uitnodiging_hanneke_poot - Vrijeschool De Kleine Johannes

advertisement
Donderdag 17 maart ouderavond
lezing van Hanneke Poot.
20:00 tot 22:00 uur
Oosterstraat 3a te Deventer grote zaal
Hanneke Poot is fysiotherapeute.
Zij kan op een professionele, amuserende en liefdevol confronterende manier je
meenemen in de ontwikkeling van kinderen.
Kinderen communiceren in zeer hoge mate met hun lijf. En hoe doen ze dat dan, praten
met hun lijf? Hoe kunnen wij en zij dit begrijpen? Wat zijn die verschillen?
Wat verwachten wij van kinderen en wat mogen wij van hen verwachten?
Hoe zit het met omgaan met elkaar? En wanneer dat niet respectvol gaat, wat mogen
en kunnen kinderen dan doen?
En wist u dat:
•
De belangrijkste voorwaarde om tot ontwikkeling te komen, voor gedrag
en leren, voldoende rust en slaap is
•
De wilsontwikkeling van kinderen zich pas rond 2,5 jaar ontwikkelt? Met
“Mijn kind wil niet” kom je als ouder bij Hanneke niet makkelijk weg! Een
kind heeft de veiligheid nodig van ouders die gezag hebben, een kind wil
“nee, dit is de grens, zo gaan we het doen” horen.
•
Een “nee” vooral non-verbaal gecommuniceerd dient te worden. Wat ‘doet’ uw lijf
en gezichtsuitdrukking wanneer u nee zegt?
•
Een kind van 0-5 jaar 50-100 maal herhaling nodig heeft om iets te leren?
Tot de leeftijd van 10 jaar is de behoefte aan tijd voor jongens en meisjes over
het algemeen gelijk. Bij meisjes nadert de benodigde ‘verwerkingstijd’ daarna de
nul seconden. Meisjes denken minder na voordat ze iets doen! Bij jongens
daarentegen (en ja, bij mannen dus ook!) loopt de benodigde tijd weer op naar
op zijn minst 20 seconden!
Wij hopen, dat we u met deze kleine greep aan onderwerpen die aan bod kunnen
komen voldoende hebben geprikkeld. Van harte welkom dus.
U kunt zich aanmelden voor deze ouderavond via
[email protected]
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards