Inschrijfformulier

advertisement
Jeugdcompetitie 2014-2015
De badmintoncompetitie is nog maar net ten
einde en de Badmintonbond bereidt zich alweer
voor op de competitie van 2014-2015. In mei
moeten de teams voor de juniorencompetitie
aangemeld zijn bij Badminton Nederland.
Een kleine uitleg: de badmintoncompetitie wordt
gespeeld in verschillende leeftijdsklassen en op
verschillende niveaus. Een team bestaat uit
minimaal 4 spelers. Tijdens de competitie, die
begint eind september en eindigt eind januari,
worden maximaal 14 wedstrijden gespeeld. Een
team wordt ingedeeld in een poule van
maximaal 8 teams. In dat geval speel je 7 x een thuiswedstrijd op zondag in de Meent en 7 x
een uitwedstrijd op zaterdag of zondag. Tijdens een ontmoeting spelen beide teams in totaal
8 wedstrijden. Dit komt neer op 2 of 3 wedstrijden per persoon, afhankelijk van de
teamgrootte. Bij de meisjes- en jongensteams zijn dit 4 enkelpartijen en 4 dubbels. Een
mixteam speelt 2 herensingles, 2 damessingles, een herendubbel, een damesdubbel en 2
mixdubbels. Bij elkaar duren deze partijen ongeveer 3 uur. Er is ook aandacht voor het
sociale aspect; na de wedstrijd wordt er met de tegenstander een drankje gedronken. Voor
de uitwedstrijden zullen ouders moeten rijden om de kinderen naar de sporthallen te
vervoeren.
Iedereen die competitie speelt is verplicht extra te trainen. Deze training is in principe op
dinsdag (afhankelijk van de zaaltoewijzing). De kosten voor meedoen met de competitie
zullen naar verwachting rond € 80 bedragen. Dit bedrag is voor de extra zaalhuur, de
trainingen, de bijdrage voor Badminton Nederland en de consumpties die na de
thuiswedstrijd met de tegenstander genuttigd worden. Het exacte bedrag is bekend na de
Algemene Ledenvergadering van september 2014. De kosten worden via de contributienota
van september 2014 in rekening gebracht.
Voor iedereen bestaat weer de mogelijkheid je in te schrijven voor de jeugdcompetitie 20142015. Inschrijven betekent niet automatisch meedoen. Dit komt doordat er voldoende
inschrijvingen moeten zijn, in een bepaalde leeftijdsklasse en niveau, om een team te
kunnen vormen. Wil je geen competitie spelen, maar wel extra meetrainen op de dinsdag,
dan kun je dit aangeven. Competitiespelers gaan voor. De kosten voor de training bedragen
ongeveer € 35.
Je kunt via onderstaand formulier aangeven of je volgend seizoen competitie wilt spelen.
Jouw ouders/verzorgers moeten hiermee akkoord gaan. Ook degenen die alleen extra willen
trainen kunnen dit aangeven. Wil je het formulier uiterlijk 12 april 2014 naar mij mailen
([email protected]) of inleveren bij de JC of bij mij? Ik ben zaterdagochtend
meestal in de zaal aanwezig. Wil je eerst nog meer vragen dan kun je ook bij mij terecht
(033-4325464).
Met sportieve groeten, Marjolein van Dijk, jeugdcompetitieleider Leusder BC
Inschrijfformulier Jeugdcompetitie 2014-2015
Naam:
Adres:
Postcode + woonplaats:
Telefoon:
E-mailadres:
wil: wel / geen* competitie spelen
wil: wel / niet* extra trainen op de dinsdag
opmerkingen:
datum:
Handtekening van ouder/verzorger:
*doorhalen wat niet van toepassing is.
Lever het formulier uiterlijk 5 april 2014 in via de mail of bij JC of bij Marjolein van
Dijk.
Download