Slide 1 - Ziekenhuis Zonder Grenzen

advertisement
www.zzg-hsf.be
MM 02-2016
1
ZZG is ...
● een NGO van Rotary BeLux
● opgericht in 1992 door Claude Simon
en de RC Namur-Confluent
● geleid door Rotariërs
● erkend door internationale instanties (Rode
Kruis, Verenigde Naties, Europese Unie, enz.),
door de Koning Boudewijn Stichting, enz.
MM 02-2016
2
ZZG heeft als roeping
de meest berooide hulpcentra in de wereld te
renoveren en beter uit te rusten
MM 02-2016
(buiten EEG).
www.zzg-hsf.be
3
www.zzg-hsf.be
Met dit doel voor ogen,
verzamelt ZZG in ons land, medisch, chirurgisch
en ziekenhuis materiaal
en verdeelt het kosteloos, aangevuld met nieuw
materiaal, indien nodig.
Om dit materiaal in te zamelen, zetten wij de
ziekenhuiscentra en medische beroepen aan om
de uitrusting die zij vervangen aan ons over te
maken.
MM 02-2016
4
ZZG helpt de clubs
in de realisatie van hun
humanitaire acties in het
buitenland,
door schenkingen van
materiaal.
MM 02-2016
5
In 23 jaar tijd, heeft ZZG meer dan 650 humanitaire missies gerealiseerd !
Allen geslaagd, dankzij de goede organisatie en regelmatige samenwerking van de lokale rotary clubs.
In 2015 :
120 afhalingen Bel+Lux
42 missies - internationaal
81.200 kg
911 m3
17 landen
4.050.000 € (nieuwwaarde)
MM 02-2016
6
ZZG biedt nieuwe oplossingen aan, met drievoudig gebruik :
1. bij hoogdringendheid, tijdens rampen (aardbevingen, tsunamis, enz.)
2. maar eveneens, op elk moment, voor moeilijk bereikbare gebieden
3. en voor diegenen die weinig plaatsinnemend materiaal per vlucht of per wagen willen meenemen.
HSF Dispensary kit
Eerste hulpmateriaal
op het terrein.
Geleverd in een rugzak.
Waarde 1.000 €
Hoofdzakelijk nieuw
materiaal.
MM 02-2016
HSF Hospi kit
Algemeen chirurgisch
en verloskundig
materiaal
(90% van de chirurgie op het
terrein)
Metalen koffer
Waarde 4.000 €
Hoofdzakelijk
nieuw materiaal
7
ZZG levert P.A.U.L. : Portable Aqua Unit for Lifesaving
1.
bij hoogdringendheid, tijdens rampen (aardbevingen, tsunamis, enz.)
2.
maar eveneens, op elk moment, in achtergestelde gebieden, in scholen, ziekenhuizen, enz.
Een draagbare eenheid om water te filtreren,
ontworpen door de Universiteit van Kassel in
Duitsland.
Tot ongeveer 1.200 liter drinkbaar water per dag,
zonder gebruik van energie, chemische producten
of gekwalifieerd personeel.
Een levensduur van ongeveer 10 jaar
en een heel lage onderhoudskost.
Waarde 1.400 €
MM 08-2016
8
Nepal - 2015
1.
2.
(rampenfonds van ZZG)
ZZG subsidiërde de aankoop van een 4x4 wagen die
onontbeerlijk was voor de NOH Nepal Orthopedic Hospital in
Katmandu.
Dit ziekenhuis bleef vrijwel ongedeerd tijdens de aardbeving
dank zij haar anti-seismische structuur.
Luc Salens (RC Maldegem) is er de ere-raadsman van en
reist er sinds ettelijke jaren, regelmatig naar toe.
Kostprijs : 30.000 € (ZZG 20.000 + Luc Salens 10.000).
2 cardiologiemonitoren
aan het ziekenhuis van Kirkipur (bij Katmandu).
Kostprijs : 6.500 €
3.
25 rugzakken HSF Dispensary-kit.
Kostprijs : 25.0000 €
4.
10 metalen koffers HSF Hospi-kit.
Kostprijs : 40.000 €
5.
een container met medisch materiaal
en producten (medische handschoenen, compressen, enz.).
Totale kostprijs +/- 120.000 €
9
Wat zijn de financiële noden van ZZG ?
ZZG
● wordt beheerd door Rotarische vrijwilligers
● bijgestaan door een permanente structuur (administratief en logistiek personeel).
Alle beschikbare gelden worden besteed aan het realiseren van humanitaire missies.
Onze grootste kosten :
● personeel (afhalingen, voorbereiding, transport, administratie),
● nationaal transport,
● opslagplaatsen (6.300 m2) en burelen,
● aankoop van eventueel noodzakelijk nieuw materiaal.
MM 02-2016
10
De jaarlijkse inkomsten van ZZG
● private schenkingen (fiskaal aftrekbaar vanaf 40 €)
● duo-legaten (voordeel voor verre erfgenamen)
● en in hoofdzaak
de schenkingen van de Rotary Clubs,
onontbeerlijk voor haar voortbestaan.
Met de goedkeuring van de districten werd in 2009
een voorstel gedaan aan elke club om jaarlijks via
hun sociale kas een bijdrage van
10 € / lid of meer te storten aan ZZG
wat overeenkomt met slechts enkele honderden
euros per club.
MM 02-2016
11
● een afgevaardigde voor ZZG
aanstellen
Wat kan
onze club
doen ?
● een jaarlijkse bijdrage van
minimum 10 € / lid verzekeren
● het organiseren van activiteiten
ten voordele van ZZG
(toernooi, avondfeest, rally, voorstellingen,
enz)
MM 02-2016
12
● ZZG leren kennen aan het medisch,
De
persoonlijke
actie van
elke
Rotariër ?
MM 02-2016
paramedisch en ziekenhuiscorps, en hen
vragen om hun afgedankt materiaal te willen
overmaken (in goede staat !)
● private schenkers aanbrengen
(aftrekbaarheid 40 €)
(+ feesten, ceremonies, enz)
● steun bekomen van ondernemingen
bijvoorbeeld, medische sector
● duo-legaten voorstellen (+ notarissen)
13
2. De communicatie van ZZG
250 clubs geïnformeerd per e-mail, Rotary Contact, brief van de gouverneur,
website van de districten, enz.
Volg onze activiteiten op
Vind alle info op
www.zzg-hsf.be
14
www.zzg-hsf.be
MM 02-2016
15
Download