University of Groningen Mappings of algorithms on Processor

advertisement
University of Groningen
Mappings of algorithms on Processor Networks
Hilbers, Petrus Antonius Jozef
IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to
cite from it. Please check the document version below.
Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record
Publication date:
1989
Link to publication in University of Groningen/UMCG research database
Citation for published version (APA):
Hilbers, P. A. J. (1989). Mappings of algorithms on Processor Networks s.n.
Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).
Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.
Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.
Download date: 18-07-2017
Sarnenvattittg
In dit proefschrift wordt de implementatie van algoritmen op processornetwerken besproken. De uitvoering van een algoritme wordt daarbij beschouwd als een collectie van
communicerende processen die gerepresenteerd wordt als een dynamische graaf waarvan
de knopen de processen zijn en de takken de communicatiemogelijkheden. Het processor netwerk wordt eveneens als een graaf gerepresenteerd, namelijk een graaf met als
knopen de processoren en als takken de verbindingen tussen de processoren. De implementatie van een algoritme op een processor netwerk is hierdoor een afbeelding van een
berekeningsgraaf naar een implementatiegraaf. Een eis aan de aÍbeelding is dat het werk
evenredig over de processoren verdeeld wordt. De kosten van zo'n aÍbeelding worden
gedefinieerd als de grootste afstand tussen twee processoren waarop twee buurprocessen
efophpalrl
ziin
Voor de geschiktheid van een processor netwerk als implementatiegraaf worden ondermeer twee maten geintroduceerd. De eerste maat, de traagheid van een processor
netwerk, geeft de gemiddelde tijd weer die nodig is om in het processor netwerk een
boodschap van zender naar ontvanger te sturen.
De tweede maat, de capaciteit van
een processor netwerk, geeft het totale aantal boodschappen vr'eerdat het netwerk per
tijdseenheid kan aÍhandelen. Een operatie op grafen wordt voorgesteld waarmee grafen
geconstrueerd kunnen worden met een kleine traagheid en een grote capaciteit.
Een theorie over aÍbeeldingen met minimale kosten wordt gegeven. Deze theorie
wordt ondermeer toegepast voor de constructie van dergelijke aÍbeeldingen van volledige,
binaire bomen naar boolean n-cubes.
LL2
/ry6
Zr-/oyo,
Download