Sportraadvergadering – maandag 23/03/2015 Aanwezig

advertisement
Sportraadvergadering – maandag 23/03/2015
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Start:
Plaats:
Yves, Peeters, Ludo Aerts, Geraldine Anguille, Mia Willemaerts, Maarten
Aertsen, Stefaan Van Haegenborgh, Jan De Jaeghere, Joke Van De
Casseye, Eddy Vandamme
Kris Abts, Jos Derekx, Walter Frooninckx
20u00
de borre
1. Goedkeuring vorig verslag
Vorig verslag wordt goedgekeurd
2. Communicatie vanuit het college
A. Heraanleg parking – afspuitstand MTB
Ondertussen vorderen de werken rond het gemeentehuis goed en zijn ze aan het bekijken
wat er zoal moet voorzien worden rond de heraanleg van de benedenparking aan de borre.
Een van de zaken die hierin opgenomen zijn is een afspuitstand voor de MTB’ers. Waar gaan
we deze zetten? Kan de afvoer dit aan?
TIPS
-
Beneden is praktischer dan boven.
Er moet gezorgd worden dat er geen auto’s mee gewassen kunnen worden.
Best met 1 of 2 euro betaling voor x-hoeveelheid water.
Zorgen dat er een vuilbak is.
3. Communicatie vanuit de sportdienst
A. Muziek
Klachten over muziek die te luid staat in de sporthal komen weer op. Clubs spelen muziek
tegen elkaar op en de clubs zonder muziek worden er niet bepaald vrolijk van. Hoe lossen we
dit op?
- Eerst en vooral zal Maarten op een druk moment eens zelf langsgaan om de clubs
aan te spreken.
- Ten tweede kunnen we hen vragen hun installatie beter te positioneren dat ze
muziek spelen naar hun eigen sporters toe, maar niet in de richting van de rest.
- Als ook dat niet helpt kunnen we met een decibelmeter eens gaan kijken of het
gehoorschade kan opleveren en of we wel degelijk over de limieten gaan.
- In het slechtste geval kunnen we een reglementje of ethische code opmaken,
maar laat ons eerst beginnen met eens langs te gaan.
B. Herbruikbare bekers
De vraag kwam via de dienst milieu en duurzaamheid of er binnen de sportverenigingen
vraag is naar “herbruikbare bekers”.
De sportverenigingen laten hun evenementen voornamelijk doorgaan in de borre, en daar
gebruiken ze nu glazen en geen plastiek bekers. Dus die vraag is er eigenlijk niet.
Wel is het zo dat we als sportverenigingen kunnen kijken hoe we bewuster om kunnen gaan
met afval. Hoe kunnen we het afvalprobleem aanpakken? En hoe kunnen we onze
evenementen nog iets duurzamer maken?
Euro miniemen gaat van start met een groeneventscan. Een scan om te bekijken hoe
duurzaam je evenement is.
4. Interludiummoment van de voorzitter
A. Plezier in de jeugdsport versus competitie in de jeugdsport
Een stelling om eens over na te denken.
Alle clubs binnen de gemeente hebben hun manier van werken en dat is goed. En alle clubs
willen graag kwaliteit leveren en kwaliteitsvol werken, wat ook goed is. Maar er zijn ook
jongeren die graag sporten als ontspanning. Los van de competitie, los van het vele
verplichte trainen. Wat doen we daar dan mee?
Voor bepaalde evenementen trainen ze hard naar een wedstrijd, tornooi, show toe. Hier
worden de kinderen die wat zwakker zijn en minder graag onder druk sporten wat in een
hoekje gedreven.
Is er wel een vangnet voor spelers of sporters die afhaken door een te hoge
trainingsintensiteit of competitie?
Enerzijds dreigen er kinderen af te haken omdat de lat soms te hoog ligt binnen de
jeugdsport, maar anderzijds dreigen de clubs met te weinig kinderen zitten als ze niet
voldoende kwaliteit brengen. Hoe vinden we hier een mooie balans?
Anderzijds mogen we plezier ook niet tegenover competitie zetten want competitie (zeker
binnen de competitiesporten) is ook een deel van het plezier.
Ook is het zo dat er met de naschoolse sport en de sporttereintjes (4e veld KHO, veld Korbeek
Sport, School de Bremt, Groot park Lovenjoel, …) wel degelijk plaatsen zijn waar kinderen, los
van competitie of trainingen kunnen sporten. Dit moeten we zo houden ook.
Conclusie:
Zolang er beredeneerd blijft worden vanuit het kind zal het kind plezier beleven. Probeer hier
als clubs soms eens bij stil te staan en aandacht voor te hebben.
5. Advies betreffende “gelden binnen de sport”
Tot op heden ontvingen gemeenten van Vlaanderen 2,4 euro per inwoner die ze volgens het
decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van het lokaal sportbeleid “ moesten
besteden aan verschillende beleidsprioriteiten. Daarnaast moesten de gemeenten ook nog
een cofinanciering doen van 30% met eigen middelen.
In het regeerakkoord van de Vlaamse regering 2014-2019 lezen we dat die gelden, bedoeld
voor sport, vanaf 2016 ingekanteld zullen worden in het gemeentefonds. Buiten deze
inkanteling zal er ook vermoedelijk een daling zijn van tussen de 5 en de 10%.
De gemeente kan dus, vanaf 2016, die gelden vrij besteden zonder verantwoording te
moeten afleggen bij de Vlaamse overheid. En is niet meer verplicht 30% van de subsidies nog
eens extra in sport te investeren.
Het enige wat momenteel principieel in Bierbeek werd vastgelegd is dat, wanneer
Vlaanderen de subsidies met x percent verminderd, de gemeente dit ook zal doen naar de
clubs toe. De gemeente zal dit gat niet vullen, maar voor de rest zouden de gelden voor
sport niet meteen in gevaar zijn.
Toch willen wij, als sportraad, benadrukken dat deze gelden steeds in de sport moeten blijven
geïnvesteerd worden.
De sportraad geeft volgend advies:
Wij hebben uit het regeerakkoord van de Vlaamse regering 2014-2019 kennis genomen dat
de gelden, bedoeld voor sport, vanaf 2016 ingekanteld zullen worden in het gemeentefonds.
Buiten deze inkanteling zal er ook een vermoedelijk daling zijn van deze subsidies van tussen
de 5 en de 10%.
Dat deze daling een rechtstreeks gevolg heeft naar de rechtstreekse subsidies voor de
sportverenigingen begrijpen wij, maar we willen wel graag duidelijk stellen dat we hopen,
dat de gelden, bedoeld voor de sport, ook blijvend geïnvesteerd zullen worden in de sport.
Met 27 erkende, actieve, sportverenigingen, met een sportcomplex en sportzaal, een Finse
piste, loopomlopen, een geocache en een mountainbikenetwerk. Met lessenreeksen,
schoolsportdagen, sportkampen en evenementen heeft de Bierbekenaar de mogelijkheid
om voldoende, veilig en kwalitatief aan sport te doen.
En dit willen wij de komende jaren graag zo behouden ook.
Sterker nog: dit kan enkel en alleen door te blijven investeren in de sport. Zowel in
sportaccommodaties als in de ondersteuning naar de sportclubs als in het eigen aanbod.
De voordelen en het belang van levenslang sporten hoeven we hier niet op te sommen, we
willen enkel adviseren om als gemeente te blijven inzetten op sport, net als wij, de sportraad,
die zich graag mee engageert om ook de komende jaren het sportlandschap in Bierbeek in
stand te houden of zelfs te verbeteren en uit te breiden.
6. Nieuwe aanvraagformulieren subsidies + erkenningsaanvragen.
Vanaf sportseizoen 2014-2015 zullen de subsidies volgens het nieuwe reglement moeten
worden aangevraagd. Om dit te doen is er nood aan nieuwe aanvraagformulieren.
We zullen trachten deze formulieren op pc op te maken zodat ze op pc aangevraagd
kunnen worden, en jaarlijks verbeterd kunnen worden.
Nu we toch nieuwe dossiers zullen aanvragen gaan we ineens ook een update vragen van
de statuten en het huishoudelijk reglement van de sportverenigingen. Niet om hen een hak
te zetten, maar om zichzelf te beschermen. De clubs, en zeker de vzw’s, zouden steeds in
orde moeten zijn met deze statuten. Als wij deze nog eens opvragen kan iedereen dit voor
zichzelf in orde brengen + heeft de sportdienst nog eens een up to date dossier van iedere
club.
7. Rondvraag
Jan:
Er is een sigarettenpeukenprobleem aan de ingang van de borre.
 Een asbak is in aankoop!
Zondagavond werd er drugs gesignaleerd aan de trap van de sporthal,
buiten.
 Het JH en het bestuur van het Jeugdhuis zijn niet verantwoordelijk
voor wat er zich buiten de muren afspeelt, maar zitten er wel ook
mee verveeld. Afval, drugs, vandalisme zijn niet nieuw. De politie is
hier ook van op de hoogte en zij sturen af en toe een patrouille
langs.
Jan zal een sportieve vzw oprichten: RECREDUC vzw, waarmee hij de
sportkampen en sportdagen zal organiseren.
VOLGENDE VERGADERING OP MAANDAG 20/04/2015 – DE BORRE
Download