen die een
stad zorgzamer, warmer,
geïnspireerder en meer verbonden
maakt?
Bouw dan mee aan de Clemenspoort.
Onze missie
De Clemenspoort is een leef-, vormings- en inspiratieplek waar de redemptoristen
en de Effatagemeenschap iedereen uitnodigen om mee te bouwen aan een
hartelijke gemeenschap die zich inspireert aan het evangelie en de spiritualiteit
van de redemptoristen.
We bieden een plaats aan waar het leven in al zijn facetten kan gevierd worden. Gebed,
meditatie, momenten van verstilling en vieringen zijn een deel van ons aanbod. We willen
mensen met elkaar verbinden. Bij ons vind je een luisterend oor, een boeiende activiteit, een
kans tot oprechte ontmoeting. We willen ook op zoek gaan naar nieuwe wegen om het geloof
vorm te geven, te verdiepen en te ontdekken, dit in dialoog met elke zinzoeker.
Een netwerk van vrijwilligers en enkele stafmedewerkers zorgen voor de dagelijkse werking.
Nauw verbonden met de Clemenspoort is er ook het Clemenshuis, de nieuwe redemptoristische
woongemeenschap en het Clemenshof, een reeks van ruimtes die we ter beschikken stellen van
partnerorganisaties.
VIEREN
VERBINDEN
VERNIEUWEN
Onze Visie
De Clemenspoort is een plek waar we creatief trouw aan de missie van stadsapostel Clemens
Maria Hofbauer mensen willen uitnodigen om binnen te komen, door de poort te stappen. Samen
bouwen we aan een wereld met geluk voor iedereen. We hebben drie inspiratiepunten.
IK, JIJ, WIJ, WORDEN GEDRAGEN...
In onze kwetsbaarheid durven we ons aan het
Mysterie, Gods onvoorwaardelijke liefde,
toevertrouwen. In Jezus is deze liefde nog
dichter bij ons gebracht. Dit willen we
ontdekken en verdiepen doorheen ons samen
leven, samen werken, samen geloven en
samen vieren.
DIT IS MIJN DIEPSTE WENS: HOU VAN
ELKAAR.
Iedereen zorgt voor iedereen. Zo bouwen we
aan hechte verbinding. We willen iedereen
motiveren om zijn unieke inbreng te doen in
volle verantwoordelijkheid. Zo intens willen we
met elkaar gemeenschap vormen dat Zijn
aanwezigheid doorheen mensenhanden
tastbaar mag worden. Iedereen die kwetsbaar
is mag bij ons thuiskomen.
DE GEEST LATEN WAAIEN,
EXPERIMENTEREN MAG
We willen ook op zoek gaan naar wegen
om de blijde boodschap aan te bieden in
nieuwe vormen en nieuwe initiatieven. We
willen wegen zoeken om de dialoog te
verdiepen met iedereen in en buiten de stad
op zoek naar zingeving. In deze zoektocht
willen we ons openen voor de vragen en
kansen in de samenleving en onze aandacht
scherpen voor de suggesties van de Geest.
Wat bieden we?
Twee inspirerende vieringsruimten: De Parel (200 personen) en de Bronkapel (25 personen).
Een netwerk van ruimtes die samen met de cafetaria kunnen worden gehuurd:
De Neumanzaal voor 60 personen
De Zeeloszaal voor 40 personen
De Foyer waar kinderen en jongeren terecht kunnen en waar je ook met 8 personen kan
vergaderen.
De Sarnellizaal voor creatieve vergaderingen en tevens ook lees- en studiezaal.
De Rotonde is een polyvalente zaal voor jongeren en culturele activiteiten voor 30
personen. Een regiekamer met mogelijkheden voor filmopnames en streaming.
Een cafetaria met galerij voor 100 personen.
Parking
Wat doen we?
Een warm onthaal voor passanten en groepen
Een dagelijkse dagsluiting en eucharistieviering in de
Bronkapel
Het Clemensboekenpunt waar je eigentijdse zingevingsboeken, kaartjes, kaarsen en fijne
geschenkjes kan vinden.
De Clemenspoort-tv die maandelijkse een journaal, leuke impulsen, vormingsreeksen, interviews
en streaming verzorgt. Te bekijken via ons youtube kanaal.
Een aanbod van inspirerende activiteiten: boekenclub, bijbelavonden, tochtgenotengroep,
vormingsavonden over een hele reeks thema’s
Studentenwerking Rontonde+
Cultuurprogramma, meditatiegroep, enz.
De wekelijkse zaterdagavond Effataviering om 18 u 30 met nababbel en je kan ook deelnemen
aan het Effatakoor.
Hoe kan jij ons steunen?
Kom eens langs in onze cafetaria. Aarzel niet om onze lokalen en ruimten te gebruiken.
Je kan meewerken als vrijwilliger in een van onze vrijwilligersteams. Je vindt alle info op
www.clemenspoort.be.
Je kan een bijdrage storten op Clemenspoort vzw, Overwale 3, 9000 Gent,
BE18 8926 3050 7665 (Bic: VDSP BE 91), met vermelding van je naam en ‘Steun Clemenspoort’.
www.clemenspoort.be - Overwale 3 - 9000 Gent - [email protected] - 0494 52 99 58
Download