Hoofd zorglijn sociaal-therapeutisch

advertisement
FPC Antwerpen is een forensisch psychiatrisch centrum voor de behandeling en re-integratie van geïnterneerden, met als
doel het risico op het plegen van nieuwe strafbare feiten te verminderen en de achterliggende oorzaken van delict gedrag
weg te nemen of beheersbaar te maken, zodat een (hernieuwd) verblijf in de samenleving veilig en mogelijk is.
Binnen FPC Antwerpen vormen behandelen en beveiligen één ondeelbaar geheel. Samen met alle medewerkers willen
we de kwaliteit van de zorg voor en het welzijn van de patiënten op een zo hoog mogelijk niveau brengen. De sleutel van
ons succes is hierbij de diversiteit in onze profielen en uiteenlopende ervaringen van onze medewerkers.
Voor dit nieuw centrum zijn wij op zoek naar een:
Hoofd zorglijn sociaal-therapeutisch
behandelmilieu m/v
FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als hoofd zorglijn ontvang je leiding van de directeur patiëntenzorg en geef je leiding aan de hoofden van de sociaaltherapeutische afdelingen. Binnen het sociaal-therapeutisch milieu worden patiënten behandeld die als primaire
diagnose een persoonlijkheidsstoornis hebben. Het milieu is zo opgebouwd dat er zeer veel contacten met anderen
worden aangeboden waarbinnen er ruimte is voor confrontatie, gesprek en overleg.
Jouw belangrijkste taken zijn:
o Je adviseert vanuit het eigen werkgebied de directeur patiëntenzorg over de beleidsontwikkeling en levert een
bijdrage aan de totstandkoming van het meerjarenbeleidsplan en het jaarplan voor het gehele primaire proces;
o Je bent verantwoordelijk voor de totstandkoming van de jaarplannen op de sociaal-therapeutische afdelingen;
o Je geeft uitvoering aan het managementcontract met de directie;
o Je realiseert de leiderschapsvisie van het behandelmilieu.
PROFIEL
o
o
o
o
o
o
o
o
Je beschikt over een master diploma Klinische Psychologie;
Je hebt relevante kennis op academisch niveau met een ruime relevante ervaring op managementniveau; bij
voorkeur in de forensische psychiatrie;
Je volgt intensief ontwikkelingen in het werk- en vakgebied;
Je kan zelfstandig beslissingen nemen over complexe vraagstukken die inzicht vereisen in de gevolgen en risico’s
op korte en middellange termijn;
Je hebt tact, inlevingsvermogen en het vermogen om patiënten te motiveren en te stimuleren tijdens, soms
diepgaande, therapeutische contacten;
Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke, financiële en personele resultaten van de afdelingen;
De uiteenlopende werkzaamheden en de werkzaamheden in het kader van onder meer de
beleidsvoorbereiding vereisen een uitstekende mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid;
Je hebt een grote mate van aandacht en opmerkzaamheid bij het uitvoeren van heterogene
managementtaken.
AANBOD
o
o
o
o
o
Je komt terecht in een dynamische en gezonde organisatie, waar teamwork centraal staat;
Je oefent deze boeiende functie voltijds uit in een aangename, moderne werkomgeving;
We bieden je goede opleidingsmogelijkheden;
Je krijgt een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen;
Jouw werkplaats is gevestigd in Antwerpen (Linkeroever).
INTERESSE ?
Vind je je terug in dit profiel of wens je meer informatie over deze vacature? Aarzel dan niet en solliciteer online.
Wens je meer informatie over deze vacature? Contacteer HR via [email protected].
Download