Soldaten van Napoleon - Heemkundevereniging De Bongard

advertisement
Romeinse villa’s en nederzettingen
Hoe leefden de Romeinen in Simpelveld-Bocholtz en omstreken?
door dr. Diederick Habermehl
dinsdag 19 maart 2013
om 20.00 uur in de zaal van Partycentrum Oud Zumpelveld,
Irmstraat 23 te Simpelveld
Op uitnodiging van Heemkundevereniging De Bongard verzorgt de archeoloog Diederick
Habermehl een lezing over de Romeinse villanederzettingen in deze contreien.
Dit vindt plaats op dinsdag 19 maart 2013 om 20.00 uur in de zaal van Partycentrum Oud
Zumpelveld, Irmstraat 23.
Simpelveld en Bocholtz tellen diverse Romeinse villa’s, die naast de bekende graven die in
beide kernen zijn aangetroffen, de meest zichtbare en bekendste overblijfselen uit de
Romeinse tijd zijn.
Reden om ons te verdiepen in de Romeinse villa’s en nederzettingen in onze streek. Hoe
hebben deze zich ontwikkeld, zowel in het Zuid-Limburgse landschap als in de direct
omliggende gebieden? Aan de hand van zowel oud als nieuw archeologisch onderzoek wordt
in beeld gebracht hoe deze nederzettingen eruit zagen en hoe zij veranderden door de tijd
heen. Wanneer, waarom en door wie werden die villa’s gebouwd? En woonde iedereen in
zulke stenen huizen of waren er ook eenvoudige nederzettingen van boeren in Zuid-Limburg?
Wie woonden en werkten hier naast en met de Romeinse immigranten? Wie waren de
bewoners en de arbeiders van onder meer villa Vlengendaal en villa de Molt?
De lezing wordt gehouden door dr. Diederick Habermehl, die in 2011 aan de Vrije
Universiteit Amsterdam gepromoveerd is op een onderzoek naar de ontwikkeling van
villanederzettingen in de noordelijke provincies van het Romeinse rijk. Deze studie was een
deel van het grootschalige onderzoek naar het Romeinse landschap langs de Via Belgica (van
Boulogne naar Keulen).
Voor leden is de toegang gratis, van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van 2 euro.

Heemkundevereniging De Bongard Simpelveld-Bocholtz
Download