Onderwijs aan kinderen met een autisme verwante stoornis

advertisement
Onderwijs aan kinderen met
een autisme verwante
stoornis
Overzicht
• 1. mogelijke problemen bij het kind
▫ 1.1 het ontbreken van normaal
ontwikkelingsverloop
▫ 1.2 belevingswereld van kind
▫ 1.3 cognitieve mogelijkheden & beperkingen
• 2. aanpak in verschillende fases van de
schoolloopbaan
▫ 2.1 kleuterperiode
▫ 2.2 periode van aanvankelijk leren
▫ 2.3 verdere basisschool
1. mogelijke problemen bij
het kind
1.1 het ontbreken van normaal
ontwikkelingsverloop
• Door verstoorde, gestoorde ontwikkeling
▫ Aanleren rekenen, lezen moeizaan
Bv. Specifieke leerstoornis, lichamelijke handicap,
ernstige emotionele en/of gedragsproblemen
• Toch proberen competentiegevoel+zelfgestuurd
gedrag bij kind te ontwikkelingen
1.2 belevingswereld van kind
• Geen grenzen tussen;
▫ Fantasie en realiteit
▫ Levend en levenloos
▫ Ik en niet-ik
 Hyperallerte reactie op bepaalde stimuli
• Door voordurende confrontatie tussen;
▫ die stimuli
▫ angstige binnenwereld
leiden tot woede- en paniek aanval
1.3 cognitieve mogelijkheden
& beperkingen
• Mogelijkheden;
▫ goede visuele beelden
▫ sterk ruimtelijke ontwikkeling
• Beperkingen;
▫ verbale regulering ontbreekt
zien wat van hem verwacht wordt
Opvangen door dagritmepakket
Zo regulering opvangen
▫ taaltechnische ontwikkeling = zwak
▫ beperkte ontwikkeling sociale vermogens
2. Aanpak in verschillende
fases
van de schoolloopbaan
2.1 kleuterperiode
• taakgericht gedrag
 probleem
• niet eigen belevingswereld
maar onderwerpen die leerkracht aanreikt +
meewerken
• Moeilijkheid;
▫ Lees- en rekenvoorwaardenbegrippen aanleren
2.2 periode van aanvankelijk leren
• Vanaf groep 3
• Geen problemen in vorige fase
(taakgericht gedrag)
=volgende periode zonder problemen doorbrengen
2.3 verdere basisschool
• vanaf groep 5
• introductie zaakvakken
• goede vakken
▫ aardrijkskunde
▫ Biologie
waarom?
wegens kaartkennis+middel om wereld
voorspelbaar te maken
• probleemvakken
▫ geschiedenis
Download