Websites Koperen Passer

advertisement
Websites Koperen Passer
Gent, 10 maart 2017
Waarom een Website?
1. Extern (openbare website) voor iedereen
• Naambekendheid van KP bevorderen (wie zijn wij, wat
doen wij)
• Link met Zilveren Passer
2. Intern (club-website) voor de leden
• Reglementen, nieuwsbrieven, algemene informatie, …
• Maken van een archief
• Bijhouden van activiteiten, foto’s, (oud)leden,
verslagen, evaluaties, …
• ….
Vragende partij
– Raad van bestuur van de KP vzw
•
•
•
•
Alle afdelingen een website
Alle clubs een website
Allemaal hetzelfde patroon (op termijn)
Actualiseren van het website platform: nieuwe versie
van Word Press, Back-up, statistieken, …
• Moderniseren van de “Look”
– Geïnteresseerden (vrienden, kennissen, …)
– Clubleden
Hoe georganiseerd?
• De raad van Bestuur van KP vzw heeft een
Super Webmaster aangesteld voor het
algemeen beheer en communicatie van de
hoofd- en sub websites (afdelingen en clubs).
• Alle afdelingen hebben afdelingswebmasters
die de sub website van de afdeling beheert.
• Alle clubs hebben eigen webmasters voor hun
sub websites (liefst 2)
Wie?
• Super webmaster home website vzw:
– Paul Delbaere
• Webmasters afdeling Oost Vlaanderen:
– Chris Van Belleghem, Marc Sonck, Frank Vormezeele
• Webmasters O-clubs:
– Fernand De Paepe (O1), Marc Sonck (O2), Chris Van Belleghem (O3),
Frank Vormezeele (O4), Marc Mertens (O5), Guido Van Belleghem
(O6), Kris Everaert en Leo Nollet (O11)
Huidige toestand
Afdelingswebsite O
• Publiek gedeelte (voorstel):
– Home pagina
• Presentatie van de Afdeling, wie zijn wij, Clubs, …
– Contact (mogelijkheid tot communicatie met
verantwoordelijke van de Afdeling)
– Links, Afdelingen en Clubs (overzicht in tabelvorm
met alle Afdelingen en Clubs en selecteerbare
websites)
– Ledenlogin: exclusieve toegang tot gereserveerd
gedeelte voor AA’s en CA’s van de Afdeling O
Afdelingswebsite O
• Gereserveerd gedeelte (voorstel):
– Agenda van de Afdeling
– Verslagen van de afdelingsvergaderingen
– Uitstappen
• Suggesties, positieve ervaringen, restaurants, …, van het
werkingsjaar ingediend door CA’s van O-Afdeling
• Lijst met alle KP-uitstappen van alle KP-Clubs vorig
werkingsjaar met kwalificatie ‘zeer goed’
• Lijst met van derden ontvangen suggesties voor uitstappen
(worden nu door AA verstuurd per e-mail naar CA’s)
• Lijst met nieuwsbrieven van Clubs van O-afdeling (worden nu
van iedereen naar iedereen verstuurd per e-mail)
Afdelingswebsite O
• Gereserveerd gedeelte (voorstel):
– Vademecum
– Officiële rapporten:
• Financiële verslagen van Afdeling en Clubs
• Ledenlijsten
• Activiteitsverslagen
– Disclaimer
Vragen, suggesties…?
Chris Frank Marc
Download