Lees hier meer - Thermenmuseum

advertisement
lezing met als onderwerp
Een nieuwe kijk op Romeins Zuid-Limburg:
Schin op Geul en omgeving in de Romeinse tijd
op maandag
4 november 2013
om 20.00 uur in de Kleine zaal van ’t Geboew te Schin op Geul
Geachte leden en andere belangstellenden,
Namens het bestuur van de Heemkundevereniging heb ik het genoegen U uit te nodigen
voor deze lezing, waarin mw. dr. Karen Jeneson - sedert 2010 conservator van het Thermenmuseum in Heerlen - ons zal terugvoeren naar de Romeinse tijd.
Hoewel er al meer dan 150 jaar archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden in ZuidLimburg, zijn er nog altijd veel onbeantwoorde vragen over de regio in de Romeinse tijd.
Waar liep nu precies de hoofdweg de Via Belgica? Waren er nog meer hoofdwegen? Hoe
druk bewoond was het platteland eigenlijk? En was de Romeinse villa nu het domein van
de elite of moeten we dat anders zien?
Spreekster Karen Jeneson heeft van 2006 tot 2010 promotieonderzoek gedaan naar het
Romeinse landschap tussen Tongeren en Keulen. In de lezing zullen de belangrijkste
nieuwe inzichten uit haar onderzoek worden gepresenteerd, waarbij vooral zal worden gekeken naar het landschap rond Schin op Geul.
Deelname aan deze interessante lezing is gratis. Ik hoop U dan te mogen verwelkomen.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Fon Weusten, voorzitter.
www.
heemkundesjin.nl
secretariaat: Mauritiussingel 51
6305 AZ Schin op Geul
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards