De verwerking van gegevens gebeurt in de

advertisement
Bijvoorbeeld: toetsenbord, muis, scherm en printer. Dit zijn randapparaten.
randapparaten
invoer
uitvoer
...
...
Er zijn nog andere randapparaten. Zie hiervoor opdracht 1 op het einde van dit hoofdstuk.
De verwerking van gegevens gebeurt in de systeemeenheid. Hierbij zijn twee
belangrijke onderdelen betrokken.
De processor speelt de hoofdrol. vergelijken, rekenen, beslissingen nemen, ...
Hij wordt gecommandeerd door het computerprogramma.
Dat bevat een reeks opdrachten geschreven door een programmeur.
De processor voert deze ÈÈn voor ÈÈn uit.
Er bestaan verschillende processoren. Erg bekend is de Pentium.
Een processor is erg klein. Hij is maar enige cm lang
en is nog geen cm dik.
Hij werkt keihard en moet daarom voortdurend
afgekoeld worden.
Hiernaast zie je zo’n koelsysteem met ventilator.
3
op
en dan op
In het venster Systeem vind je het type, vb. hiernaast
Pentium II.
Wat is het type in jouw pc?
................................................................................................................................................................................................
Een belangrijk kenmerk van de processor is zijn snelheid.
Deze kloksnelheid drukt men uit in megaherz of MHz. 1
MHz betekent 1 miljoen verrichtingen per seconde.
2
8 Hoe je pc werkt
Download