Automate Programmable modulaire

advertisement
Modulaire Programmeerbare sturing
De programmeerbare sturing is van het modulaire type en bevat een rack, een voeding, een processor, in- en
uitgangsmodules, eventuele communicatie- en telmodules.
De rackconfiguratie laat het in- en uitpluggen van de modules toe, onder spanning en in werking. (Hot-Swap)
Processor
De processor laat minimum de volgende configuratie toe :
o 1024 digitale I/O ‘s;
o 256 analoge I/O ‘s;
o 4 MB intern geheugen ;
o 3 communicatiepoorten op de processormodule, waarvan 1 USB poort voor de programmatie
en 1 Ethernet TCP/IP poort met Webserver, om exploitatie en onderhoud te vergemakkelijken.
Geheugen
Het geheugen is opgebouwd met interne RAM die de totaliteit van de applicatie kan stockeren. (gegevens,
programma, constanten, symbolen en commentaren)
De bedoeling is om een programmeertoestel aan te kunnen sluiten dat de toepassing niet bevat.
Het is eveneens mogelijk om een SD geheugenkaart te gebruiken om de volledige toepassing op te slaan.
De automatische backup behoeft geen batterij, noch op de SD geheugenkaart, noch op de processor.
Modules
Al de modules bezitten een display dat diagnose toelaat op niveau van een module of een kanaal : ingang,
uitgang, bus, as, enz. Deze diagnose gebeurt volledig automatisch.
De modules worden volledig softwarematig geconfigureerd in de ontwikkel- en exploitatie software.
Deze parameters worden bewaard in het programma van de programmeerbare sturing en zij worden
automatisch geladen door de processor wanneer een module vervangen wordt.
Al de in- en uitgangen zijn geisoleerd conform met de norm IEC 61131-2.
Een detectie van de modules, evenals een verificatie van de conformiteit met de logische configuratie van het
programma, moet automatisch uitgevoerd worden om fouten te vermijden bij het vervangen van een module.
Snelbekabeling
In de cataloog staan I/O modules met twee types van aansluitingen : met klemmenblokken en met
connectoren hoge densiteit. Tevens zijn er modules beschikbaar met minstens 64 I/O ‘s per module.
Het systeem bevat een kompleet gamma van voorbekabeling en interfacing van de sturing met de in- en de
uitgangen. Dit gamma combineert de functies van aansluitklem en aanpassing, beveiliging en verdeling van de
signalen.
Programmatie
De programmatiesoftware biedt de mogelijkheid om tegelijkertijd de 5 IEC talen te gebruiken, een grafische
interface, een geevolueerde online hulp en verschillende keuze-assistenten.
De geintegreerde simulator biedt de mogelijkheid om onmiddellijk de programma’s uit te testen.
De programmatie kan geschieden via de USB poort van de programmeer PC (Windows 2000 of XP) of via een
locaal netwerk of op afstand via Ethernet TCP/IP.
De software laat toe om gebruik te maken van een bibliotheek met specifieke functieblokken voor positionering
en geavanceerde regelingen met, onder andere, PI en PID regelingen met autotuning, 2 of 3 standen
regelaars, cascaderegelaars, functiegeneratoren, enz.
De software laat ook toe om functies die meermaals gebruikt worden in functieblokken te bundelen.
De functionele modules zijn herbruikbaar in andere projecten via eenvoudige import en export in XML.
Normen
Om beter te beantwoorden aan de eisen van een industriele omgeving zal de programmeerbare sturing beter
zijn dan de geldende normen op gebied van schokken, trillingen, temperatuur, hoogte en electrische
immuniteit.
Mechanische eisen
(volgens CEI 60082-2-x)
Schokken :
Trillingen :
30 gn
3 gn
Electrische immuniteit
(volgens CEI 61000-4-x)
Electromagnetish veld :
Electrostatische ontladingen :
15V/m
6 kV
Omgevingsimmuniteit
(volgens CEI 60082-2-x)
Temperatuur :
Hoogte :
0 … 60 °C
4000 m
Download