Kinderen in de Middeleeuwen: meisjes

advertisement
Meisjes van adel in de Middeleeuwen:
Kinderen van adel mochten tot hun zevende jaar spelen. Meisjes speelden vaak met poppen.
Ook deden ze spelletjes, zoals blindemannetje.
Verder hielpen ze mee in het huishouden en sommige meisjes kregen les.
Als meisjes onderwijs kregen, dan kregen ze vaak les van een non. Die leerde de
meisjes hoe ze zich moest gedragen en wat goed of slecht was.
Mensen van adel leerden bijna nooit lezen of schrijven. Dat lieten ze over aan de
monniken in de kloosters. Er waren ook maar weinig boeken. Elk boek werd
namelijk met de hand geschreven.
Daarna moesten meisjes zich voorbereiden op hun leven als edelvrouwe.
Meisjes leerden vanaf 7 jaar allerlei handwerken, zoals weven, naaien en spinnen.
Meisjes leerden ook paardrijden. Het
was netjes om beide benen aan één
kant van het paard te houden. Dat heet schrijlings.
Hier waren speciale dameszadels voor.
Ze leerden van alles over het
huishouden en dat was heel wat. Als
meisjes groot waren moesten ze
toezicht houden op de bedienden die
het werk deden. En ze moesten
zorgen dat er genoeg voedsel in
voorraad was.
Een kasteelvrouwe was
namelijk de
baas over de
hele
huishouding
in het
kasteel.
Verder moest een
vrouw zo snel
mogelijk kinderen
krijgen. Het liefst
wilde men een
zoon, zodat die
zijn vader kon
opvolgen.
Als een kind nog in de wieg lag werd er vaak al beslist met wie dat kind later zou trouwen.
Alleen als iemand van adel veel grond bezat, had hij ook macht. Daarom probeerden edelen
hun macht en grond uit te breiden door hun kinderen te laten trouwen met iemand die uit een
belangrijke, rijke familie kwam. Om die reden werd dat al vroeg geregeld.
De meeste meisjes waren al zo rond hun veertiende jaar getrouwd.
www.piekie.com
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards