algemene rotary kennis

advertisement
ALGEMENE ROTARY
KENNIS
Onderwerpen:
Ontstaan van Rotary
Lidmaatschap
Kenmerken van de organisatie
Avenues en Programma’s
TRF - The Rotary Foundation
1
ONTSTAAN VAN ROTARY
●
Chicago 23-02-1905
● Paul Harris
● Rotary’s Grondhouding
● Dienstbaarheid
● Vriendschap
● Verscheidenheid
● Integriteit
● Inspirerend Leiderschap
2
ROTARY PRINCIPES
Classificatiebeginsel
● Paul Harris
jurist
● Gus Loehr
ingenieur
● Sylvester Schenke handelaar
● Hiram Shorey
kleermaker
Geloofsovertuiging
● Vier verschillende religies
Wereldwijd
● Vier verschillende naties
3
ROTARY INTERNATIONAL
● 23-02-1905: RC Chicago [ Paul Harris ]
● in 1921: Rotary wereldwijd:
Clubs in 5 continenten
● in 1925: 108.000 Rotarians
in 2.000 clubs
● in 1989: Vrouwen in Rotary
● heden: > 32.000 clubs in 200 landen
> 1.200.000 Rotarians
4
ROTARY IN NEDERLAND
● 29-01-1923 de 1e club
RC Amsterdam [ Jan van Tyen ]
● in 1926
6 clubs [in de grote steden]
● 08-05-1926 het 1e district
District 59 [ DG Jurriën van Dillen ]
● vanaf 1986-1987 zeven districten
D 155 t/m D 161
● vanaf 1991-1992 huidige nummering
D 1550 t/m D 1610
5
ROTARY CLUBS EN LEDEN
IN NEDERLAND
clubs
●
●
●
●
●
●
1971
1977
1988
2000
2011
2013
leden
187
243
342
424
485
494
7.587
10.322
15.001
18.896
19.866
18.681
6
DOEL VAN ROTARY
Het aanmoedigen en aankweken
van:
►
het ideaal van dienstvaardigheid
►
het beter leren kennen van anderen
►
de toepassing van hoge ethische normen
►
internationaal van begrip en vrede
7
ETHISCHE PRINCIPES
► ‘Four Way Test’ [ 1932: Herbert Taylor ]
als grondslag voor een waardige houding en
ethisch gedrag van iedere Rotarian
► ‘Declaration for Rotarians [ 1989: CoL ]
in Businesses and Professions’
als grondslag voor de toepassing van
hoge ethische normen in bedrijf en beroep
8
KENMERKEN VAN DE
ORGANISATIE
Wereldwijd in > 200 landen
► > 1,2 miljoen vrijwilligers
► Rotarians zijn lid van hun club
► Clubs zijn aangesloten bij RI
► Platte organisatie:
►
•
•
►RI President
►Districtsgouverneur [ > 530 ]
►Clubvoorzitter[ > 32.000 ]
9
FIVE AVENUES OF
SERVICE
Club Service
Community Service
Vocational Service
International Service
New Generations
‘Fellowship’
Maatschappelijk dienen
Beroep / Ethiek
Uitwisseling / Begrip
Jeugdzaken
10
HET R.I. STRATEGISCH PLAN
kent drie prioriteiten:
Support and
Strengthen
Clubs
Focus and
Increase
Humanitaria
n Service
Enhance
Public
Image and
Awareness
11
PDG Rob Klerkx
22/09/2014
THE ROTARY
FOUNDATION
TRF, opgericht in 1917
door Arch Klump
 Humanitaire hulp
 ‘EREY', US$ 100
elke Rotarian ieder jaar
 ‘Future Vision Plan’
Arch Klump
12
SERVICE PROGRAMMA’S
 Humanitaire programma’s
 Gezondheidsprojecten
 Hulpprojecten
 Educatieve programma’s
 Studiebeurzen
 Jeugduitwisselingen
13
Waarin onderscheidt Rotary zich
van alle andere serviceorganisaties?
14
ROTARY …
... is de oudste serviceorganisatie
… is de (op een na) grootste serviceorganisatie
... hanteert als enige het Classificatiebeginsel
... heeft als enige ‘Vocational Service’
... heeft de Rotary Foundation
... is de organisatie waar WIJ graag lid van zijn!
15
Download