Tennis2Tennis

advertisement
Algemene Ledenvergadering
12 mei 2014
RS
5. Visie nieuw Bestuur
Onze Club
TENNIS2TENNIS
Van Elkaar en voor Elkaar?
WW
Visie
1. Stand van zaken
•
•
•
•
Dalend ledenaantal tot ca. 130
Financiën onvoldoende om banen aan te houden
Te weinig activiteiten
(Vorige)Bestuur ontbreekt handjes en tijd om aanpassingen
door te te voeren
WW
Visie
2. Beleidsplan 2014-2016
• Ledenaantal laten groeien (behoud en
werving)
• Banen behouden
• Meer projecten / evenementen
• Financiën en organisatie op orde
• Meer energie in steken door Bestuur
• Binding Leden verhogen
WW
Visie
3. Ledenaantal
• Behoud leden
• Werving nieuwe leden
Jeugd
Senioren
• Doelstelling te groeien tussen 30-40 leden per
jaar. In 2016 naar 220
• 2016-2018 naar 260-300
Gevolg:
• Dan zal dit tot continuïteit van T2T leiden
JK
Visie
4. Meer projecten / evenementen
• Maart activiteitenkalender bekend
• Meer en juiste activiteiten
– Opening en einde seizoen
– Interne competitie
– Clubkampioenschappen
– Tennis en eten bij evenementen (WK)
– Jeugdinstuif
– Ladies day maar ook…… Men’s day
• Deelname bevorderen
JK
Visie
5. Financiën en organisatie
• Huidige stand
Huur 2013/14 tegemoetkoming
• Begroting
Ledenwerving actie
Huur 2014/15 tegemoetkoming
• Project financiering
• Beleidsplan en draaiboeken (vastleggen)
WW
Visie
6. Meer energie door nieuwe
Bestuur
• Ambitieus Bestuur
• Daadkrachtig klein Bestuur
Balans in samenstelling
• Om de 14 dagen vergaderen
• Open voor nieuwe ideeën
Maar zonder participatie van jullie (de leden) als
vrijwilliger bereiken we het niet!
WW
Visie
7. Binding leden verhogen
• Meer leden als vrijwilliger
Voor:
• Organisatie project / evenement
• Tosavond / tennismaatje (nieuw lid)
• Jeugd- / competitie begeleiding
• Of achter tafel / parkonderhoud/ in
kascommissie/ het gezellig maken
• Of helpen bij communicatie / website/soc.media
• Of helpen bij sponsors zoeken
JK
Visie
• Als dan kunnen we met recht zeggen:
Tennis2Tennis
Van Elkaar en Voor Elkaar!
JK
13. Bestuur en projecten
• Bestuur
Willem
John
André
: Voorzitter
: Vicevoorzitter / penningmeester
: Secretaris / ledenadministratie
• Projecten (aanspreekpunt)
Parkbeheer
Tosavonden
Communicatie
Competitie
BDO Watertoren
etc……
: André de Vries
: Nico Tiemens en Jeroen Kraan (tennismaatjes)
: Jolanda Ouwehand
: Jelena Gnirrep
: Irene Wouters en Els van Wassenberg
BESTUUR:
DANKT alle genoemde dan wel niet genoemde VRIJWILLIGERS
JK
14. Evenementenkalender
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Open tennisdagen KNLTB en normaliter seizoensopening
Tosavonden (hele jaar: maandag en woensdag)
Competitie
Jeugdinstuif
Afsluiting competitie (eind mei)
Interne competitie (weekend juni)
Diverse feestevenementen o.a.:
Tennis en tapas bij Nederland-Spanje (13 juni)
BDO Watertorentoernooi (9-17 augustus) en jubileum
Clubkampioenschappen (eind augustus)
Wintercompetitie (oktober-maart)
Ladies en jawel……Men’s Day
Kersttoernooi
JK
15. BDO Watertorentoernooi
jubileum
• Wedstrijden
–
–
–
–
10de editie
9 - 17 augustus
Leiding Irene Wouters en Els van Wassenberg
Doel deelname-record
• Organisatie evenement Jolanda Ouwehand en Jelena Gnirrep
Leuke aankleding terras en baan
Speciaal event
Dagelijkse eetaanbieding met in afsluitweekend gezamenlijke
barbecue (bij Ed’s hut)
Etc…
JK
Download