strategisch leren in organisaties

advertisement
VUBS
SCHOOL OF
MANAGEMENT
leergang
STRATEGISCH LEREN IN ORGANISATIES
resultaatverbetering van wendbare mensen en organisaties
Een learning journey van 12 maanden voor HR- en
HRD-professionals die verder kijken
Drie modules: 25-27 januari, 15-17 maart, 10-12 mei 2017
Bijdragen van meer dan 20 experts en praktijkmensen
www.abri.vu.nl/slo
LEERGANG STRATEGISCH LEREN IN ORGANISATIES
SUCCESVOLLE, WENDBARE ORGANISATIES
Succesvolle organisaties leren sneller dan hun concurrenten;
ze zijn wendbaarder en boeken mede daardoor betere
resultaten. Dat is ook een uitdaging voor professionals in
HRD, talentontwikkeling, organisatieontwikkeling, opleiding
& ontwikkeling en MD. Zij zijn immers steeds vaker be-trokken bij verandering, strategieontwikkeling en innovatie.
“Dit is een essentieel praktijkprogramma
voor HR- en HRD-professionals die
het verschil willen gaan maken”
Daarom is het van essentieel belang om deskundig(er) te
worden op het terrein van Strategisch Leren in Organisaties
(SLO).
PROFIEL
Je bent een ervaren HR-professional, en eventueel al werkzaam in HRD, talentontwikkeling, organisatieontwikkeling,
opleiding & ontwikkeling, of MD. Je wilt je bijdrage aan de
performance van de organisatie, en de managers en medewerkers structureel vergroten.
Naast de kennis en beheersing van je professionele instrumenten en technieken, heb je ook strategisch inzicht nodig,
en grondige kennis van de business. Alleen op die manier
kun je een sleutelrol spelen bij de ontwikkeling van meer
wendbaarheid en succes van medewerkers en je bedrijf.
Want uiteindelijk telt alleen een bijdrage aan resultaatverbetering van mens en organisatie.
LEARNING JOURNEY VAN 12 MAANDEN
Dit programma is een eigentijdse learning journey van 12
maanden, met als onderdelen:
• intakegesprek waarin een concreet project in je eigen
organisatie wordt besproken
• virtuele kick-off meeting
• gerichte literatuuropgave
• drie 3-daagse modules in de periode januari-mei 2017
• individueel project waaraan je tussen de modules werkt en
dat in het najaar kan worden uitgevoerd
• state-of-the-art online leerplatform verzorgd door Tata
Interactive Systems
• begeleiding van je project, ook na de modules
• nauwe betrokkenheid van je leidinggevende en/of collega’s,
zodat zij vanaf het begin betrokken zijn bij de ontwikkeling
van je project.
• slotpresentatie van het project in je eigen organisatie; je
kunt zelf bepalen welke docenten en/of mede-cursisten je
hiervoor uitnodigt
• terugkomdag in december 2017
RESULTAAT
Deze leergang ontwikkelt je tot relevante business partner
in SLO. Je gaat structureel bijdragen aan groei, verandering en performance van mensen en van de organisatie. Je
gaat ervoor zorgen dat strategisch leren in jouw organisatie
vanzelfsprekend wordt.
Prof. dr. Svetlana Khapova
Directeur
VUBS School of Management
Om een intensief en interactief proces te garanderen, zullen
niet meer dan 18 deelnemers worden toegelaten. Hierbij zal
gelet worden op zo veel mogelijk diversiteit in de groep.
JE EIGEN PROJECT CENTRAAL
Een programma over eigentijds leren in organisaties voegt
natuurlijk de daad bij het woord. Dit modulaire programma
begint en eindigt dus met de praktijk van je eigen werkomgeving: je uitdagingen, projecten en prioriteiten. Tijdens het
programma werk je aan een project binnen je eigen organisatie; ook tussen de modules door. Het eindresultaat is een
zo concreet mogelijk plan dat na afloop in gang kan worden
gezet.
Tussen de modules is er begeleiding door ervaren praktijkmensen en ondersteunt het online leerplatform de uitwisseling van informatie en ervaringen. Het platform biedt ook
de mogelijkheden om te werken aan gemeenschappelijke
opdrachten en aan serious games deel te nemen.
WERKVORMEN
Het programma bestaat uit een serie verschillende werkvormen, formats en invalshoeken; net zo gevarieerd als het
werk in SLO zelf:
• praktijkcases van bedrijven
• presentaties van wetenschappers en practitioners
• feedback van andere deelnemers, docenten en gastprekers
• actieve betrokkenheid van je collega’s en/of leidinggevende
• begeleiding van je project door ervaren praktijkmensen
• elk dagdeel heeft de vorm van een workshop met de
input van één expert en intensieve bespreking van zijn/haar
bijdrage in relatie tot de individuele praktijkprojecten van
de deelnemers
resultaatverbetering van wendbare mensen en organisaties
PROGRAMMA
De drie modules behandelen drie cruciale aspecten van je
professionele rol bij het vormgeven en bevorderen van strategisch leren in jouw organisatie:
Module 1. Strategisch leren aansluiten op de strategie
(25-27 januari 2017):
Het is jouw missie om SLO een integraal onderdeel van de
strategie te laten worden. De laatste inzichten en relevante
praktijkvoorbeelden worden besproken. Externe oriëntatie,
agility en innovatie zullen centraal staan.
Module 2. Strategisch leren effectief toepassen
(15-17 maart 2017):
Hoe creëer je de goede leercultuur en zorg je ervoor dat
mensen in staat zijn om daarvan maximaal te profiteren?
Over de ontwikkeling en regie van leer-interventies en de
toepassing van 70:20:10.
Module 3. Strategisch leren verbinden met de organisatie
(10-12 mei 2017):
Hoe zorg je ervoor dat jouw activiteiten naadloos aansluiten
bij de ontwikkeling van de organisatie en haar stakeholders,
bij de uitvoering van strategische keuzes die gemaakt zijn?
KERNDOCENT
Rino Schreuder is kerndocent van deze
leergang. Hij zal aanwezig zijn bij alle
modules om ervoor te zorgen dat het
programma één geïntegreerd geheel is.
Rino is ruim 30 jaar actief in L&D als
uitgever, auteur, adviseur, spreker en
verbinder van mensen en organisaties
in het vakgebied.
DOCENTEN
Een unieke groep experts is als docent verbonden aan het
programma en verzorgt een dagdeel: Jos Arets (Tulser),
Joris de Bie (Berenschot), Karen Daleboudt (Randstad), Eeke
Dijkstra (SVB), Yvette van Eenennaam (NVO2), Prof. Rob van
Eijbergen (VU Zijlstra Center, Center for Executive Coaching),
Prof. Tom Elfring (VU), Angela Feigl (TopSim), Dr. Meindert
Flikkema (VU), Prof. Steven ten Have (VU, Ten Have Change
Management), Mike Hoogveld (Holland Consulting Group),
Carine Leemereise (SVB), Prof. Ard-Pieter de Man (VU, Sioo),
Loek Mensink (Robeco), Simon Noorman (Simon Noorman
Organisatieadvies), Willem-Bart Overhand (Aegon), Martijn
Rademakers (Center for Strategy & Leadership), Manon
Ruijters (Twynstra Gudde), Michiel Schoemaker, Stan Steverink (CircleRadius), Ingrid van Tienen (Ormit) en Prof. Fons
Trompenaars (VU, KPMG).
MODULES
Module 1: Strategisch leren
aansluiten op de strategie
Module 2: Strategisch leren
effectief toepassen
Module 3: Strategisch leren
verbinden met de organisatie
Dag 1: Strategie
• Wat maakt een goede strategie?
• Van strategie naar HRD-beleid
• Bedrijfscase: ontwikkeling van mens
en organisatie
Dag 1: Leercultuur
• De ecologie van het leren
• Co-creëren van leerinterventies
• De kick van feedback
Dag 1: Cultuur
• Reconciliatie van (organisatie-)cultuur en
leren
• Ontwikkelen in een internationale context
• Bedrijfscase: internationaal HRD
Dag 2: Change
• Strategische vernieuwing realiseren
• Wendbaar en agile werken in een
dynamische omgeving
• Bedrijfscase: strategische veranderingen doorvoeren
Dag 2: Coaching
• Ontginnen van al aanwezige vermogens
• Regisseren van leren en leerinterventies
• Selectie en ontwikkeling van de goede
coach
Dag 2: Partners
• Leren in netwerken en partnerships
• Leren in partnership met klanten
• De L&D-professional als business partner
Dag 3: Innovatie
• Innovatie in interne en externe
diensten
• Gamificatie van leerprocessen
Dag 3: Blended learning
• 70:20:10 – leren op de werkvloer
• Ontwikkelen met corporate entrepreneurship
Dag 3: Positionering
• Ontwikkeling als kritieke succesfactor
• De positionering van leren in organisaties
STRATEGISCH LEREN IN ORGANISATIES
resultaatverbetering van wendbare mensen en organisaties
INSCHRIJFFORMULIER
Inschrijven voor dit programma kan tot 20 januari 2017 via de
programmawebsite, www.abri.vu.nl/slo of met het onderstaande inschrijfformulier:
Voor- en achternaam:....................................................................
Organisatie:....................................................................................
Afdeling of business unit:..............................................................
Functie:...........................................................................................
Postadres:.......................................................................................
Postcode en plaats:........................................................................
E-mail:............................................................................................
Telefoon vast / mobiel:...........................-.......................................
Ik heb van deze leergang gehoord van of via:...............................
........................................................................................................
Ik schrijf mij hierbij in voor de leergang Strategisch Leren in
Organisaties van de VUBS School of Management en verklaar
akkoord te gaan met de inschrijfvoorwaarden.
Definitieve toelating tot de leergang vindt plaats op basis
van een persoonlijk intakegesprek. Ter voorbereiding van dit
gesprek ontvang je na ontvangst van deze inschrijving een
uitgebreid intakeformulier. In het gesprek komt onder andere je
praktijkproject aan de orde en wederzijdse verwachtingen van
je deelname.
Datum:............-..............-........................
CERTIFICAAT
Na afsluiting van het programma ontvangen de deelnemers
een certificaat van de Vrije Universiteit Amsterdam.
DATA 2017
Module 1: 25 t/m 27 januari
Module 2: 15 t/m 17 maart
Module 3: 10 t/m 12 mei
LOCATIE
De modules van dit programma vinden plaats in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam.
De Boelelaan 1105
1081HV Amsterdam
KOSTEN
De kosten voor deelname aan deze leergang bedragen
€8.500 (vrijgesteld van btw), te voldoen voor de virtuele kickoff sessie in januari 2017.
De kosten zijn inclusief literatuur, begeleiding, lunches en
diners in het hotel en het VU-certificaat van deelname.
Annulering van deelname is kosteloos mogelijk tot uiterlijk
20 januari 2017. Daarna zijn 50% van de kosten verschuldigd.
Na de eerste module vindt bij annulering geen restitutie
meer plaats.
DIGITALE LEEROMGEVING
De digitale leeromgeving wordt verzorgd door TATA Interactive Systems. TATA Interactive Systems heeft jarenlange
ervaring met het verzorgen van blended learning en gamified
action learning.
DEZE LEERGANG WORDT AANBEVOLEN DOOR
• NVO2 - hét Nederlandse netwerk voor HRD-professionals
• MD - tijdschrift voor talent- en managementontwikkeling
MEER INFORMATIE
Voor meer informatie, kun je contact opnemen met:
Handtekening:..............................................................................
Dit formulier sturen aan:
Vrije Universiteit Amsterdam
ABRI, HG 5A-88, t.n.v. N.M. Konijn
De Boelelaan 1105
1081HV Amsterdam
of mailen naar: [email protected]
Rino Schreuder
Kerndocent
[email protected]
+31 35 695 1111
Niki Konijn
Programmacoördinator
[email protected]
+31 20 598 5667
Of de programmawebsite bezoeken op www.abri.vu.nl/slo
Download