- Aardrijkskunde

advertisement
3 havo 3 brandhaarden §2 en 3
Conflicten
• Gewapende conflicten komen vooral voor in minder / goed
ontwikkelde landen.
• In ontwikkelde landen komen weinig
veel / weinig
conflicten
conflicten
voor. voor.
Wat is wat?
• Een gebied dat afgebakend is door een grens
– Staat of een land
– Hier zijn dezelfde wetten en regels.
• Een groep mensen die er gevoel hebben bij
elkaar te horen op basis van; geloof, taal en
gemeenschappelijke geschiedenis
– Volk
• Het grondgebied waar een volk in leeft;
– Territorium
Volken en staten
Er zijn veel meer volkeren dan
staten.
staat met twee volkeren
één volk verdeeld over meer staten
Conflicten
Er zijn veel meer volkeren dan staten.
Volk B
Volk A en B wonen in één
staat.
Een deel van volk B woont
in een andere staat.
Volk A
staatsgrens
Als het territorium van een volk niet samenvalt met de grens van de
staat, kunnen er problemen ontstaan.
Maar dat hoeft niet …
Dagestan
• geen aparte staat, maar hoort bij Rusland
• er wonen vele volkeren
• de meeste volkeren daar vinden dat wel best
Tsjetsjenië
• is een buurland van Dagestan
• er wonen vele volkeren
• wil onafhankelijkheid van Rusland
• er zijn daardoor veel problemen…
Volkeren en identiteit
• Als er binnen een staat grote negatieve verschillen
zijn tussen de volken ( welvaart, politieke macht,
wetten etc) > Onrust
• Vasthouden, van een volk, aan eigen cultuur
(tradities, geschiedenis, taal etc.)
– Regionalisme
• De wens van een volk een een eigen staat te
vormen
– Separatisme
• Het daadwerkelijk handelen, streven naar een
onafhankelijke staat
– Nationalisme
Tibet
Tibet wil onafhankelijk worden van China.
Welke termen horen bij dit streven?
• nationalisme
• separatisme
Burgeroorlog
Bij meer volkeren in één land en tegelijkertijd:
• grote verschillen welvaart en politieke macht
• volkeren moeten apart wonen
Waar zijn conflicten?
Het vóórkomen van
conflicten hangt samen
met vijf factoren:
• geen democratie
• schending mensenrechten
• honger
• vluchtelingen uit buurland
• recent conflict
Gevolgen van conflicten
Drie soorten gevolgen:
• economische gevolgen
• sociale gevolgen
• demografische gevolgen
Gevolgen van conflicten
Dit is een voorbeeld van:
sociale gevolgen.
• economische gevolgen
• sociale gevolgen
• demografische gevolgen
Gevolgen van conflicten
Dit is een voorbeeld van:
economische gevolgen en
• economische gevolgen
sociale gevolgen.
• sociale gevolgen
• demografische gevolgen
Gevolgen van conflicten
Dit is een voorbeeld van:
economische gevolgen en
• economische gevolgen
sociale gevolgen.
• sociale gevolgen
• demografische gevolgen
Vluchtelingen
westers land/buurland.
• Dit vluchtelingenkamp ligt in een buurland.
• Waarom vluchten mensen niet naar het westen? Te arm.
De meeste vluchtelingen zijn zo arm dat ze niet naar
een westers land vluchten.
Conflicten in Cambodja
hoge sterfte
door regime
van Pol Pot genocide
babyboom
Dit conflict duidt op welke gevolgen? demografische gevolgen
Download