Extra info competitie 2016 - Golfvereniging De Batouwe

advertisement
Golfvereniging De Batouwe
Extra informatie over de NGF golfcompetitie bij De Batouwe
Deze informatie over de NGF competitie is bedoeld voor de leden die misschien wel competitie
willen spelen maar niet weten wat het allemaal inhoudt en wat er bij komt kijken.
De navolgende zaken komen aan de orde:









Wedstrijd- en spelvormen
Speeldata
Gastheer/Gastvrouw
Kosten competitie spelen
Kleding
Sponsoring
Kwalificatieprocedure (‘Protocol’)
Inschrijving NGF competitie
Vragen
Wedstrijd- en spelvormen:
De wedstrijdvorm is Matchplay, zonder handicap verrekening. Afhankelijk van de NGF klassen zal er
in de ochtend Foursome of Greensome worden gespeeld en in de middag de singles.

Matchplay: De basis is dat elke hole een aparte wedstrijd is. Twee kanten (partij – side)
spelen tegen elkaar, waarbij één kant kan bestaan uit één of twee spelers. Elke kant speelt
zijn eigen bal. Winnaar is de kant die de hole in het minste aantal slagen heeft gespeeld.
Een wedstrijd is vrijwel altijd over 9 of 18 holes en is gewonnen als de voorsprong van een
kant groter is dan het aantal holes wat nog te spelen is. Bij winst krijgt de partij of speler 2
punten, bij verlies 0 punten en bij gelijke stand na 9 resp. 18 holes maar 1 punt.

Foursome: Een wedstrijd waarbij twee spelers een team vormen en met één bal spelen.
Er wordt altijd om beurten afgeslagen van de afslagplaats. Speler A slaat af op de oneven
genummerde holes en speler B op de even holes. Na de afslag wordt er om-en-om verder
gespeeld (als B afslaat doet A de volgende slag, daarna weer speler B, etc.) totdat de hole is
beëindigd. Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen. Een provisionele bal
wordt gespeeld door speler B na een (foute) slag van speler A.

Greensome: Dit is een variatie op de Foursome. Op elke hole slaan beide spelers van een
team met hun eigen bal af. Daarna kiezen de partners de bal die het gunstigst ligt en spelen
daarmee om beurten de hole verder uit.
Speeldata
De NGF competitie wordt jaarlijks in principe gespeeld van eind maart tot begin mei.
Dames spelen op zondag, dinsdag en donderdag (senioren) - Heren spelen op zondag en vrijdag
(senioren).
In principe zijn er 5 speeldagen en een reservedag. De reserve dag is bestemd ingeval er een
afgelasting heeft plaats gevonden dan kan er op deze dag ingehaald worden. Elk team wordt
ingedeeld in een poule met 4 andere golfverenigingen. Elk team speelt alleen op een vreemde baan
tegen een andere club. Je speelt dus nooit op je home course tegen een andere vereniging.
Een enkele keer kan hiervan afgeweken worden als een team zich op het laatste moment uit de
competitie terugtrekt. In dat geval wordt er wel op de home course gespeeld.
1
Gastheer/Gastvrouw:
Gedurende de competitie is op één van de wedstrijddagen het team zogenaamd ‘gastheer’ en/of
‘gastvrouw ‘. Het team speelt deze dag niet maar zij ontvangen de andere teams uit de poule die op
deze dag onderling tegen elkaar spelen op De Batouwe.
Hoe ziet zo’n competitiedag er nu uit?
Onder aanvoering van de captain en alle teamspelers worden de teams ontvangen in het clubhuis
met koffie en iets lekkers.
De captain deelt competitie formulieren uit aan de bezoekende captains die de namen en alle
handicaps van hun teamgenoten hierop invullen.
Op de eerste tee zal de captain de toss doen, worden scorekaarten uitgereikt en eventuele
noodzakelijke local rules, bijzonderheden of aandachtspunten over onze baan aan alle spelers
gegeven. De captain (of teamgenoten) zorgen voor het tijdig starten van alle flights.
Als er tijd en ruimte overblijft, kunnen aansluitend reserve spelers en/ of eigen spelers de baan in om
te dienen als buffer en om zelf nog wat holes te spelen.
Na de ochtendwedstrijden zal er in het clubhuis een lunch voor de spelers worden geserveerd.
Na de lunch zorgt de captain er voor dat er tijdig gestart wordt voor de singles.
Als er twee Batouwe teams thuis spelen, zal er op Hole 1 en 10 gelijk gestart worden.
Na de singles worden de spelers weer ontvangen in het clubhuis of terras. Hier is het de taak van de
gastheer of gastvrouw te zorgen dat alle gasten op tijd aan de ‘dis’ verschijnen voor het diner. Uitslag
formulieren worden ondertekend, gekopieerd en uitgedeeld.
Kosten NGF competitie spelen:
Hierbij een indicatie van mogelijke kosten. De kosten zijn opgedeeld in:




Kosten team trainingen
Kosten voorspelen
Kosten wedstrijddag
Kosten gastheer en gastvrouw
Kosten team trainingen
De Competitie Commissie heeft een budget voor teamtrainingen. Dit budget wordt jaarlijks
vastgesteld en verschilt per team waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen “Recreatie” of
“Prestatie ” team.
Kosten voorspelen
Het is zeer nuttig om vooraf een baan van de tegenstanders te verkennen. Meestal zijn er
gereduceerde tarieven voor competitiespelers. Dit kan per club verschillen dus de captain moet de
desbetreffende club vooraf raadplegen om teleurstellingen te voorkomen. Dames/Heren teams in de
Standaard Afdeling mogen gratis voorspelen.
Kosten wedstrijddag
Kosten op een wedstrijddag zijn voornamelijk voor het diner en de drank. De greenfee op de
wedstrijddag is gratis. De kosten worden aan het einde van de dag door de captain afgerekend. Deze
kosten worden gedragen door de op deze dag ‘aanwezige’ spelers van een team. (Indicatie kosten
per persoon per dag tussen € 30 en € 60, afhankelijk van de genoten drank).
2
Kosten gastheer/gastvrouw
Voorafgaande aan de competitie overleggen de captains van alle deelnemende clubs in de poule
welke kosten voor rekening komen van de gastheer of gastvrouw. Deze afspraak is op basis van
wederkerigheid, dat wil zeggen dat alle clubs één keer dezelfde afgesproken kosten dragen.
Voorbeeld:
Meestal wordt de lunch aangeboden door de gastheer of gastvrouw, maar dit zou ook de
lunch en bittergarnituur tijdens de borrel kunnen zijn.
De kosten van de gastheer/gastvrouw worden gelijkelijk gedragen door alle spelers van het
team.
Dit wordt vooraf onderling afgesproken en kan zijn naar rato van aantal spelers of naar aantal
gespeelde wedstrijden. (indicatie van te verdelen kosten: 24 gastspelers à € 17,50 per lunch).
Boven deze kosten komen nog de kosten voor het diner en de drank. Deze kosten worden
weer gedragen door de op deze dag ‘aanwezige’ spelers (zie boven ‘Kosten Wedstrijddag’).
Kleding
Per team is het dragen van dezelfde kleding voorzien van het clublogo tijdens de
competitiewedstrijden verplicht. In geval er sprake is van aanschaf van door het bestuur
goedgekeurde clubkleding (polo en trui/sweater), draagt de vereniging 50% bij in de kosten.
De kleding wordt eigendom van de speler.
Teams mogen zelf aangeschafte kleding dragen mits voldaan wordt aan voorgaande criteria.
Dit betekent dat eerder aangeschafte kleding alleen gedragen kan worden tijdens de competitie als
het team uniform is gekleed. Bij onenigheid over de keuze is de door het bestuur goedgekeurde
kleding het enig bestaande compromis.
Een team kan zelf ook kleding regelen/aanschaffen en bekostigen. In een dergelijk geval wordt het
borduren van het clublogo door de vereniging betaald.
Voor het aanbrengen van een sponsornaam of logo op kleding en golfuitrusting gelden de regels van
de NGF. Ingeval hiervan afgeweken wordt kan het team verdere deelname aan de competitie worden
ontzegd.
Sponsoring
Een team kan/mag zich laten sponsoren, mits met goedkeuring van het bestuur.
Er zijn regels voor sponsoring met betrekking tot de Amateurstatus die van toepassing zijn tijdens de
NGF competitie. Deze kunnen opgezocht worden op de site van de NGF.
Kwalificatieprocedure
De NGF competitie lijkt u wel wat en u wilt zich wel inschrijven voor de NGF competitie, maar in welk
team komt u nu?
Dit is afhankelijk van uw keuze voor de prestatie of recreatieve competitie, uw groepskeuze,
het aantal inschrijvingen, uw beschikbaarheid van speeldata en het minimale c.q. maximale aantal
spelers per team.
De recreatieve competitieteams worden ingedeeld op basis van handicap en er zal rekening worden
gehouden met persoonlijke voorkeur.
De prestatie teams kunnen – ingeval van weinig animo - op basis van beschikbaarheid en handicap
mogelijk al op voorhand gevormd worden. Als er heel veel animo (inschrijvingen) is, dan wordt de
kwalificatieprocedure gebruikt om de indeling en de volgorde van teams te bepalen.
Zie: Competitieprotocol op de website onder Vereniging/Commissies/Competitie Commissie.
3
Inschrijving NGF competitie
De inschrijving voor de NGF competitie is alleen via de website (inschrijving wedstrijd) mogelijk.
Begin september is er voor iedere groep een ‘wedstrijd’ aangemaakt waarop ingeschreven kan
worden. Voor de NGF competitie gelden de volgende criteria:






Speler is lid van de vereniging
Speler heeft een EGA handicap (<26,4)
Speler heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan clubwedstrijden
Speler is in principe alle NGF speeldagen beschikbaar
Speler kan in maar één groep worden ingeschreven
Speler kan als ‘reserve’ ingeschreven worden.
Voor senioren geldt er ook nog een leeftijdscriterium:


Dames senioren: met ingang van 1 januari van het betreffende jaar 50 jaar of ouder
Heren senioren: met ingang van 1 januari van het betreffende jaar 50 jaar of ouder
Vragen
Heeft u nog vragen of op - of aanmerkingen over deze NGF competitie informatie dan kunt u dit per
e-mail doorgeven aan één van de leden van de Competitie Commissie. Namen en contactgegevens
zijn te vinden op de Batouwe website onder Commissies/Competitie Commissie.
februari 2016
4
Download