Télécharger le fichier

advertisement
www.zzg-hsf.be
MM 04-2017
1992 - 2017
1
1. Algemene voorstelling
2. De dubbele opdracht van ZZG
3. De volbrachte missies
4. De toekomstvisie
5. De interactie ZZG- Rotary club - mezelf
www.zzg-hsf.be
MM 04-2017
1992 - 2017
2
●
●
●
●
MM 04-2017
MM 02-2017
een NGO van Rotary BeLux
opgericht in 1992 door Claude Simon
en RC Namur-Confluent
geleid door Rotarische vrijwilligers
(D.1620 - 1630 - 2170)
bijgestaan door een permanente structuur
erkend door internationale instanties
(Rode Kruis, Verenigde Naties, Europese
Unie, enz.),
door de Koning Boudewijn Stichting, enz.
3
ZZG : een dubbele opdracht
1. Hoogdringende tussenkomst
bij rampen
(tsunami’s, aardbevingen, enz).
2. opnieuw uitrusten en
renoveren van berooide
zorgcentra in de wereld.
Een optiek van
ontwikkeling op lange termijn.
MM 04-2017
4
Voor de ontwikkeling op lange termijn :
ZZG verzamelt medisch, chirurgisch en
ziekenhuis materiaal (Belg. + Lux.)
en verdeelt het kosteloos.
Om dit materiaal te zamelen,
manen wij
de ziekenhuiscentra en
de medische beroepen
aan om de uitrusting die zij
vervangen aan ons over te dragen.
MM 04-2017
5
ZZG biedt drie nieuwe oplossingen aan :
1
HSF Dispensary kit
2
HSF Hospi kit
Algemeen chirurgisch en
verloskundig materiaal
(90% van de chirurgie
op het terrein)
Eerste hulpmateriaal
op het terrein.
Waarde 1.000 €
Waarde 4.000 €
Hoofdzakelijk
nieuw materiaal
met drievoudig gebruik :
1. bij hoogdringendheid, tijdens rampen (aardbevingen, tsunami’s, enz.)
2. maar eveneens, op elk moment, voor moeilijk bereikbare gebieden
3. of voor diegenen die weinig plaatsnemend materiaal per vlucht of wagen willen meenemen.
MM 04-2017
6
3
ZZG levert P.A.U.L. : Portable Aqua Unit for Lifesaving
Een draagbare eenheid om water te filtreren,
● 1.200 liter drinkbaar water per dag,
● Zonder energie, chemische producten,
of gekwalificeerd personeel.
● Levensduur +/- 10 jaar
● Heel lage onderhoudskost.
Waarde 1.400 €
met dubbel gebruik :
1. bij hoogdringendheid, tijdens rampen (aardbevingen, tsunami’s, enz.)
2. maar eveneens, op elk moment, in achtergestelde gebieden, scholen, ziekenhuizen, enz.
MM 04-2017
7
In 24 jaar tijd, meer dan 700 humanitaire missies !
Allen geslaagd,
dankzij de goede organisatie
en de regelmatige samenwerking van
de lokale rotary clubs.
MM 04-2017
8
Realisaties in 2016
140 afhalingen (Belux)
● 50 missies (+/- 1 /week)
● 1.240 m3
● 118 ton
● 3.800.000 € (nieuwwaarde)
MM 02-2017
9
Equator 2016
MM 02-2017
HSF Dispensary-kit
rampenfonds
HSF Hospi-kit
> 50.000 €
P.A.U.L
10
Nepal - 2015 2016 urgentie + lange termijn +/- 120.000 €
MM 02-2017
11
Benin
Congo - 60 m3
Materniteit Oeganda - 60 m3
12
heeft een toekomstvisie !
Reeds behaalde doelstellingen :
● multidisciplinair management (expertise van Rotariërs, beheerscomité)
● vast administratief en logistiek personeel.
● logistieke middelen (vervoer, 6.300 m2 te Champion, procedures)
● rampenfonds en urgentiekits
● communicatie (website, Facebook)
Lopende doelstellingen :
● financiële duurzamheid
● netwerk van afgevaardigden in de clubs
● uitbreiding van het aantal missies
● bekendheid in medische en ziekenhuis kringen
MM 04-2017
13
Interactie
onze club
ikzelf,
Rotariër
MM 04-2017
14
Rotary club
● 1 vast team
● 6.300 m2 materiaal
● 25 jaar ervaring
ten dienste van de clubs
MM 04-2017
15
Door de schenkingen van materiaal, helpt ZZG
● de clubs,
bij het realiseren van hun humanitaire acties in het buitenland
● andere organisaties
- financieel gesteund door de clubs,
- of gepeterd door de clubs,
- of onafhankelijk.
MM 04-2017
16
Rotary club
● een humanitaire
missie voorstellen
● een humanitaire
missie ondersteunen
● een afgevaardigde
voor ZZG aanstellen
● min. 10 € / lid/ jaar
MM 04-2017
17
Ik, Rotariër
●
het medisch en ziekenhuis korps
ZZG leren
kennen en ze aanmanen hun materiaal te schenken.
●
nieuwe
schenkers
(aftrekbaarheid 40 €) (+ feesten, ceremonies, enz.)
MM 04-2017
duo-legs (notarissen)
●
suggereren van
●
vrijwillig
aanbieden aan ZZG
(medisch, technisch, logistiek, lobbying, transport, douane,
enz.)
uw competenties
18
www.zzg-hsf.be
MM 04-2017
19
Download