Romeinse stad en platteland

advertisement
Romeinse stad en platteland
Tot 2e eeuw voor Chr. zijn er veel kleine
boerenbedrijfjes. Dat verandert wanneer het
Romeinse Rijk begint te groeien. Waarom?
1) Boeren moeten vechten, kunnen niet voor
hun land zorgen grote boeren nemen land over
2) Door veroveringen is er meer concurrentie
kleine boeren moeten verkopen aan grote boeren
Grootgrondbezitters hebben grote boerenbedrijven
met veel slaven. Kleine boeren gaan naar de stad op
zoek naar werk, dat zijn proletariërs. (proles = kinderen)
Grote Romeinse boerderij, villa
rustica in Voerendaal, Limburg.
Hoe houden we het volk
rustig?
Als het Romeinse Rijk
heel groot wordt, wordt
het ook moeilijker om
het te besturen.
Verdediging en soldaten
kosten geld en hoe
kunnen we opstanden
voorkomen?
•
Hoe houden we de Romeinse
provincies rustig? = Pax Romana
Wanneer de Romeinen gebieden hebben
veroverd dan maken ze deals met de lokale
bevolking om ze rustig te houden.
1) lokale stamhoofden mogen “de baas”
blijven.(die kennen taal, volk en omgeving kunnen opstanden voorkomen.)
2) mag je eigen goden houden, als je ook
Romeinse goden aanbidt.
3) geen belasting als je soldaten levert.
4) soldaten uit veroverde gebieden nooit
laten vechten in eigen gebied. (Hij vecht niet tegen eigen volk.)
Hoe houden we het volk
rustig?
In Rome houden we het
volk rustig met Brood
en Spelen.
Door het bouwen van
amfitheaters, baden en
een colosseum vergeet
het volk de problemen
en komt niet in opstand.
•
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards