Gingen de kinderen naar school?

advertisement
Gingen de kinderen naar school?
In het begin betaalden rijke Romeinse families
hun eigen leraren om hun kinderen thuis les te
geven, Later kwamen er jongensscholen, maar
de ouders moesten wel betalen als hun zonen
erheen gingen, Dit betekende dat kinderen
van arme ouders nooit naar school gingen.
Maar heel weinig meisjes gingen naar school.
Sommige meisjes kregen les van hun moeder.
Laze
ken?
Ja. Elke school had een paar boeken, maar
die zagen er anders uit dan de boeken van nu.
De drukkunst was nog niet uitgevonden, dus
alle boeken waren met de hand geschreven.
Meestal bestonden ze uit een lang stuk papier
dat rond een stok was gerold. Dit noemde
men een rol. Later werd een nieuw soort
boek uitgevonden,de codex. Zo'n codex
zag er meer uit zoals een boek van nu.
Dit b een rol, Hy is 10 meter
bng. De tekst is Ni kolommen
geschreven
Wat leerden ze nog meer op school?
Naast lezen, schrijven en rekenen moesten
de jongens ook Grieks Ieren.wanneer ze
ouder waren, konden ze leren in het
openbaar te spreken voor als ze politicus
of advocaat wilden worden. Dit kon jaren
duren en was erg duur.
een 'hetof wed
Gin
q/-i
T.\18
-<
Dit k een codex. Deze is ook
met de liond b r e v e n . in
Wat leerden de meisjes thuis?
In de rijke Romeinse families leerden meisjes
lezen en schrijven, en hoe ze de huishouding
moesten leiden. Sommige meisjes hadden een
eigen leraar err ook een muziekleraar.
I
ze rekenen?
I
:-:
la, en dat ging non
&der rekenma&ine.
De Romeinen schreven
cijfers anders dan wij
doen. Hieronder zie
je de Romeinse cijfers
van een tot twaalf.
Dit Is een 'abacus'.
Men x h u @ d e
houen
over de bolletjes
&ad
bij het tellen.
Dit mckJe leeit op
een ííer te spelen.
Deze k gemokt
wn het sdilid m
een schildpud.
Een heel ouúe muzieklemr
Wat is het verschil?
De Romeinse cijfers worden nu ook nog
voor sommige dingen gebruikt Kijk of je
ergens een horloge of een klok met
Romeinse cijfers z i e ~ W a is
t het verschil
tussen de Romeinse cijfers op de klok
en de tmditionelere Romeinse cijfers
die hier links zijn te zien!
l
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards